Ps:135:1 Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:1 Blessed in Sion be the Lord, who dwells in Jerusalem. (Psalm 135:21 Brenton)
Ps:135:1 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! Alleluja. (Psalm 135:21 BT_4)
Ps:135:1 Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:1 ἁλληλουϊά ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι χρηστός -ή -όν ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:1 Alleluja [chwal Yahweh] By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:1 *allElouia. *)eXomologei=sTe tO=| kuri/O|, o(/ti CHrEsto/s, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:1 allEluia. eXomologeisTe tO kyriO, hoti CHrEstos, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:1 I V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM C A1_NSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:1 hallelujah [praise Yahweh] to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that magnanimous because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:1 hallelujah you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that magnanimous ([Adj] nom) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:1 Ps_135:1_1 Ps_135:1_2 Ps_135:1_3 Ps_135:1_4 Ps_135:1_5 Ps_135:1_6 Ps_135:1_7 Ps_135:1_8 Ps_135:1_9 Ps_135:1_10 Ps_135:1_11 Ps_135:1_12 Ps_135:1_13
Ps:135:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:2 ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ τῶν θεῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:2 Give thanks to the God of gods; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:2 Brenton)
Ps:135:2 Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:2 BT_4)
Ps:135:2 ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ τῶν θεῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:2 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:2 By przyznawać Bóg  Bóg ; bogini Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:2 e)Xomologei=sTe tO=| TeO=| tO=n TeO=n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:2 eXomologeisTe tO TeO tOn TeOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:2 V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM RA_GPM N2_GPM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:2 to confess the god [see theology] the god [see theology]; goddess because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:2 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) god (dat) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:2 Ps_135:2_1 Ps_135:2_2 Ps_135:2_3 Ps_135:2_4 Ps_135:2_5 Ps_135:2_6 Ps_135:2_7 Ps_135:2_8 Ps_135:2_9 Ps_135:2_10 Ps_135:2_11 Ps_135:2_12
Ps:135:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:135:3 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:3 Give thanks to the Lord of lords: for his mercy endures for ever. (Psalm 136:3 Brenton)
Ps:135:3 Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:3 BT_4)
Ps:135:3 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:3 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:3 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:3 e)Xomologei=sTe tO=| kuri/O| tO=n kuri/On, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:3 eXomologeisTe tO kyriO tOn kyriOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:3 V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM RA_GPM N2_GPM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSN RP_GSM
Ps:135:3 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:3 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (gen) lords (gen); ladies (gen); a lord ([Adj] gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:3 Ps_135:3_1 Ps_135:3_2 Ps_135:3_3 Ps_135:3_4 Ps_135:3_5 Ps_135:3_6 Ps_135:3_7 Ps_135:3_8 Ps_135:3_9 Ps_135:3_10 Ps_135:3_11 Ps_135:3_12
Ps:135:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:135:4 τῷ ποιοῦντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:4 To him who along has wrought great wonders: for his mercy endures for ever. (Psalm 136:4 Brenton)
Ps:135:4 On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:4 BT_4)
Ps:135:4 τῷ ποιοῦντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:4 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θαυμάσιος -α -ον μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α μόνος -η -ον ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:4 By czynić/rób Cudowny doskonały, cudowny Wielki Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:4 tO=| poiou=nti Tauma/sia mega/la mo/nO|, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:4 tO poiunti Taumasia megala monO, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:4 RA_DSM V2_PAPDSM A1A_APN A1_APN A1_DSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:4 the to do/make wonderful excellent, marvelous great sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:4 the (dat) while DO/MAKE-ing (dat) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) sole ([Adj] dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:4 Ps_135:4_1 Ps_135:4_2 Ps_135:4_3 Ps_135:4_4 Ps_135:4_5 Ps_135:4_6 Ps_135:4_7 Ps_135:4_8 Ps_135:4_9 Ps_135:4_10 Ps_135:4_11 Ps_135:4_12
Ps:135:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:135:5 τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:5 To him who made the heavens by understanding; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:5 Brenton)
Ps:135:5 On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:5 BT_4)
Ps:135:5 τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:5 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:5 By czynić/rób Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:5 tO=| poiE/santi tou\s ou)ranou\s e)n sune/sei, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:5 tO poiEsanti tus uranus en synesei, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:5 RA_DSM VA_AAPDSM RA_APM N2_APM P N3I_DSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:5 the to do/make the sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:5 the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) the (acc) skies/heavens (acc) in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:5 Ps_135:5_1 Ps_135:5_2 Ps_135:5_3 Ps_135:5_4 Ps_135:5_5 Ps_135:5_6 Ps_135:5_7 Ps_135:5_8 Ps_135:5_9 Ps_135:5_10 Ps_135:5_11 Ps_135:5_12 Ps_135:5_13
Ps:135:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:6 τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:6 To him who established the earth on the waters; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:6 Brenton)
Ps:135:6 On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:6 BT_4)
Ps:135:6 τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:6 ὁ ἡ τό στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:6 By stężać Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:6 tO=| stereO/santi tE\n gE=n e)pi\ tO=n u(da/tOn, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:6 tO stereOsanti tEn gEn epi tOn hydatOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:6 RA_DSM VA_AAPDSM RA_ASF N1_ASF P RA_GPN N3T_GPN C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:6 the to solidify the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:6 the (dat) upon SOLIDIFY-ing (dat) the (acc) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) waters (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:6 Ps_135:6_1 Ps_135:6_2 Ps_135:6_3 Ps_135:6_4 Ps_135:6_5 Ps_135:6_6 Ps_135:6_7 Ps_135:6_8 Ps_135:6_9 Ps_135:6_10 Ps_135:6_11 Ps_135:6_12 Ps_135:6_13 Ps_135:6_14
Ps:135:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:7 τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:7 To him who alone made great lights; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:7 Brenton)
Ps:135:7 On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:7 BT_4)
Ps:135:7 τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:7 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α μόνος -η -ον ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:7 By czynić/rób Lekki {Jasny} Wielki Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:7 tO=| poiE/santi fO=ta mega/la mo/nO|, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:7 tO poiEsanti fOta megala monO, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:7 RA_DSM VA_AAPDSM N3T_APN A1_APN A1_DSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:7 the to do/make light great sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:7 the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) lights (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) sole ([Adj] dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:7 Ps_135:7_1 Ps_135:7_2 Ps_135:7_3 Ps_135:7_4 Ps_135:7_5 Ps_135:7_6 Ps_135:7_7 Ps_135:7_8 Ps_135:7_9 Ps_135:7_10 Ps_135:7_11 Ps_135:7_12
Ps:135:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:135:8 τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:8 The sun to rule by day; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:8 Brenton)
Ps:135:8 Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:8 BT_4)
Ps:135:8 τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:8 ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ εἰς[1] ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:8 Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do (+przyspieszenie) Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Dzień Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:8 to\n E(/lion ei)s e)Xousi/an tE=s E(me/ras, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:8 ton hElion eis eXusian tEs hEmeras, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:8 RA_ASM N2_ASM P N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:8 the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry into (+acc) authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the day because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:8 the (acc) sun (acc) into (+acc) authority (acc) the (gen) day (gen), days (acc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:8 Ps_135:8_1 Ps_135:8_2 Ps_135:8_3 Ps_135:8_4 Ps_135:8_5 Ps_135:8_6 Ps_135:8_7 Ps_135:8_8 Ps_135:8_9 Ps_135:8_10 Ps_135:8_11 Ps_135:8_12 Ps_135:8_13
Ps:135:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:9 τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:9 The moon and the stars to rule the night; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:9 Brenton)
Ps:135:9 Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:9 BT_4)
Ps:135:9 τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:9 ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) εἰς[1] ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:9 Księżyc I też, nawet, mianowicie Gwiezdny Do (+przyspieszenie) Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Noc Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:9 tE\n selE/nEn kai\ ta\ a)/stra ei)s e)Xousi/an tE=s nukto/s, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:9 tEn selEnEn kai ta astra eis eXusian tEs nyktos, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:9 RA_ASF N1_ASF C RA_APN N2N_APN P N1A_ASF RA_GSF N3_GSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:9 the moon and also, even, namely the star into (+acc) authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the night because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:9 the (acc) moon (acc) and the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) into (+acc) authority (acc) the (gen) night (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:9 Ps_135:9_1 Ps_135:9_2 Ps_135:9_3 Ps_135:9_4 Ps_135:9_5 Ps_135:9_6 Ps_135:9_7 Ps_135:9_8 Ps_135:9_9 Ps_135:9_10 Ps_135:9_11 Ps_135:9_12 Ps_135:9_13 Ps_135:9_14 Ps_135:9_15 Ps_135:9_16
Ps:135:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:10 τῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σὺν τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:10 To him who smote Egypt with their first-born; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:10 Brenton)
Ps:135:10 On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:10 BT_4)
Ps:135:10 τῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σὺν τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:10 ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Αἴγυπτος, -ου, ἡ σύν ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:10 By uderzać Egipt [kraj z] Razem z/włączając (+dat) firstborn On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:10 tO=| pata/Xanti *ai)/gupton su\n toi=s prOtoto/kois au)tO=n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:10 tO pataXanti aigypton syn tois prOtotokois autOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:10 RA_DSM VA_AAPDSM N2_ASF P RA_DPM A1B_DPM RP_GPM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:10 the to smite Egypt [country of] together with/including (+dat) the firstborn he/she/it/same because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:10 the (dat) upon SMITE-ing (dat) Egypt (acc) together with/including (+dat) the (dat) firstborn ([Adj] dat) them/same (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:10 Ps_135:10_1 Ps_135:10_2 Ps_135:10_3 Ps_135:10_4 Ps_135:10_5 Ps_135:10_6 Ps_135:10_7 Ps_135:10_8 Ps_135:10_9 Ps_135:10_10 Ps_135:10_11 Ps_135:10_12 Ps_135:10_13 Ps_135:10_14
Ps:135:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:11 καὶ ἐξαγαγόντι τὸν Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:11 And brought Israel out of the midst of them; for his mercy endures for ever: (Psalm 136:11 Brenton)
Ps:135:11 I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:11 BT_4)
Ps:135:11 καὶ ἐξαγαγόντι τὸν Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:11 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:11 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:11 kai\ e)Xagago/nti to\n *israEl e)k me/sou au)tO=n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:11 kai eXagagonti ton israEl ek mesu autOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:11 C VB_AAPDSM RA_ASM N_ASM P A1_GSM RP_GPM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:11 and also, even, namely to lead out the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:11 and upon LEAD-ing-OUT (dat) the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! them/same (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:11 Ps_135:11_1 Ps_135:11_2 Ps_135:11_3 Ps_135:11_4 Ps_135:11_5 Ps_135:11_6 Ps_135:11_7 Ps_135:11_8 Ps_135:11_9 Ps_135:11_10 Ps_135:11_11 Ps_135:11_12 Ps_135:11_13 Ps_135:11_14
Ps:135:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:12 ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:12 with a strong hand, and a high arm: for his mercy endures for ever. (Psalm 136:12 Brenton)
Ps:135:12 Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:12 BT_4)
Ps:135:12 ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:12 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ ὑψηλός -ή -όν ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Podniesiony Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:12 e)n CHeiri\ krataia=| kai\ e)n braCHi/oni u(PSElO=|, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:12 en CHeiri krataia kai en braCHioni hyPSElO, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:12 P N3_DSF A1A_DSF C P N3N_DSM A1_DSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm elevated because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:12 in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) elevated ([Adj] dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:12 Ps_135:12_1 Ps_135:12_2 Ps_135:12_3 Ps_135:12_4 Ps_135:12_5 Ps_135:12_6 Ps_135:12_7 Ps_135:12_8 Ps_135:12_9 Ps_135:12_10 Ps_135:12_11 Ps_135:12_12 Ps_135:12_13 Ps_135:12_14
Ps:135:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:13 τῷ καταδιελόντι τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν εἰς διαιρέσεις, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:13 To him who divided the Red Sea into parts: for his mercy endures for ever: (Psalm 136:13 Brenton)
Ps:135:13 On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:13 BT_4)
Ps:135:13 τῷ καταδιελόντι τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν εἰς διαιρέσεις, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:13 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1] δι·αίρεσις, -εως, ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:13 Czerwony (trzcina?) Morze Do (+przyspieszenie) Różnice rozłączają się, dzielą się Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:13 tO=| katadielo/nti tE\n e)ruTra\n Ta/lassan ei)s diaire/seis, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:13 tO katadielonti tEn eryTran Talassan eis diaireseis, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:13 RA_DSM VB_AAPDSM RA_ASF A1A_ASF N1S_ASF P N3I_APF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:13 the ć the red (reed?) sea into (+acc) differences disunite, divide because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:13 the (dat)   the (acc) red ([Adj] acc) sea (acc) into (+acc) differences (acc, nom|voc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:13 Ps_135:13_1 Ps_135:13_2 Ps_135:13_3 Ps_135:13_4 Ps_135:13_5 Ps_135:13_6 Ps_135:13_7 Ps_135:13_8 Ps_135:13_9 Ps_135:13_10 Ps_135:13_11 Ps_135:13_12 Ps_135:13_13 Ps_135:13_14
Ps:135:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:14 καὶ διαγαγόντι τὸν Ισραηλ διὰ μέσου αὐτῆς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:14 and brought Israel through the midst of it: for his mercy endures for ever: (Psalm 136:14 Brenton)
Ps:135:14 I przeprowadził środkiem Izraela, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:14 BT_4)
Ps:135:14 καὶ διαγαγόντι τὸν Ισραηλ διὰ μέσου αὐτῆς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:14 καί δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ διά μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:14 I też, nawet, mianowicie Do przez prowadź Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:14 kai\ diagago/nti to\n *israEl dia\ me/sou au)tE=s, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:14 kai diagagonti ton israEl dia mesu autEs, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:14 C VB_AAPDSM RA_ASM N_ASM P A1_GSM RP_GSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:14 and also, even, namely to thru-lead the Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) middle; to be half done he/she/it/same because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:14 and upon THRU-LEAD-ing (dat) the (acc) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! her/it/same (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:14 Ps_135:14_1 Ps_135:14_2 Ps_135:14_3 Ps_135:14_4 Ps_135:14_5 Ps_135:14_6 Ps_135:14_7 Ps_135:14_8 Ps_135:14_9 Ps_135:14_10 Ps_135:14_11 Ps_135:14_12 Ps_135:14_13 Ps_135:14_14
Ps:135:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:15 καὶ ἐκτινάξαντι Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς θάλασσαν ἐρυθράν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:15 and overthrew Pharao and his host in the Red Sea: for his mercy endures for ever. (Psalm 136:15 Brenton)
Ps:135:15 I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:15 BT_4)
Ps:135:15 καὶ ἐκτινάξαντι Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς θάλασσαν ἐρυθράν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:15 καί ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:15 I też, nawet, mianowicie By wyrzucać Faraon I też, nawet, mianowicie Zdolność On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morze Czerwony (trzcina?) Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:15 kai\ e)ktina/Xanti *faraO kai\ tE\n du/namin au)tou= ei)s Ta/lassan e)ruTra/n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:15 kai ektinaXanti faraO kai tEn dynamin autu eis Talassan eryTran, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:15 C VA_AAPDSM N_ASM C RA_ASF N3I_ASF RP_GSM P N1S_ASF A1A_ASF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:15 and also, even, namely to eject Pharaoh and also, even, namely the ability he/she/it/same into (+acc) sea red (reed?) because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:15 and upon EJECT-ing (dat) Pharaoh (indecl) and the (acc) ability (acc) him/it/same (gen) into (+acc) sea (acc) red ([Adj] acc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:15 Ps_135:15_1 Ps_135:15_2 Ps_135:15_3 Ps_135:15_4 Ps_135:15_5 Ps_135:15_6 Ps_135:15_7 Ps_135:15_8 Ps_135:15_9 Ps_135:15_10 Ps_135:15_11 Ps_135:15_12 Ps_135:15_13 Ps_135:15_14 Ps_135:15_15 Ps_135:15_16 Ps_135:15_17
Ps:135:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:16 τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· τῷ ἐξαγαγόντι ὕδωρ ἐκ πέτρας ἀκροτόμου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:16 To him who led his people through the wilderness: for his mercy endures for ever. (Psalm 136:16 Brenton)
Ps:135:16 On prowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:16 BT_4)
Ps:135:16 τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· τῷ ἐξαγαγόντι ὕδωρ ἐκ πέτρας ἀκροτόμου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:16 ὁ ἡ τό δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ πέτρα, -ας, ἡ   ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:16 Do przez prowadź Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo By prowadzić poza Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:16 tO=| diagago/nti to\n lao\n au)tou= e)n tE=| e)rE/mO|, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=· tO=| e)Xagago/nti u(/dOr e)k pe/tras a)kroto/mou, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:16 tO diagagonti ton laon autu en tE erEmO, hoti eis ton aiOna to eleos autu· tO eXagagonti hydOr ek petras akrotomu, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:16 RA_DSM VB_AAPDSM RA_ASM N2_ASM RP_GSM P RA_DSF N2_DSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM RA_DSM VB_AAPDSM N3_NSN P N1A_GSF A1B_GSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:16 the to thru-lead the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same the to lead out water out of (+gen) ἐξ before vowels rock ć because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:16 the (dat) upon THRU-LEAD-ing (dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) upon LEAD-ing-OUT (dat) water (nom|acc|voc) out of (+gen) rock (gen), rocks (acc)   because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:16 Ps_135:16_1 Ps_135:16_2 Ps_135:16_3 Ps_135:16_4 Ps_135:16_5 Ps_135:16_6 Ps_135:16_7 Ps_135:16_8 Ps_135:16_9 Ps_135:16_10 Ps_135:16_11 Ps_135:16_12 Ps_135:16_13 Ps_135:16_14 Ps_135:16_15 Ps_135:16_16 Ps_135:16_17 Ps_135:16_18 Ps_135:16_19 Ps_135:16_20 Ps_135:16_21 Ps_135:16_22 Ps_135:16_23 Ps_135:16_24 Ps_135:16_25 Ps_135:16_26 Ps_135:16_27 Ps_135:16_28
Ps:135:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:17 τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:17 To him who smote great kings: for his mercy endures for ever: (Psalm 136:17 Brenton)
Ps:135:17 On pobił wielkich królów, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:17 BT_4)
Ps:135:17 τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:17 ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:17 By uderzać Król Wielki Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:17 tO=| pata/Xanti basilei=s mega/lous, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:17 tO pataXanti basileis megalus, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:17 RA_DSM VA_AAPDSM N3V_APM A1_APM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:17 the to smite king great because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:17 the (dat) upon SMITE-ing (dat) kings (acc, nom|voc) great ([Adj] acc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:17 Ps_135:17_1 Ps_135:17_2 Ps_135:17_3 Ps_135:17_4 Ps_135:17_5 Ps_135:17_6 Ps_135:17_7 Ps_135:17_8 Ps_135:17_9 Ps_135:17_10 Ps_135:17_11
Ps:135:17 x x x x x x x x x x x
Ps:135:18 καὶ ἀποκτείναντι βασιλεῖς κραταιούς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:18 and slew mighty kings; for his mercy endures for ever: (Psalm 136:18 Brenton)
Ps:135:18 On uśmiercił królów potężnych, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:18 BT_4)
Ps:135:18 καὶ ἀποκτείναντι βασιλεῖς κραταιούς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:18 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ κραταιός -ά -όν ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:18 I też, nawet, mianowicie By zabijać Król Poruszaj się kołysać berło Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:18 kai\ a)poktei/nanti basilei=s krataiou/s, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:18 kai apokteinanti basileis krataius, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:18 C VA_AAPDSM N3V_APM A1A_APM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:18 and also, even, namely to kill king sway to sway the scepter because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:18 and upon KILL-ing (dat) kings (acc, nom|voc) sway ([Adj] acc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:18 Ps_135:18_1 Ps_135:18_2 Ps_135:18_3 Ps_135:18_4 Ps_135:18_5 Ps_135:18_6 Ps_135:18_7 Ps_135:18_8 Ps_135:18_9 Ps_135:18_10 Ps_135:18_11
Ps:135:18 x x x x x x x x x x x
Ps:135:19 τὸν Σηων βασιλέα τῶν Αμορραίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:19 Seon king of the Amorites: for his mercy endures for ever: (Psalm 136:19 Brenton)
Ps:135:19 Sichona, króla Amorytów, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:19 BT_4)
Ps:135:19 τὸν Σηων βασιλέα τῶν Αμορραίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:19 ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:19 Król Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:19 to\n *sEOn basile/a tO=n *amorrai/On, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:19 ton sEOn basilea tOn amorraiOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:19 RA_ASM N_ASM N3V_ASM RA_GPM N2_GPM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:19 the ć king the ć because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:19 the (acc)   king (acc) the (gen)   because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:19 Ps_135:19_1 Ps_135:19_2 Ps_135:19_3 Ps_135:19_4 Ps_135:19_5 Ps_135:19_6 Ps_135:19_7 Ps_135:19_8 Ps_135:19_9 Ps_135:19_10 Ps_135:19_11 Ps_135:19_12
Ps:135:19 x x x x x x x x x x x x
Ps:135:20 καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:20 and Og king of Basan: for his mercy endures for ever: (Psalm 136:20 Brenton)
Ps:135:20 I Oga, króla Baszanu, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:20 BT_4)
Ps:135:20 καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:20 καί ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:20 I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:20 kai\ to\n *Og basile/a tE=s *basan, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:20 kai ton Og basilea tEs basan, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:20 C RA_ASM N_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:20 and also, even, namely the ć king the to step (walk) because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:20 and the (acc)   king (acc) the (gen) upon STEP-ing (acc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:20 Ps_135:20_1 Ps_135:20_2 Ps_135:20_3 Ps_135:20_4 Ps_135:20_5 Ps_135:20_6 Ps_135:20_7 Ps_135:20_8 Ps_135:20_9 Ps_135:20_10 Ps_135:20_11 Ps_135:20_12 Ps_135:20_13
Ps:135:20 x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:21 καὶ δόντι τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:21 and gave their land for an inheritance: for his mercy endures for ever: (Psalm 136:21 Brenton)
Ps:135:21 A ziemię ich dał na własność, bo Jego łaska na wieki - (Psalm 136:21 BT_4)
Ps:135:21 καὶ δόντι τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:21 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:21 I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Dziedzictwo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:21 kai\ do/nti tE\n gE=n au)tO=n klEronomi/an, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:21 kai donti tEn gEn autOn klEronomian, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:21 C VO_AAPDSM RA_ASF N1_ASF RP_GPM N1A_ASF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:21 and also, even, namely to give the earth/land he/she/it/same inheritance because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:21 and upon GIVE-ing (dat) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) inheritance (acc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:21 Ps_135:21_1 Ps_135:21_2 Ps_135:21_3 Ps_135:21_4 Ps_135:21_5 Ps_135:21_6 Ps_135:21_7 Ps_135:21_8 Ps_135:21_9 Ps_135:21_10 Ps_135:21_11 Ps_135:21_12 Ps_135:21_13
Ps:135:21 x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:22 κληρονομίαν Ισραηλ δούλῳ αὐτοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:135:22 even an inheritance to Israel his servant: for his mercy endures for ever. (Psalm 136:22 Brenton)
Ps:135:22 jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:22 BT_4)
Ps:135:22 κληρονομίαν Ισραηλ δούλῳ αὐτοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:135:22 κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:22 Dziedzictwo Izrael Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:22 klEronomi/an *israEl dou/lO| au)tou=, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
Ps:135:22 klEronomian israEl dulO autu, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
Ps:135:22 N1A_ASF N_DSM N2_DSM RP_GSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:22 inheritance Israel slave; servile he/she/it/same because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:22 inheritance (acc) Israel (indecl) slave (dat); servile ([Adj] dat) him/it/same (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:22 Ps_135:22_1 Ps_135:22_2 Ps_135:22_3 Ps_135:22_4 Ps_135:22_5 Ps_135:22_6 Ps_135:22_7 Ps_135:22_8 Ps_135:22_9 Ps_135:22_10 Ps_135:22_11
Ps:135:22 x x x x x x x x x x x
Ps:135:23 ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:23 For the Lord remembered us in our low estate; for his mercy endures for ever: (Psalm 136:23 Brenton)
Ps:135:23 On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:23 BT_4)
Ps:135:23 ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ,
Ps:135:23 ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:23 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; do niżej Ja By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:23 o(/ti e)n tE=| tapeinO/sei E(mO=n e)mnE/sTE E(mO=n o( ku/rios, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=,
Ps:135:23 hoti en tE tapeinOsei hEmOn emnEsTE hEmOn ho kyrios, hoti eis ton aiOna to eleos autu,
Ps:135:23 C P RA_DSF N3I_DSF RP_GP VSI_API3S RP_GP RA_NSM N2_NSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:23 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the depth; to lower I to remember/become mindful of I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:23 because/that in/among/by (+dat) the (dat) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) us (gen) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF us (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:23 Ps_135:23_1 Ps_135:23_2 Ps_135:23_3 Ps_135:23_4 Ps_135:23_5 Ps_135:23_6 Ps_135:23_7 Ps_135:23_8 Ps_135:23_9 Ps_135:23_10 Ps_135:23_11 Ps_135:23_12 Ps_135:23_13 Ps_135:23_14 Ps_135:23_15 Ps_135:23_16
Ps:135:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:24 καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:24 and redeemed us from our enemies; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:24 Brenton)
Ps:135:24 I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:24 BT_4)
Ps:135:24 καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·
Ps:135:24 καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:24 I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Ja Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:24 kai\ e)lutrO/sato E(ma=s e)k tO=n e)CHTrO=n E(mO=n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=·
Ps:135:24 kai elytrOsato hEmas ek tOn eCHTrOn hEmOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu·
Ps:135:24 C VAI_AMI3S RP_AP P RA_GPM N2_GPM RP_GP C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:24 and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom I out of (+gen) ἐξ before vowels the enmity; hostile I because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:24 and he/she/it-was-REDEEM-ed us (acc) out of (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:24 Ps_135:24_1 Ps_135:24_2 Ps_135:24_3 Ps_135:24_4 Ps_135:24_5 Ps_135:24_6 Ps_135:24_7 Ps_135:24_8 Ps_135:24_9 Ps_135:24_10 Ps_135:24_11 Ps_135:24_12 Ps_135:24_13 Ps_135:24_14
Ps:135:24 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:135:25 ὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:135:25 Who gives food to all flesh; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:25 Brenton)
Ps:135:25 On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:25 BT_4)
Ps:135:25 διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:135:25 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τροφή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:25 By dawać Żywność Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:25 o( didou\s trofE\n pa/sE| sarki/, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
Ps:135:25 ho didus trofEn pasE sarki, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
Ps:135:25 RA_NSM V8_PAPNSM N1_ASF A1S_DSF N3K_DSF C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:25 the to give food every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:25 the (nom) while GIVE-ing (nom|voc) food (acc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed flesh (dat) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:25 Ps_135:25_1 Ps_135:25_2 Ps_135:25_3 Ps_135:25_4 Ps_135:25_5 Ps_135:25_6 Ps_135:25_7 Ps_135:25_8 Ps_135:25_9 Ps_135:25_10 Ps_135:25_11 Ps_135:25_12
Ps:135:25 x x x x x x x x x x x x
Ps:135:26 ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:135:26 Give thanks to the God of heaven; for his mercy endures for ever. (Psalm 136:26 Brenton)
Ps:135:26 Dziękujcie Bogu, niebiosa, bo Jego łaska na wieki. (Psalm 136:26 BT_4)
Ps:135:26 ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Ps:135:26 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:135:26 By przyznawać Bóg  Nieba/niebo Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
Ps:135:26 e)Xomologei=sTe tO=| TeO=| tou= ou)ranou=, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=· e)Xomologei=sTe tO=| kuri/O| tO=n kuri/On, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
Ps:135:26 eXomologeisTe tO TeO tu uranu, hoti eis ton aiOna to eleos autu· eXomologeisTe tO kyriO tOn kyriOn, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
Ps:135:26 V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM RA_GPM N2_GPM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RP_GSM
Ps:135:26 to confess the god [see theology] the sky/heaven because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
Ps:135:26 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) god (dat) the (gen) sky/heaven (gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (gen) lords (gen); ladies (gen); a lord ([Adj] gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:135:26 Ps_135:26_1 Ps_135:26_2 Ps_135:26_3 Ps_135:26_4 Ps_135:26_5 Ps_135:26_6 Ps_135:26_7 Ps_135:26_8 Ps_135:26_9 Ps_135:26_10 Ps_135:26_11 Ps_135:26_12 Ps_135:26_13 Ps_135:26_14 Ps_135:26_15 Ps_135:26_16 Ps_135:26_17 Ps_135:26_18 Ps_135:26_19 Ps_135:26_20 Ps_135:26_21 Ps_135:26_22 Ps_135:26_23 Ps_135:26_24
Ps:135:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x