Za:4:1 καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐξήγειρέν με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου αὐτοῦ
Za:4:1 And the angel that talked with me returned, and awakened me, as when a man is awakened out of his sleep. (Zechariah 4:1 Brenton)
Za:4:1 Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. (Za 4:1 BT_4)
Za:4:1 Καὶ ἐπέστρεψεν ἄγγελος λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐξήγειρέν με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου αὐτοῦ
Za:4:1 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Za:4:1 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Ilekroć Do ??? Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo
Za:4:1 *kai\ e)pe/strePSen o( a)/ggelos o( lalO=n e)n e)moi\ kai\ e)XE/geire/n me o(\n tro/pon o(/tan e)XegerTE=| a)/nTrOpos e)X u(/pnou au)tou=
Za:4:1 kai epestrePSen ho angelos ho lalOn en emoi kai eXEgeiren me hon tropon hotan eXegerTE anTrOpos eX hypnu autu
Za:4:1 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RP_DS C V1I_IAI3S RP_AS RR_ASM N2_ASM D VC_APS3S N2_NSM P N2_GSM RD_GSM
Za:4:1 and also, even, namely to turn around the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely to ??? I who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude whenever to ??? human out of (+gen) ἐξ before vowels sleep; to sleep he/she/it/same
Za:4:1 and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom) messenger/angel (nom) the (nom) while SPEAK-ing (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed me (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) whenever he/she/it-should-be-???-ed human (nom) out of (+gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen)
Za:4:1 Za_4:1_1 Za_4:1_2 Za_4:1_3 Za_4:1_4 Za_4:1_5 Za_4:1_6 Za_4:1_7 Za_4:1_8 Za_4:1_9 Za_4:1_10 Za_4:1_11 Za_4:1_12 Za_4:1_13 Za_4:1_14 Za_4:1_15 Za_4:1_16 Za_4:1_17 Za_4:1_18 Za_4:1_19
Za:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:2 καὶ εἶπεν πρός με Τί σύ βλέπεις; καὶ εἶπα Ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη, καὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς·
Za:4:2 And he said to me, What seest thou? And I said, I have seen, and behold a candlestick all of gold, and its bowl upon it, and seven lamps upon it, and seven oil funnels to the lamps upon it: (Zechariah 4:2 Brenton)
Za:4:2 I zapytał mnie: «Co widzisz?» Odpowiedziałem: Widzę świecznik, cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik, podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. (Za 4:2 BT_4)
Za:4:2 καὶ εἶπεν πρός με Τί σύ βλέπεις; καὶ εἶπα Ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη, καὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς·
Za:4:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λυχνία, -ας, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅλος -η -ον καί ὁ ἡ τό   ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑπτά λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑπτά   ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ὁ ἡ τό ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό
Za:4:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By widzieć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lampstand Złoty/złoty Cały I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siedem Lampa Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siedem Lampa Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo
Za:4:2 kai\ ei)=pen pro/s me *ti/ su/ ble/peis; kai\ ei)=pa *e(O/raka kai\ i)dou\ luCHni/a CHrusE= o(/lE, kai\ to\ lampa/dion e)pa/nO au)tE=s, kai\ e(pta\ lu/CHnoi e)pa/nO au)tE=s, kai\ e(pta\ e)parustri/des toi=s lu/CHnois toi=s e)pa/nO au)tE=s·
Za:4:2 kai eipen pros me ti sy blepeis; kai eipa eOraka kai idu lyCHnia CHrysE holE, kai to lampadion epanO autEs, kai hepta lyCHnoi epanO autEs, kai hepta eparystrides tois lyCHnois tois epanO autEs·
Za:4:2 C VBI_AAI3S P RP_AS RI_ASN RP_NS V1_PAI2S C VAI_AAI1S VX_XAI1S C I N1A_NSF A1C_NSF A1_NSF C RA_NSN N2N_NSN D RD_GSF C M N2_NPM D RD_GSF C M N3D_NPF RA_DPM N2_DPM RA_DPM D RD_GSF
Za:4:2 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to see and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lampstand gold/golden whole and also, even, namely the ć upper before, overhead he/she/it/same and also, even, namely seven lamp upper before, overhead he/she/it/same and also, even, namely seven ć the lamp the upper before, overhead he/she/it/same
Za:4:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEE-ing and I-SAY/TELL-ed I-have-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! lampstand (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc) whole (nom|voc) and the (nom|acc)   upper her/it/same (gen) and seven lamps (nom|voc) upper her/it/same (gen) and seven   the (dat) lamps (dat) the (dat) upper her/it/same (gen)
Za:4:2 Za_4:2_1 Za_4:2_2 Za_4:2_3 Za_4:2_4 Za_4:2_5 Za_4:2_6 Za_4:2_7 Za_4:2_8 Za_4:2_9 Za_4:2_10 Za_4:2_11 Za_4:2_12 Za_4:2_13 Za_4:2_14 Za_4:2_15 Za_4:2_16 Za_4:2_17 Za_4:2_18 Za_4:2_19 Za_4:2_20 Za_4:2_21 Za_4:2_22 Za_4:2_23 Za_4:2_24 Za_4:2_25 Za_4:2_26 Za_4:2_27 Za_4:2_28 Za_4:2_29 Za_4:2_30 Za_4:2_31 Za_4:2_32 Za_4:2_33
Za:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:3 καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου καὶ μία ἐξ εὐωνύμων.
Za:4:3 and two olive-trees above it, one on the right of the bowl, and one on the left. (Zechariah 4:3 Brenton)
Za:4:3 I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika. (Za 4:3 BT_4)
Za:4:3 καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου καὶ μία ἐξ εὐωνύμων.
Za:4:3 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐλαία, -ας, ἡ ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ δεξιός -ά -όν ὁ ἡ τό   καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ εὐ·ώνυμος -ον
Za:4:3 I też, nawet, mianowicie Dwa Oliwne albo oliwne drzewo Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym'
Za:4:3 kai\ du/o e)lai=ai e)pa/nO au)tE=s, mi/a e)k deXiO=n tou= lampadi/ou kai\ mi/a e)X eu)Onu/mOn.
Za:4:3 kai dyo elaiai epanO autEs, mia ek deXiOn tu lampadiu kai mia eX euOnymOn.
Za:4:3 C M N1A_NPF D RD_GSF A1A_NSF P A1A_GPN RA_GSN N2N_GSN C A1A_NSF P A1B_GPN
Za:4:3 and also, even, namely two olive or olive tree upper before, overhead he/she/it/same one out of (+gen) ἐξ before vowels right the ć and also, even, namely one out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’
Za:4:3 and two (nom, acc, gen) olives or olive trees (nom|voc) upper her/it/same (gen) one (nom) out of (+gen) right ([Adj] gen) the (gen)   and one (nom) out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen)
Za:4:3 Za_4:3_1 Za_4:3_2 Za_4:3_3 Za_4:3_4 Za_4:3_5 Za_4:3_6 Za_4:3_7 Za_4:3_8 Za_4:3_9 Za_4:3_10 Za_4:3_11 Za_4:3_12 Za_4:3_13 Za_4:3_14
Za:4:3 x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:4 καὶ ἐπηρώτησα καὶ εἶπον πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ λέγων Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε;
Za:4:4 And I inquired, and spoke to the angel that talked with me, saying, What are these things, my lord? (Zechariah 4:4 Brenton)
Za:4:4 Zapytałem anioła, który mówił do mnie: «Co to wszystko znaczy, panie mój?» (Za 4:4 BT_4)
Za:4:4 καὶ ἐπηρώτησα καὶ εἶπον πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ λέγων Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε;
Za:4:4 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:4:4 I też, nawet, mianowicie By pytać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:4:4 kai\ e)pErO/tEsa kai\ ei)=pon pro\s to\n a)/ggelon to\n lalou=nta e)n e)moi\ le/gOn *ti/ e)stin tau=ta, ku/rie;
Za:4:4 kai epErOtEsa kai eipon pros ton angelon ton lalunta en emoi legOn ti estin tauta, kyrie;
Za:4:4 C VAI_AAI1S C VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM P RP_DS V1_PAPNSM RI_NSN V9_PAI3S RD_NPN N2_VSM
Za:4:4 and also, even, namely to question and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:4:4 and I-QUESTION-ed and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) the (acc) while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Za:4:4 Za_4:4_1 Za_4:4_2 Za_4:4_3 Za_4:4_4 Za_4:4_5 Za_4:4_6 Za_4:4_7 Za_4:4_8 Za_4:4_9 Za_4:4_10 Za_4:4_11 Za_4:4_12 Za_4:4_13 Za_4:4_14 Za_4:4_15 Za_4:4_16
Za:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:5 καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπεν πρός με Οὐ γινώσκεις τί ἐστιν ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε.
Za:4:5 And the angel that talked with me answered, and spoke to me, saying, Knowest thou not what these things are? And I said, No, my lord. (Zechariah 4:5 Brenton)
Za:4:5 Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: «Nie wiesz, co to wszystko znaczy?» Odrzekłem: «Nie, panie mój!» (Za 4:5 BT_4)
Za:4:5 καὶ ἀπεκρίθη ἄγγελος λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπεν πρός με Οὐ γινώσκεις τί ἐστιν ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε.
Za:4:5 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:4:5 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:4:5 kai\ a)pekri/TE o( a)/ggelos o( lalO=n e)n e)moi\ kai\ ei)=pen pro/s me *ou) ginO/skeis ti/ e)stin tau=ta; kai\ ei)=pa *ou)CHi/, ku/rie.
Za:4:5 kai apekriTE ho angelos ho lalOn en emoi kai eipen pros me u ginOskeis ti estin tauta; kai eipa uCHi, kyrie.
Za:4:5 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RP_DS C VBI_AAI3S P RP_AS D V1_PAI2S RI_ASN V9_PAI3S RD_NPN C VAI_AAI1S D N2_VSM
Za:4:5 and also, even, namely to answer the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:4:5 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) messenger/angel (nom) the (nom) while SPEAK-ing (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not you(sg)-are-KNOW-ing who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) and I-SAY/TELL-ed not lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Za:4:5 Za_4:5_1 Za_4:5_2 Za_4:5_3 Za_4:5_4 Za_4:5_5 Za_4:5_6 Za_4:5_7 Za_4:5_8 Za_4:5_9 Za_4:5_10 Za_4:5_11 Za_4:5_12 Za_4:5_13 Za_4:5_14 Za_4:5_15 Za_4:5_16 Za_4:5_17 Za_4:5_18 Za_4:5_19 Za_4:5_20 Za_4:5_21
Za:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:6 καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν πρός με λέγων Οὗτος ὁ λόγος κυρίου πρὸς Ζοροβαβελ λέγων Οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ οὐδὲ ἐν ἰσχύι, ἀλλ’ ἢ ἐν πνεύματί μου, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Za:4:6 And he answered and spoke to me, saying, This is the word of the Lord to Zorobabel, saying, Not by mighty power, nor by strength, but by my Spirit, saith the Lord Almighty. (Zechariah 4:6 Brenton)
Za:4:6 W odpowiedzi przemówił do mnie: «Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła - mówi Pan Zastępów. (Za 4:6 BT_4)
Za:4:6 καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν πρός με λέγων Οὗτος λόγος κυρίου πρὸς Ζοροβαβελ λέγων Οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ οὐδὲ ἐν ἰσχύι, ἀλλ’ ἐν πνεύματί μου, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Za:4:6 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ζοροβαβέλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ ἀλλά ἤ[1] ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Za:4:6 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zerubbabel By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Wielki ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Za:4:6 kai\ a)pekri/TE kai\ ei)=pen pro/s me le/gOn *ou(=tos o( lo/gos kuri/ou pro\s *DZorobabel le/gOn *ou)k e)n duna/mei mega/lE| ou)de\ e)n i)sCHu/i, a)ll’ E)\ e)n pneu/mati/ mou, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Za:4:6 kai apekriTE kai eipen pros me legOn hutos ho logos kyriu pros DZorobabel legOn uk en dynamei megalE ude en isCHyi, all’ E en pneumati mu, legei kyrios pantokratOr.
Za:4:6 C VCI_API3S C VBI_AAI3S P RP_AS V1_PAPNSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_ASM V1_PAPNSM D P N3I_DSF A1_DSF C P N3U_DSF C C P N3M_DSN RP_GS V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Za:4:6 and also, even, namely to answer and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel to say/tell οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability great οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Za:4:6 and he/she/it-was-ANSWER-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom) the (nom) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) not in/among/by (+dat) ability (dat) great ([Adj] dat) neither/nor in/among/by (+dat) strength (dat) but or in/among/by (+dat) spirit (dat) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Za:4:6 Za_4:6_1 Za_4:6_2 Za_4:6_3 Za_4:6_4 Za_4:6_5 Za_4:6_6 Za_4:6_7 Za_4:6_8 Za_4:6_9 Za_4:6_10 Za_4:6_11 Za_4:6_12 Za_4:6_13 Za_4:6_14 Za_4:6_15 Za_4:6_16 Za_4:6_17 Za_4:6_18 Za_4:6_19 Za_4:6_20 Za_4:6_21 Za_4:6_22 Za_4:6_23 Za_4:6_24 Za_4:6_25 Za_4:6_26 Za_4:6_27 Za_4:6_28 Za_4:6_29
Za:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:7 τίς εἶ σύ, τὸ ὄρος τὸ μέγα, πρὸ προσώπου Ζοροβαβελ τοῦ κατορθῶσαι; καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆς κληρονομίας ἰσότητα χάριτος χάριτα αὐτῆς.
Za:4:7 Who art thou, the great mountain before Zorobabel, that thou shouldest prosper? whereas I will bring out the stone of the inheritance, the grace of it the equal of my grace. (Zechariah 4:7 Brenton)
Za:4:7 Czymże ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią!» (Za 4:7 BT_4)
Za:4:7 τίς εἶ σύ, τὸ ὄρος τὸ μέγα, πρὸ προσώπου Ζοροβαβελ τοῦ κατορθῶσαι; καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆς κληρονομίας ἰσότητα χάριτος χάριτα αὐτῆς.
Za:4:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἰσότη[τ]ς, -ητος, ἡ χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα αὐτός αὐτή αὐτό
Za:4:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Ty Wchodź Wielki Przedtem (+informacja) Twarz Zerubbabel I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Kamień Dziedzictwo Równość Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] On/ona/to/to samo
Za:4:7 ti/s ei)= su/, to\ o)/ros to\ me/ga, pro\ prosO/pou *DZorobabel tou= katorTO=sai; kai\ e)Xoi/sO to\n li/Ton tE=s klEronomi/as i)so/tEta CHa/ritos CHa/rita au)tE=s.
Za:4:7 tis ei sy, to oros to mega, pro prosOpu DZorobabel tu katorTOsai; kai eXoisO ton liTon tEs klEronomias isotEta CHaritos CHarita autEs.
Za:4:7 RI_NSM V9_PAI2S RP_NS RA_NSN N3E_NSN RA_NSN A1P_NSN P N2N_GSN N_GSM RA_GSN VA_AAN C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF N3T_ASF N3T_GSF N3T_ASF RD_GSF
Za:4:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be you the mount the great before (+gen) face Zerubbabel the ć and also, even, namely to carry out bring forth the stone the inheritance equality favor/grace [see charity] favor/grace [see charity] he/she/it/same
Za:4:7 who/what/why (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) before (+gen) face (gen) Zerubbabel (indecl) the (gen)   and I-will-CARRY OUT the (acc) stone (acc) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) equality (acc) grace (gen) grace (acc) her/it/same (gen)
Za:4:7 Za_4:7_1 Za_4:7_2 Za_4:7_3 Za_4:7_4 Za_4:7_5 Za_4:7_6 Za_4:7_7 Za_4:7_8 Za_4:7_9 Za_4:7_10 Za_4:7_11 Za_4:7_12 Za_4:7_13 Za_4:7_14 Za_4:7_15 Za_4:7_16 Za_4:7_17 Za_4:7_18 Za_4:7_19 Za_4:7_20 Za_4:7_21 Za_4:7_22
Za:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:8 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Za:4:8 And the word of the Lord came to me, saying, (Zechariah 4:8 Brenton)
Za:4:8 Potem Pan skierował do mnie to słowo: (Za 4:8 BT_4)
Za:4:8 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Za:4:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Za:4:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Za:4:8 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Za:4:8 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Za:4:8 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Za:4:8 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Za:4:8 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Za:4:8 Za_4:8_1 Za_4:8_2 Za_4:8_3 Za_4:8_4 Za_4:8_5 Za_4:8_6 Za_4:8_7
Za:4:8 x x x x x x x
Za:4:9 Αἱ χεῖρες Ζοροβαβελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ.
Za:4:9 The hands of Zorobabel have laid the foundation of this house, and his hands shall finish it: and thou shalt know that the Lord Almighty has sent me to thee. (Zechariah 4:9 Brenton)
Za:4:9 «Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. (Za 4:9 BT_4)
Za:4:9 Αἱ χεῖρες Ζοροβαβελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ.
Za:4:9 ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ζοροβαβέλ, ὁ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Za:4:9 Ręka Zerubbabel Do ??? Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo By ogniskować się dalej dostawanie czyniony On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do ??? Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Za:4:9 *ai( CHei=res *DZorobabel e)Temeli/Osan to\n oi)=kon tou=ton, kai\ ai( CHei=res au)tou= e)pitele/sousin au)to/n, kai\ e)pignO/sE| dio/ti ku/rios pantokra/tOr e)Xape/stalke/n me pro\s se/.
Za:4:9 hai CHeires DZorobabel eTemeliOsan ton oikon tuton, kai hai CHeires autu epitelesusin auton, kai epignOsE dioti kyrios pantokratOr eXapestalken me pros se.
Za:4:9 RA_NPF N3_NPF N_GSM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_NPF N3_NPF RD_GSM VF_FAI3P RD_ASM C VF_FMI2S C N2_NSM N3R_NSM VX_XAI3S RP_AS P RP_AS
Za:4:9 the hand Zerubbabel to ??? the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the hand he/she/it/same to focus on-getting-done he/she/it/same and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to ??? I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Za:4:9 the (nom) hands (nom|voc) Zerubbabel (indecl) they-???-ed the (acc) house (acc) this (acc) and the (nom) hands (nom|voc) him/it/same (gen) they-will-FOCUS-ON-GETTING-DONE, going-to-FOCUS (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) he/she/it-has-???-ed me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Za:4:9 Za_4:9_1 Za_4:9_2 Za_4:9_3 Za_4:9_4 Za_4:9_5 Za_4:9_6 Za_4:9_7 Za_4:9_8 Za_4:9_9 Za_4:9_10 Za_4:9_11 Za_4:9_12 Za_4:9_13 Za_4:9_14 Za_4:9_15 Za_4:9_16 Za_4:9_17 Za_4:9_18 Za_4:9_19 Za_4:9_20 Za_4:9_21 Za_4:9_22
Za:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:10 διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικράς; καὶ χαροῦνται καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβαβελ. ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Za:4:10 For who has despised the small days? surely they shall rejoice, and shall see the plummet of tin in the hand of Zorobabel: these are the seven eyes that look upon all the earth. (Zechariah 4:10 Brenton)
Za:4:10 Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych lamp to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi». (Za 4:10 BT_4)
Za:4:10 διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικράς; καὶ χαροῦνται καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβαβελ. ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Za:4:10 δι·ότι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ μικρός -ά -όν καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ζοροβαβέλ, ὁ ἑπτά οὗτος αὕτη τοῦτο ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Za:4:10 Z powodu tego: Tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umieszczać [na boku] od nikogo Do (+przyspieszenie) Dzień Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Zerubbabel Siedem To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść; by być By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Za:4:10 dio/ti ti/s e)Xoude/nOsen ei)s E(me/ras mikra/s; kai\ CHarou=ntai kai\ o)/PSontai to\n li/Ton to\n kassite/rinon e)n CHeiri\ *DZorobabel. e(pta\ ou(=toi o)fTalmoi\ kuri/ou ei)si\n oi( e)pible/pontes e)pi\ pa=san tE\n gE=n.
Za:4:10 dioti tis eXudenOsen eis hEmeras mikras; kai CHaruntai kai oPSontai ton liTon ton kassiterinon en CHeiri DZorobabel. hepta hutoi ofTalmoi kyriu eisin hoi epiblepontes epi pasan tEn gEn.
Za:4:10 C RI_NSM VA_AAI3S P N1A_APF A1A_APF C VF2_FMI3P C VF_FMI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM P N3_DSF N_GSM M RD_NPM N2_NPM N2_GSM V9_PAI3P RA_NPM V1_PAPNPM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Za:4:10 because of this: that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to set [apart] from nobody into (+acc) day small [see micro] and also, even, namely to rejoice salute, salutation and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the stone the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Zerubbabel seven this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go; to be the to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Za:4:10 because of this: that who/what/why (nom) he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed into (+acc) day (gen), days (acc) small ([Adj] acc, gen) and they-will-be-REJOICE-ed and they-will-be-SEE-ed the (acc) stone (acc) the (acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) Zerubbabel (indecl) seven these (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Za:4:10 Za_4:10_1 Za_4:10_2 Za_4:10_3 Za_4:10_4 Za_4:10_5 Za_4:10_6 Za_4:10_7 Za_4:10_8 Za_4:10_9 Za_4:10_10 Za_4:10_11 Za_4:10_12 Za_4:10_13 Za_4:10_14 Za_4:10_15 Za_4:10_16 Za_4:10_17 Za_4:10_18 Za_4:10_19 Za_4:10_20 Za_4:10_21 Za_4:10_22 Za_4:10_23 Za_4:10_24 Za_4:10_25 Za_4:10_26 Za_4:10_27 Za_4:10_28
Za:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:11 καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται αἱ ἐκ δεξιῶν τῆς λυχνίας καὶ ἐξ εὐωνύμων;
Za:4:11 And I answered, and said to him, What are these two olive-trees, which are on the right and left hand of the candlestick? (Zechariah 4:11 Brenton)
Za:4:11 I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: «Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? (Za 4:11 BT_4)
Za:4:11 καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται αἱ ἐκ δεξιῶν τῆς λυχνίας καὶ ἐξ εὐωνύμων;
Za:4:11 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἐλαία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐκ δεξιός -ά -όν ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ καί ἐκ εὐ·ώνυμος -ον
Za:4:11 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dwa Oliwne albo oliwne drzewo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo lampstand I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym'
Za:4:11 kai\ a)pekri/TEn kai\ ei)=pa pro\s au)to/n *ti/ ai( du/o e)lai=ai au(=tai ai( e)k deXiO=n tE=s luCHni/as kai\ e)X eu)Onu/mOn;
Za:4:11 kai apekriTEn kai eipa pros auton ti hai dyo elaiai hautai hai ek deXiOn tEs lyCHnias kai eX euOnymOn;
Za:4:11 C VCI_API1S C VAI_AAI1S P RD_ASM RI_NSN RA_NPF M N1A_NPF RD_NPF RA_NPF P A1A_GPN RA_GSF N1A_GSF C P A1B_GPN
Za:4:11 and also, even, namely to answer and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the two olive or olive tree this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the out of (+gen) ἐξ before vowels right the lampstand and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’
Za:4:11 and I-was-ANSWER-ed and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) the (nom) two (nom, acc, gen) olives or olive trees (nom|voc) these (nom) the (nom) out of (+gen) right ([Adj] gen) the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc) and out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen)
Za:4:11 Za_4:11_1 Za_4:11_2 Za_4:11_3 Za_4:11_4 Za_4:11_5 Za_4:11_6 Za_4:11_7 Za_4:11_8 Za_4:11_9 Za_4:11_10 Za_4:11_11 Za_4:11_12 Za_4:11_13 Za_4:11_14 Za_4:11_15 Za_4:11_16 Za_4:11_17 Za_4:11_18 Za_4:11_19
Za:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:12 καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Τί οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖς χερσὶν τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς;
Za:4:12 And I asked the second time, and said to him, What are the two branches of the olive-trees that are by the side of the two golden pipes that pour into and communicate with the golden oil funnels? (Zechariah 4:12 Brenton)
Za:4:12 Powtórnie tak go zapytałem: Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa?» (Za 4:12 BT_4)
Za:4:12 καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Τί οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖς χερσὶν τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς;
Za:4:12 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐκ δεύτερος -α -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κλάδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐλαία, -ας, ἡ; ἐλαιών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μυξωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ὁ ἡ τό ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) καί ἐπ·αν·άγω (επαν+αγ-, -, 2nd επαν+αγαγ-, -, -, επαν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
Za:4:12 I też, nawet, mianowicie By pytać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dwa Gałąź Oliwne albo oliwne drzewo; oliwny gaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dwa Nozdrze [zobacz śluz] Złoty/złoty; by złocić Do ??? I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} niech zwichnie, by być przewożony Złoty/złoty
Za:4:12 kai\ e)pErO/tEsa e)k deute/rou kai\ ei)=pa pro\s au)to/n *ti/ oi( du/o kla/doi tO=n e)laiO=n oi( e)n tai=s CHersi\n tO=n du/o muXOtE/rOn tO=n CHrusO=n tO=n e)piCHeo/ntOn kai\ e)panago/ntOn ta\s e)parustri/das ta\s CHrusa=s;
Za:4:12 kai epErOtEsa ek deuteru kai eipa pros auton ti hoi dyo kladoi tOn elaiOn hoi en tais CHersin tOn dyo myXOtErOn tOn CHrysOn tOn epiCHeontOn kai epanagontOn tas eparystridas tas CHrysas;
Za:4:12 C VAI_AAI1S P A1A_GSN C VAI_AAI1S P RD_ASM RI_NSN RA_NPM M N2_NPM RA_GPF N1A_GPF RA_NPM P RA_DPF N3_DPF RA_GPM M N3_GPM RA_GPM A1C_GPM RA_GPM V2_PAPGPM C V1_PAPGPM RA_APF N3D_APF RA_APF A1C_APF
Za:4:12 and also, even, namely to question out of (+gen) ἐξ before vowels second and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the two branch the olive or olive tree; olive grove the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand the two nostril [see mucus] the gold/golden; to gild the to ??? and also, even, namely to bring up put out, to be carried the ć the gold/golden
Za:4:12 and I-QUESTION-ed out of (+gen) second (gen) and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) the (nom) two (nom, acc, gen) branchs (nom|voc) the (gen) olives or olive trees (gen); olive grove (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) the (gen) two (nom, acc, gen) nostrils (gen) the (gen) gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) the (gen) let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) and let-them-be-BRING UP-ing! (classical), while BRING UP-ing (gen) the (acc)   the (acc) gold/golden ([Adj] acc)
Za:4:12 Za_4:12_1 Za_4:12_2 Za_4:12_3 Za_4:12_4 Za_4:12_5 Za_4:12_6 Za_4:12_7 Za_4:12_8 Za_4:12_9 Za_4:12_10 Za_4:12_11 Za_4:12_12 Za_4:12_13 Za_4:12_14 Za_4:12_15 Za_4:12_16 Za_4:12_17 Za_4:12_18 Za_4:12_19 Za_4:12_20 Za_4:12_21 Za_4:12_22 Za_4:12_23 Za_4:12_24 Za_4:12_25 Za_4:12_26 Za_4:12_27 Za_4:12_28 Za_4:12_29 Za_4:12_30 Za_4:12_31
Za:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:4:13 καὶ εἶπεν πρός με Οὐκ οἶδας τί ἐστιν ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε.
Za:4:13 And he said to me, Knowest thou not what these are? and I said, No, my lord. (Zechariah 4:13 Brenton)
Za:4:13 «Nie wiesz - odpowiedział mi - co one oznaczają?» Odrzekłem: «Nie, panie mój!» (Za 4:13 BT_4)
Za:4:13 καὶ εἶπεν πρός με Οὐκ οἶδας τί ἐστιν ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε.
Za:4:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:4:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:4:13 kai\ ei)=pen pro/s me *ou)k oi)=das ti/ e)stin tau=ta; kai\ ei)=pa *ou)CHi/, ku/rie.
Za:4:13 kai eipen pros me uk oidas ti estin tauta; kai eipa uCHi, kyrie.
Za:4:13 C VBI_AAI3S P RP_AS D VX_XAI2S RI_NSN V9_PAI3S RD_NPN C VAI_AAI1S D N2_VSM
Za:4:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:4:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not you(sg)-have-PERCEIVE-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) and I-SAY/TELL-ed not lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Za:4:13 Za_4:13_1 Za_4:13_2 Za_4:13_3 Za_4:13_4 Za_4:13_5 Za_4:13_6 Za_4:13_7 Za_4:13_8 Za_4:13_9 Za_4:13_10 Za_4:13_11 Za_4:13_12 Za_4:13_13
Za:4:13 x x x x x x x x x x x x x
Za:4:14 καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος παρεστήκασιν τῷ κυρίῳ πάσης τῆς γῆς.
Za:4:14 And he said, These are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. (Zechariah 4:14 Brenton)
Za:4:14 I wyjaśnił: «To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata». (Za 4:14 BT_4)
Za:4:14 καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος παρεστήκασιν τῷ κυρίῳ πάσης τῆς γῆς.
Za:4:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πιότη[τ]ς, -ητος, ἡ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Za:4:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dwa Syn ??? By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Za:4:14 kai\ ei)=pen *ou(=toi oi( du/o ui(oi\ tE=s pio/tEtos parestE/kasin tO=| kuri/O| pa/sEs tE=s gE=s.
Za:4:14 kai eipen hutoi hoi dyo hyioi tEs piotEtos parestEkasin tO kyriO pasEs tEs gEs.
Za:4:14 C VBI_AAI3S RD_NPM RA_NPM M N2_NPM RA_GSF N3_GSF VXI_XAI3P RA_DSM N2_DSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Za:4:14 and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the two son the ??? to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land
Za:4:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom) the (nom) two (nom, acc, gen) sons (nom|voc) the (gen) ??? (gen) they-have-STand-ed-WITH/BESIDE the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Za:4:14 Za_4:14_1 Za_4:14_2 Za_4:14_3 Za_4:14_4 Za_4:14_5 Za_4:14_6 Za_4:14_7 Za_4:14_8 Za_4:14_9 Za_4:14_10 Za_4:14_11 Za_4:14_12 Za_4:14_13 Za_4:14_14
Za:4:14 x x x x x x x x x x x x x x