Pnp:8:1 Τίς δῴη σε ἀδελφιδόν μου θηλάζοντα μαστοὺς μητρός μου; εὑροῦσά σε ἔξω φιλήσω σε, καί γε οὐκ ἐξουδενώσουσίν μοι.
Pnp:8:1 I would that thou, O my kinsman, wert he that sucked the breasts of my mother; when I found thee without, I would kiss thee; yea, they should not despise me. (Song of Solomon 8:1 Brenton)
Pnp:8:1 O gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, spotkawszy na ulicy, ucałowałabym cię, i nikt by mną nie mógł pogardzić. (Pnp 8:1 BT_4)
Pnp:8:1 Τίς δῴη σε ἀδελφιδόν μου θηλάζοντα μαστοὺς μητρός μου; εὑροῦσά σε ἔξω φιλήσω σε, καί γε οὐκ ἐξουδενώσουσίν μοι.
Pnp:8:1 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) μαστός, -οῦ, ὁ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:8:1 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Ty; twój/twój(sg) Ja By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Pierś Matka Ja By znajdować Ty; twój/twój(sg) Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany By całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać [na boku] od nikogo Ja
Pnp:8:1 *ti/s dO/|E se a)delfido/n mou TEla/DZonta mastou\s mEtro/s mou; eu(rou=sa/ se e)/XO filE/sO se, kai/ ge ou)k e)XoudenO/sousi/n moi.
Pnp:8:1 tis dOE se adelfidon mu TElaDZonta mastus mEtros mu; heurusa se eXO filEsO se, kai ge uk eXudenOsusin moi.
Pnp:8:1 RI_NSM VO_AAO3S RP_AS N2_ASM RP_GS V1_PAPASM N2_APM N3_GSF RP_GS VB_AAPNSF RP_AS D VA_AAS1S RP_AS C x D VF_FAI3P RP_DS
Pnp:8:1 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give you; your/yours(sg) ć I to suckle nurse, suck breast mother I to find you; your/yours(sg) outside; to have; to be permitted to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) and also, even, namely ??? οὐχ before rough breathing to set [apart] from nobody I
Pnp:8:1 who/what/why (nom) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   me (gen) while SUCKLE-ing (acc, nom|acc|voc) breasts (acc) mother (gen) me (gen) upon FIND-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED I-will-KISS, I-should-KISS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and ??? not they-will-SET [APART] FROM NOBODY, going-to-SET [APART] FROM NOBODY (fut ptcp) (dat) me (dat)
Pnp:8:1 Pnp_8:1_1 Pnp_8:1_2 Pnp_8:1_3 Pnp_8:1_4 Pnp_8:1_5 Pnp_8:1_6 Pnp_8:1_7 Pnp_8:1_8 Pnp_8:1_9 Pnp_8:1_10 Pnp_8:1_11 Pnp_8:1_12 Pnp_8:1_13 Pnp_8:1_14 Pnp_8:1_15 Pnp_8:1_16 Pnp_8:1_17 Pnp_8:1_18 Pnp_8:1_19
Pnp:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:2 παραλήμψομαί σε, εἰσάξω σε εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με· ποτιῶ σε ἀπὸ οἴνου τοῦ μυρεψικοῦ, ἀπὸ νάματος ῥοῶν μου.
Pnp:8:2 I would take thee, I would bring thee into my mother's house, and into the chamber of her that conceived me; I would make thee to drink of spiced wine, of the juice of my pomegranates. (Song of Solomon 8:2 Brenton)
Pnp:8:2 Powiodłabym cię i wprowadziła w dom matki mej, która mię wychowała; napoiłabym cię winem korzennym, moszczem z granatów. (Pnp 8:2 BT_4)
Pnp:8:2 παραλήμψομαί σε, εἰσάξω σε εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης με· ποτιῶ σε ἀπὸ οἴνου τοῦ μυρεψικοῦ, ἀπὸ νάματος ῥοῶν μου.
Pnp:8:2 παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰς[1] ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἀπό     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:8:2 By zagarniać Ty; twój/twój(sg) By prowadzić do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Dom Matka Ja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Magazyn Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Ja By dawać pić Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Pnp:8:2 paralE/mPSomai/ se, ei)sa/XO se ei)s oi)=kon mEtro/s mou kai\ ei)s tami/eion tE=s sullabou/sEs me· potiO= se a)po\ oi)/nou tou= murePSikou=, a)po\ na/matos r(oO=n mou.
Pnp:8:2 paralEmPSomai se, eisaXO se eis oikon mEtros mu kai eis tamieion tEs syllabusEs me· potiO se apo oinu tu myrePSiku, apo namatos roOn mu.
Pnp:8:2 VF_FMI1S RP_AS VF_FAI1S RP_AS P N2_ASM N3_GSF RP_GS C P N2N_ASN RA_GSF V1_PAPGSF RP_AS VF2_FAI1S RP_AS P N2_GSM RA_GSM A1_GSM P N3M_GSN N1_GPF RP_GS
Pnp:8:2 to take along you; your/yours(sg) to lead into you; your/yours(sg) into (+acc) house mother I and also, even, namely into (+acc) storeroom the to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture I to give to drink you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć I
Pnp:8:2 I-will-be-TAKE-ed-ALONG you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-LEAD-INTO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) house (acc) mother (gen) me (gen) and into (+acc) storeroom (nom|acc|voc) the (gen) upon SEIZING-ing (gen) me (acc) I-will-GIVE-TO-DRINK you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) wine (gen) the (gen)   away from (+gen)     me (gen)
Pnp:8:2 Pnp_8:2_1 Pnp_8:2_2 Pnp_8:2_3 Pnp_8:2_4 Pnp_8:2_5 Pnp_8:2_6 Pnp_8:2_7 Pnp_8:2_8 Pnp_8:2_9 Pnp_8:2_10 Pnp_8:2_11 Pnp_8:2_12 Pnp_8:2_13 Pnp_8:2_14 Pnp_8:2_15 Pnp_8:2_16 Pnp_8:2_17 Pnp_8:2_18 Pnp_8:2_19 Pnp_8:2_20 Pnp_8:2_21 Pnp_8:2_22 Pnp_8:2_23 Pnp_8:2_24
Pnp:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:3 Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί με.
Pnp:8:3 His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me. (Song of Solomon 8:3 Brenton)
Pnp:8:3 Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie. (Pnp 8:3 BT_4)
Pnp:8:3 Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου, καὶ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί με.
Pnp:8:3 εὐ·ώνυμος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:8:3 Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ja I też, nawet, mianowicie W prawo On/ona/to/to samo Ja
Pnp:8:3 *eu)O/numos au)tou= u(po\ tE\n kefalE/n mou, kai\ E( deXia\ au)tou= perilE/mPSetai/ me.
Pnp:8:3 euOnymos autu hypo tEn kefalEn mu, kai hE deXia autu perilEmPSetai me.
Pnp:8:3 A1B_NSM RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_NSF A1A_NSF RD_GSM VF_FMI3S RP_AS
Pnp:8:3 unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the head I and also, even, namely the right he/she/it/same ć I
Pnp:8:3 unlucky left ([Adj] nom) him/it/same (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) head (acc) me (gen) and the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen)   me (acc)
Pnp:8:3 Pnp_8:3_1 Pnp_8:3_2 Pnp_8:3_3 Pnp_8:3_4 Pnp_8:3_5 Pnp_8:3_6 Pnp_8:3_7 Pnp_8:3_8 Pnp_8:3_9 Pnp_8:3_10 Pnp_8:3_11 Pnp_8:3_12
Pnp:8:3 x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:4 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ, τί ἐγείρητε καὶ τί ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν θελήσῃ.
Pnp:8:4 I have charged you, ye daughters of Jerusalem, by the virtues of the field, that ye stir not up, nor awake my love, until he please. (Song of Solomon 8:4 Brenton)
Pnp:8:4 Zaklinam was, córki jerozolimskie, na cóż budzić ze snu, na cóż rozbudzać umiłowaną, póki nie zechce sama? (Pnp 8:4 BT_4)
Pnp:8:4 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ, τί ἐγείρητε καὶ τί ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν θελήσῃ.
Pnp:8:4 ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
Pnp:8:4 Do przysięgi ize Ty Córka Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potępienie Pole Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
Pnp:8:4 O(/rkisa u(ma=s, Tugate/res *ierousalEm, e)n tai=s duna/mesin kai\ e)n tai=s i)sCHu/sesin tou= a)grou=, ti/ e)gei/rEte kai\ ti/ e)Xegei/rEte tE\n a)ga/pEn, e(/Os a)/n TelE/sE|.
Pnp:8:4 hOrkisa hymas, Tygateres ierusalEm, en tais dynamesin kai en tais isCHysesin tu agru, ti egeirEte kai ti eXegeirEte tEn agapEn, heOs an TelEsE.
Pnp:8:4 VAI_AAI1S RP_AP N3_VPF N_GSF P RA_DPF N3I_DPF C P RA_DPF N3U_DPF RA_GSM N2_GSM RI_ASN VA_AAS2P C RI_ASN VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF C x VA_AAS3S
Pnp:8:4 to oath-ize you daughter Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the condemnation the field who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to rise and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? the love especially love of God for man and of man for God until; dawn ever (if ever) to want want, wish, desire
Pnp:8:4 I-OATH-IZE-ed you(pl) (acc) daughters (nom|voc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) condemnations (dat) the (gen) field (gen) who/what/why (nom|acc) you(pl)-should-be-RISE-ing, you(pl)-should-RISE and who/what/why (nom|acc) you(pl)-should-be-???-ing, you(pl)-should-??? the (acc) love (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-WANT-ed, he/she/it-should-WANT, you(sg)-should-be-WANT-ed
Pnp:8:4 Pnp_8:4_1 Pnp_8:4_2 Pnp_8:4_3 Pnp_8:4_4 Pnp_8:4_5 Pnp_8:4_6 Pnp_8:4_7 Pnp_8:4_8 Pnp_8:4_9 Pnp_8:4_10 Pnp_8:4_11 Pnp_8:4_12 Pnp_8:4_13 Pnp_8:4_14 Pnp_8:4_15 Pnp_8:4_16 Pnp_8:4_17 Pnp_8:4_18 Pnp_8:4_19 Pnp_8:4_20 Pnp_8:4_21 Pnp_8:4_22 Pnp_8:4_23
Pnp:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:5 Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς; Ὑπὸ μῆλον ἐξήγειρά σε· ἐκεῖ ὠδίνησέν σε ἡ μήτηρ σου, ἐκεῖ ὠδίνησέν σε ἡ τεκοῦσά σου.
Pnp:8:5 Who is this that comes up all white, leaning on her kinsman? I raised thee up under an apple-tree; there thy mother brought thee forth; there she that bore thee brought thee forth. (Song of Solomon 8:5 Brenton)
Pnp:8:5 Kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? Pod jabłonią obudziłem cię; tam poczęła cię matka twoja, tam poczęła cię ta, co cię zrodziła. (Pnp 8:5 BT_4)
Pnp:8:5 Τίς αὕτη ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς; Ὑπὸ μῆλον ἐξήγειρά σε· ἐκεῖ ὠδίνησέν σε μήτηρ σου, ἐκεῖ ὠδίνησέν σε τεκοῦσά σου.
Pnp:8:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) λευκανθίζω [LXX] (-, -, -, -, λελευκανθισ-, -) ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό   ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pnp:8:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić Do ??? By stabilizować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed iksem On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? Ty; twój/twój(sg) Tam By cierpieć bóle porodowy Ty; twój/twój(sg) Matka Ty; twój/twój(sg) Tam By cierpieć bóle porodowy Ty; twój/twój(sg) By rodzić Ty; twój/twój(sg)
Pnp:8:5 *ti/s au(/tE E( a)nabai/nousa leleukanTisme/nE e)pistEriDZome/nE e)pi\ to\n a)delfido\n au)tE=s; *(upo\ mE=lon e)XE/geira/ se· e)kei= O)di/nEse/n se E( mE/tEr sou, e)kei= O)di/nEse/n se E( tekou=sa/ sou.
Pnp:8:5 tis hautE hE anabainusa leleukanTismenE epistEriDZomenE epi ton adelfidon autEs; ypo mElon eXEgeira se· ekei OdinEsen se hE mEtEr su, ekei OdinEsen se hE tekusa su.
Pnp:8:5 RI_NSF RD_NSF RA_NSF V1_PAPNSF VT_XMPNSF V1_PMPNSF P RA_ASM N2_ASM RD_GSF P N2N_ASN VAI_AAI1S RP_AS D VA_AAI3S RP_AS RA_NSF N3_NSF RP_GS D VA_AAI3S RP_AS RA_NSF VB_AAPNSF RP_GS
Pnp:8:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to ascend to ??? to stabilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć to ??? you; your/yours(sg) there to travail you; your/yours(sg) the mother you; your/yours(sg) there to travail you; your/yours(sg) the to give birth you; your/yours(sg)
Pnp:8:5 who/what/why (nom) this (nom) the (nom) while ASCEND-ing (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) while being-STABILIZE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   her/it/same (gen) under (+acc), by (+gen)   I-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) there he/she/it-TRAVAIL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) mother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) there he/she/it-TRAVAIL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) upon GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pnp:8:5 Pnp_8:5_1 Pnp_8:5_2 Pnp_8:5_3 Pnp_8:5_4 Pnp_8:5_5 Pnp_8:5_6 Pnp_8:5_7 Pnp_8:5_8 Pnp_8:5_9 Pnp_8:5_10 Pnp_8:5_11 Pnp_8:5_12 Pnp_8:5_13 Pnp_8:5_14 Pnp_8:5_15 Pnp_8:5_16 Pnp_8:5_17 Pnp_8:5_18 Pnp_8:5_19 Pnp_8:5_20 Pnp_8:5_21 Pnp_8:5_22 Pnp_8:5_23 Pnp_8:5_24 Pnp_8:5_25 Pnp_8:5_26
Pnp:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:6 Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου· ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη, σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος· περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, φλόγες αὐτῆς·
Pnp:8:6 Set me as a seal upon thy heart, as a seal upon thine arm; for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave, her shafts are shafts of fire, even the flames thereof. (Song of Solomon 8:6 Brenton)
Pnp:8:6 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. (Pnp 8:6 BT_4)
Pnp:8:6 Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου· ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη, σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος· περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, φλόγες αὐτῆς·
Pnp:8:6 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι κραταιός -ά -όν ὡς θάνατος, -ου, ὁ ἀγάπη, -ης, ἡ σκληρός -ά -όν ὡς ᾅδης, -ου, ὁ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό   αὐτός αὐτή αὐτό   πῦρ, -ρός, τό φλόξ, -ογός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:8:6 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Jak/jak Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Poruszaj się kołysać berło Jak/jak Śmierć Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Jak/jak Hades Gorliwości/ferwor On/ona/to/to samo Ogień Płomień On/ona/to/to samo
Pnp:8:6 *Te/s me O(s sfragi=da e)pi\ tE\n kardi/an sou, O(s sfragi=da e)pi\ to\n braCHi/ona/ sou· o(/ti krataia\ O(s Ta/natos a)ga/pE, sklEro\s O(s a(/|dEs DZE=los· peri/ptera au)tE=s peri/ptera puro/s, flo/ges au)tE=s·
Pnp:8:6 Tes me hOs sfragida epi tEn kardian su, hOs sfragida epi ton braCHiona su· hoti krataia hOs Tanatos agapE, sklEros hOs hadEs DZElos· periptera autEs periptera pyros, floges autEs·
Pnp:8:6 VE_AAD2S RP_AS C N3D_ASF P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C N3D_ASF P RA_ASM N3N_ASM RP_GS C A1A_NSF C N2_NSM N1_NSF A1A_NSM C N1M_NSM N2_NSM A1B_NPN RD_GSF A1B_NPN N3_GSN N3G_NPF RD_GSF
Pnp:8:6 to place lay, put, set, situate, station I as/like hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) as/like hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the arm you; your/yours(sg) because/that sway to sway the scepter as/like death love especially love of God for man and of man for God hard rigid, stiff as/like Hades zeal/fervor ć he/she/it/same ć fire flame he/she/it/same
Pnp:8:6 do-PLACE-you(sg)! me (acc) as/like hallmark (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like hallmark (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) arm (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that sway ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) as/like death (nom) love (nom|voc) hard ([Adj] nom) as/like Hades (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc)   her/it/same (gen)   fire (gen) flames (nom|voc) her/it/same (gen)
Pnp:8:6 Pnp_8:6_1 Pnp_8:6_2 Pnp_8:6_3 Pnp_8:6_4 Pnp_8:6_5 Pnp_8:6_6 Pnp_8:6_7 Pnp_8:6_8 Pnp_8:6_9 Pnp_8:6_10 Pnp_8:6_11 Pnp_8:6_12 Pnp_8:6_13 Pnp_8:6_14 Pnp_8:6_15 Pnp_8:6_16 Pnp_8:6_17 Pnp_8:6_18 Pnp_8:6_19 Pnp_8:6_20 Pnp_8:6_21 Pnp_8:6_22 Pnp_8:6_23 Pnp_8:6_24 Pnp_8:6_25 Pnp_8:6_26 Pnp_8:6_27 Pnp_8:6_28 Pnp_8:6_29
Pnp:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:7 ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν· ἐὰν δῷ ἀνὴρ τὸν πάντα βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν.
Pnp:8:7 Much water will not be able to quench love, and rivers shall not drown it; if a man would give all his substance for love, men would utterly despise it. (Song of Solomon 8:7 Brenton)
Pnp:8:7 Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. (Pnp 8:7 BT_4)
Pnp:8:7 ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν· ἐὰν δῷ ἀνὴρ τὸν πάντα βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν.
Pnp:8:7 ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ καί ποταμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βίος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:8:7 Woda Dużo ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By gasić Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga I też, nawet, mianowicie Rzeka ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga By umieszczać [na boku] od nikogo By umieszczać [na boku] od nikogo On/ona/to/to samo
Pnp:8:7 u(/dOr polu\ ou) dunE/setai sbe/sai tE\n a)ga/pEn, kai\ potamoi\ ou) sugklu/sousin au)tE/n· e)a\n dO=| a)nE\r to\n pa/nta bi/on au)tou= e)n tE=| a)ga/pE|, e)XoudenO/sei e)XoudenO/sousin au)to/n.
Pnp:8:7 hydOr poly u dynEsetai sbesai tEn agapEn, kai potamoi u synklysusin autEn· ean dO anEr ton panta bion autu en tE agapE, eXudenOsei eXudenOsusin auton.
Pnp:8:7 N3_NSN A1P_NSN D VF_FMI3S VA_AAN RA_ASF N1_ASF C N2_NPM D VF2_FAI3P RD_ASF C VO_AAS3S N3_NSM RA_ASM A3_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_DSF N1_DSF N3I_DSF VF_FAI3P RD_ASM
Pnp:8:7 water much οὐχ before rough breathing to able to extinguish the love especially love of God for man and of man for God and also, even, namely river οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the every all, each, every, the whole of life he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the love especially love of God for man and of man for God to set [apart] from nobody to set [apart] from nobody he/she/it/same
Pnp:8:7 water (nom|acc|voc) much (nom|acc) not he/she/it-will-be-ABLE-ed to-EXTINGUISH, be-you(sg)-EXTINGUISH-ed!, he/she/it-happens-to-EXTINGUISH (opt) the (acc) love (acc) and rivers (nom|voc) not   her/it/same (acc) if-ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed man, husband (nom) the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) life (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) love (dat) he/she/it-will-SET [APART] FROM NOBODY, you(sg)-will-be-SET [APART] FROM NOBODY-ed (classical), (fut perf) (classical) they-will-SET [APART] FROM NOBODY, going-to-SET [APART] FROM NOBODY (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Pnp:8:7 Pnp_8:7_1 Pnp_8:7_2 Pnp_8:7_3 Pnp_8:7_4 Pnp_8:7_5 Pnp_8:7_6 Pnp_8:7_7 Pnp_8:7_8 Pnp_8:7_9 Pnp_8:7_10 Pnp_8:7_11 Pnp_8:7_12 Pnp_8:7_13 Pnp_8:7_14 Pnp_8:7_15 Pnp_8:7_16 Pnp_8:7_17 Pnp_8:7_18 Pnp_8:7_19 Pnp_8:7_20 Pnp_8:7_21 Pnp_8:7_22 Pnp_8:7_23 Pnp_8:7_24 Pnp_8:7_25
Pnp:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:8 Ἀδελφὴ ἡμῖν μικρὰ καὶ μαστοὺς οὐκ ἔχει· τί ποιήσωμεν τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐὰν λαληθῇ ἐν αὐτῇ;
Pnp:8:8 Our sister is little, and has no breasts; what shall we do for our sister, in the day wherein she shall be spoken for? (Song of Solomon 8:8 Brenton)
Pnp:8:8 Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma. Cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej? (Pnp 8:8 BT_4)
Pnp:8:8 Ἀδελφὴ ἡμῖν μικρὰ καὶ μαστοὺς οὐκ ἔχει· τί ποιήσωμεν τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ἐὰν λαληθῇ ἐν αὐτῇ;
Pnp:8:8 ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μικρός -ά -όν καί μαστός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:8:8 Siostra Ja Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Pierś ??? Przed przydechem mocnym By mieć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Siostra Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pnp:8:8 *)adelfE\ E(mi=n mikra\ kai\ mastou\s ou)k e)/CHei· ti/ poiE/sOmen tE=| a)delfE=| E(mO=n e)n E(me/ra|, E(=| e)a\n lalETE=| e)n au)tE=|;
Pnp:8:8 adelfE hEmin mikra kai mastus uk eCHei· ti poiEsOmen tE adelfE hEmOn en hEmera, hE ean lalETE en autE;
Pnp:8:8 N1_NSF RP_DP A1A_NSF C N2_APM D V1_PAI3S RI_ASN VA_AAS1P RA_DSF N1_DSF RP_GP P N1A_DSF RR_DSF C VC_APS3S P RD_DSF
Pnp:8:8 sister I small [see micro] and also, even, namely breast οὐχ before rough breathing to have who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the sister I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pnp:8:8 sister (nom|voc) us (dat) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and breasts (acc) not he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE the (dat) sister (dat) us (gen) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SPEAK-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Pnp:8:8 Pnp_8:8_1 Pnp_8:8_2 Pnp_8:8_3 Pnp_8:8_4 Pnp_8:8_5 Pnp_8:8_6 Pnp_8:8_7 Pnp_8:8_8 Pnp_8:8_9 Pnp_8:8_10 Pnp_8:8_11 Pnp_8:8_12 Pnp_8:8_13 Pnp_8:8_14 Pnp_8:8_15 Pnp_8:8_16 Pnp_8:8_17 Pnp_8:8_18 Pnp_8:8_19
Pnp:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:9 εἰ τεῖχός ἐστιν, οἰκοδομήσωμεν ἐπ’ αὐτὴν ἐπάλξεις ἀργυρᾶς· καὶ εἰ θύρα ἐστίν, διαγράψωμεν ἐπ’ αὐτὴν σανίδα κεδρίνην.
Pnp:8:9 If she is a wall, let us build upon her silver bulwarks; and if she is a door, let us carve for her cedar panels. (Song of Solomon 8:9 Brenton)
Pnp:8:9 Jeśli murem jest, uwieńczymy ją gzymsem ze srebra; jeśli bramą jest, wyłożymy ją deskami z cedru. (Pnp 8:9 BT_4)
Pnp:8:9 εἰ τεῖχός ἐστιν, οἰκοδομήσωμεν ἐπ’ αὐτὴν ἐπάλξεις ἀργυρᾶς· καὶ εἰ θύρα ἐστίν, διαγράψωμεν ἐπ’ αὐτὴν σανίδα κεδρίνην.
Pnp:8:9 εἰ τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί εἰ θύρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σανί[δ]ς, -ίδος, ἡ  
Pnp:8:9 Jeżeli Ściana By być By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Srebrny I też, nawet, mianowicie Jeżeli Drzwi brama By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Deski {Komisji}/deska
Pnp:8:9 ei) tei=CHo/s e)stin, oi)kodomE/sOmen e)p’ au)tE\n e)pa/lXeis a)rgura=s· kai\ ei) Tu/ra e)sti/n, diagra/PSOmen e)p’ au)tE\n sani/da kedri/nEn.
Pnp:8:9 ei teiCHos estin, oikodomEsOmen ep’ autEn epalXeis argyras· kai ei Tyra estin, diagraPSOmen ep’ autEn sanida kedrinEn.
Pnp:8:9 C N3E_NSN V9_PAI3S VA_AAS1P P RD_ASF N3I_APF A1C_APF C C N1A_NSF V9_PAI3S VA_AAS1P P RD_ASF N3D_ASF A1_ASF
Pnp:8:9 if wall to be to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć silver and also, even, namely if door gate to be ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same board/plank ć
Pnp:8:9 if wall (nom|acc|voc) he/she/it-is we-should-BUILD/EDIFY upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   silver ([Adj] acc, gen) and if door (nom|voc) he/she/it-is   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) board/plank (acc)  
Pnp:8:9 Pnp_8:9_1 Pnp_8:9_2 Pnp_8:9_3 Pnp_8:9_4 Pnp_8:9_5 Pnp_8:9_6 Pnp_8:9_7 Pnp_8:9_8 Pnp_8:9_9 Pnp_8:9_10 Pnp_8:9_11 Pnp_8:9_12 Pnp_8:9_13 Pnp_8:9_14 Pnp_8:9_15 Pnp_8:9_16 Pnp_8:9_17
Pnp:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:10 Ἐγὼ τεῖχος, καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι· ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην.
Pnp:8:10 I am a wall, and my breasts are as towers; I was in their eyes as one that found peace. (Song of Solomon 8:10 Brenton)
Pnp:8:10 Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach jego jako ta, która znalazła pokój. (Pnp 8:10 BT_4)
Pnp:8:10 Ἐγὼ τεῖχος, καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι· ἐγὼ ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην.
Pnp:8:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί μαστός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς πύργος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ
Pnp:8:10 Ja Ściana I też, nawet, mianowicie Pierś Ja Jak/jak Wieża Ja By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo Jak/jak By znajdować Pokój
Pnp:8:10 *)egO\ tei=CHos, kai\ mastoi/ mou O(s pu/rgoi· e)gO\ E)/mEn e)n o)fTalmoi=s au)tou= O(s eu(ri/skousa ei)rE/nEn.
Pnp:8:10 egO teiCHos, kai mastoi mu hOs pyrgoi· egO EmEn en ofTalmois autu hOs heuriskusa eirEnEn.
Pnp:8:10 RP_NS N3E_NSN C N2_NPM RP_GS C N2_NPM RP_NS V9_IAI1S P N2_DPM RD_GSM C V1_PAPNSF N1_ASF
Pnp:8:10 I wall and also, even, namely breast I as/like tower I to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same as/like to find peace
Pnp:8:10 I (nom) wall (nom|acc|voc) and breasts (nom|voc) me (gen) as/like towers (nom|voc) I (nom) I-was-being in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) as/like while FIND-ing (nom|voc) peace (acc)
Pnp:8:10 Pnp_8:10_1 Pnp_8:10_2 Pnp_8:10_3 Pnp_8:10_4 Pnp_8:10_5 Pnp_8:10_6 Pnp_8:10_7 Pnp_8:10_8 Pnp_8:10_9 Pnp_8:10_10 Pnp_8:10_11 Pnp_8:10_12 Pnp_8:10_13 Pnp_8:10_14 Pnp_8:10_15
Pnp:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:11 Ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ Σαλωμων ἐν Βεελαμων· ἔδωκεν τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ τοῖς τηροῦσιν, ἀνὴρ οἴσει ἐν καρπῷ αὐτοῦ χιλίους ἀργυρίου.
Pnp:8:11 Solomon had a vineyard in Beelamon; he let his vineyard to keepers; every one was to bring for its fruit a thousand pieces of silver. (Song of Solomon 8:11 Brenton)
Pnp:8:11 Salomon miał winnicę w Baal-Hamon; oddał ją dzierżawcom. Za owoc jej płacić miał każdy tysiąc syklów srebra. (Pnp 8:11 BT_4)
Pnp:8:11 Ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ Σαλωμων ἐν Βεελαμων· ἔδωκεν τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ τοῖς τηροῦσιν, ἀνὴρ οἴσει ἐν καρπῷ αὐτοῦ χιλίους ἀργυρίου.
Pnp:8:11 ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐν καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό χίλιοι -αι -α ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Pnp:8:11 Winorośl; winnica By stawać się stawaj się, zdarzaj się Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać Winnica On/ona/to/to samo By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Tysiąc Kawałek srebra
Pnp:8:11 *)ampelO\n e)genE/TE tO=| *salOmOn e)n *beelamOn· e)/dOken to\n a)mpelO=na au)tou= toi=s tErou=sin, a)nE\r oi)/sei e)n karpO=| au)tou= CHili/ous a)rguri/ou.
Pnp:8:11 ampelOn egenETE tO salOmOn en beelamOn· edOken ton ampelOna autu tois tErusin, anEr oisei en karpO autu CHilius argyriu.
Pnp:8:11 N3W_NSM VCI_API3S RA_DSM N_DSM P N_DS VAI_AAI3S RA_ASM N3W_ASM RD_GSM RA_DPM V2_PAPDPM N3_NSM VF_FAI3S P N2_DSM RD_GSM A1A_APM N2N_GSN
Pnp:8:11 grapevine; vineyard to become become, happen the Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to give the vineyard he/she/it/same the to keep abide by, observe, keep watch over man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fruit; Carpus he/she/it/same thousand piece of silver
Pnp:8:11 grapevines (gen); vineyard (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat)   he/she/it-GIVE-ed the (acc) vineyard (acc) him/it/same (gen) the (dat) they-are-KEEP-ing, while KEEP-ing (dat) man, husband (nom) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) in/among/by (+dat) fruit (dat); Carpus (dat) him/it/same (gen) thousand (acc) piece of silver (gen)
Pnp:8:11 Pnp_8:11_1 Pnp_8:11_2 Pnp_8:11_3 Pnp_8:11_4 Pnp_8:11_5 Pnp_8:11_6 Pnp_8:11_7 Pnp_8:11_8 Pnp_8:11_9 Pnp_8:11_10 Pnp_8:11_11 Pnp_8:11_12 Pnp_8:11_13 Pnp_8:11_14 Pnp_8:11_15 Pnp_8:11_16 Pnp_8:11_17 Pnp_8:11_18 Pnp_8:11_19
Pnp:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:12 ἀμπελών μου ἐμὸς ἐνώπιόν μου· οἱ χίλιοι σοί, Σαλωμων, καὶ οἱ διακόσιοι τοῖς τηροῦσι τὸν καρπὸν αὐτοῦ.
Pnp:8:12 My vineyard, even mine, is before me; Solomon shall have a thousand, and they that keep its fruit two hundred. (Song of Solomon 8:12 Brenton)
Pnp:8:12 Oto przede mną winnica moja, moja własna: tysiąc syklów tobie, Salomonie, a dwieście stróżom jej owocu. (Pnp 8:12 BT_4)
Pnp:8:12 ἀμπελών μου ἐμὸς ἐνώπιόν μου· οἱ χίλιοι σοί, Σαλωμων, καὶ οἱ διακόσιοι τοῖς τηροῦσι τὸν καρπὸν αὐτοῦ.
Pnp:8:12 ἄμπελος, -ου, ἡ; ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό δια·κόσιοι -αι -α ὁ ἡ τό τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:8:12 Winorośl; winnica Ja Mój/mój W obecności z (+informacja); ??? Ja Tysiąc Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Salomon I też, nawet, mianowicie Dwieście By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Pnp:8:12 a)mpelO/n mou e)mo\s e)nO/pio/n mou· oi( CHi/lioi soi/, *salOmOn, kai\ oi( diako/sioi toi=s tErou=si to\n karpo\n au)tou=.
Pnp:8:12 ampelOn mu emos enOpion mu· hoi CHilioi soi, salOmOn, kai hoi diakosioi tois tErusi ton karpon autu.
Pnp:8:12 N3W_NSM RP_GS A1_NSM P RP_GS RA_NPM A1A_NPM RP_DS N_VSM C RA_NPM A1A_NPM RA_DPM V2_PAPDPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Pnp:8:12 grapevine; vineyard I my/mine in the presence of (+gen); ??? I the thousand you; your/yours(sg); to rub worn, rub Solomon and also, even, namely the two hundred the to keep abide by, observe, keep watch over the fruit; Carpus he/she/it/same
Pnp:8:12 grapevines (gen); vineyard (nom|voc) me (gen) my/mine (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (nom) thousand (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (nom) two hundred (nom|voc) the (dat) they-are-KEEP-ing, while KEEP-ing (dat) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) him/it/same (gen)
Pnp:8:12 Pnp_8:12_1 Pnp_8:12_2 Pnp_8:12_3 Pnp_8:12_4 Pnp_8:12_5 Pnp_8:12_6 Pnp_8:12_7 Pnp_8:12_8 Pnp_8:12_9 Pnp_8:12_10 Pnp_8:12_11 Pnp_8:12_12 Pnp_8:12_13 Pnp_8:12_14 Pnp_8:12_15 Pnp_8:12_16 Pnp_8:12_17
Pnp:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:8:13 Ὁ καθήμενος ἐν κήποις, ἑταῖροι προσέχοντες τῇ φωνῇ σου· ἀκούτισόν με.
Pnp:8:13 Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice: make me hear it. (Song of Solomon 8:13 Brenton)
Pnp:8:13 O ty, która mieszkasz w ogrodach, - druhowie nasłuchują twego głosu - o daj mi go usłyszeć! (Pnp 8:13 BT_4)
Pnp:8:13 καθήμενος ἐν κήποις, ἑταῖροι προσέχοντες τῇ φωνῇ σου· ἀκούτισόν με.
Pnp:8:13 ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν κῆπος, -ου, ὁ ἑταῖρος, -ου, ὁ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκουτίζω [LXX] (-, ακουτι(ε)·[σ]-, ακουτι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:8:13 By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogród Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Ty; twój/twój(sg) By robić słysz Ja
Pnp:8:13 *(o kaTE/menos e)n kE/pois, e(tai=roi prose/CHontes tE=| fOnE=| sou· a)kou/tiso/n me.
Pnp:8:13 o kaTEmenos en kEpois, hetairoi proseCHontes tE fOnE su· akutison me.
Pnp:8:13 RA_NSM V5_PMPNSM P N2_DPM N2_NPM V1_PAPNPM RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Pnp:8:13 the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among garden partner comrade, companion, company, association, society, harlot to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the sound/voice cries; to sound you; your/yours(sg) to make hear I
Pnp:8:13 the (nom) while being-SIT-ed (nom) in/among/by (+dat) gardens (dat) partners (nom|voc) while PAY HEED-ing (nom|voc) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-MAKE-you(sg)-HEAR! me (acc)
Pnp:8:13 Pnp_8:13_1 Pnp_8:13_2 Pnp_8:13_3 Pnp_8:13_4 Pnp_8:13_5 Pnp_8:13_6 Pnp_8:13_7 Pnp_8:13_8 Pnp_8:13_9 Pnp_8:13_10 Pnp_8:13_11
Pnp:8:13 x x x x x x x x x x x
Pnp:8:14 Φύγε, ἀδελφιδέ μου, καὶ ὁμοιώθητι τῇ δορκάδι ἢ τῷ νεβρῷ τῶν ἐλάφων ἐπὶ ὄρη ἀρωμάτων.
Pnp:8:14 Away, my kinsman, and be like a doe or a fawn on the mountains of spices. (Song of Solomon 8:14 Brenton)
Pnp:8:14 Biegnij, miły mój, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelenia na górach wśród balsamowych drzew! (Pnp 8:14 BT_4)
Pnp:8:14 Φύγε, ἀδελφιδέ μου, καὶ ὁμοιώθητι τῇ δορκάδι τῷ νεβρῷ τῶν ἐλάφων ἐπὶ ὄρη ἀρωμάτων.
Pnp:8:14 φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ἤ[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἄρωμα[τ], -ατος, τό
Pnp:8:14 By uciekać Ja I też, nawet, mianowicie By porównywać ??? Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Aromatyczny [zioło albo korzenie]
Pnp:8:14 *fu/ge, a)delfide/ mou, kai\ o(moiO/TEti tE=| dorka/di E)\ tO=| nebrO=| tO=n e)la/fOn e)pi\ o)/rE a)rOma/tOn.
Pnp:8:14 fyge, adelfide mu, kai homoiOTEti tE dorkadi E tO nebrO tOn elafOn epi orE arOmatOn.
Pnp:8:14 VB_AAD2S N2_VSM RP_GS C VC_APD2S RA_DSF N3D_DSF C RA_DSM N2_DSM RA_GPM N2_GPM P N3E_APN N3M_GPN
Pnp:8:14 to flee ć I and also, even, namely to liken the ??? or the ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount aromatic [herb or spice]
Pnp:8:14 do-FLEE-you(sg)!   me (gen) and be-you(sg)-LIKEN-ed! the (dat) ??? (dat) or the (dat)   the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) mounts (nom|acc|voc) aromatics (gen)
Pnp:8:14 Pnp_8:14_1 Pnp_8:14_2 Pnp_8:14_3 Pnp_8:14_4 Pnp_8:14_5 Pnp_8:14_6 Pnp_8:14_7 Pnp_8:14_8 Pnp_8:14_9 Pnp_8:14_10 Pnp_8:14_11 Pnp_8:14_12 Pnp_8:14_13 Pnp_8:14_14 Pnp_8:14_15
Pnp:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x