Ps:28:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· ἐξοδίου σκηνῆς. Ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ, υἱοὶ θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν,
Ps:28:1 A Psalm of David on the occasion of the solemn assembly of the Tabernacle. Bring to the Lord, ye sons of God, bring to the Lord young rams; bring to the Lord glory and honour. (Psalm 29:1 Brenton)
Ps:28:1 Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę! (Psalm 29:1 BT_4)
Ps:28:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· ἐξοδίου σκηνῆς. Ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ, υἱοὶ θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν,
Ps:28:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θεός, -οῦ, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί τιμή, -ῆς, ἡ
Ps:28:1 Psalm David Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Bóg  By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość
Ps:28:1 *PSalmo\s tO=| *dauid· e)Xodi/ou skEnE=s. *)ene/gkate tO=| kuri/O|, ui(oi\ Teou=, e)ne/gkate tO=| kuri/O| ui(ou\s kriO=n, e)ne/gkate tO=| kuri/O| do/Xan kai\ timE/n,
Ps:28:1 PSalmos tO dauid· eXodiu skEnEs. enenkate tO kyriO, hyioi Teu, enenkate tO kyriO hyius kriOn, enenkate tO kyriO doXan kai timEn,
Ps:28:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM N2N_GSN N1_GSF VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N2_NPM N2_GSM VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N2_APM N2_GPM VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF C N1_ASF
Ps:28:1 psalm the David ć tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son god [see theology] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. son ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value
Ps:28:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl)   tent (gen) do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sons (nom|voc) god (gen) do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sons (acc)   do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and honor (acc)
Ps:28:1 Ps_28:1_1 Ps_28:1_2 Ps_28:1_3 Ps_28:1_4 Ps_28:1_5 Ps_28:1_6 Ps_28:1_7 Ps_28:1_8 Ps_28:1_9 Ps_28:1_10 Ps_28:1_11 Ps_28:1_12 Ps_28:1_13 Ps_28:1_14 Ps_28:1_15 Ps_28:1_16 Ps_28:1_17 Ps_28:1_18 Ps_28:1_19 Ps_28:1_20 Ps_28:1_21
Ps:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:28:2 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ.
Ps:28:2 Bring to the Lord glory, due to his name; worship the lord in his holy court. (Psalm 29:2 Brenton)
Ps:28:2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana! (Psalm 29:2 BT_4)
Ps:28:2 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ.
Ps:28:2 φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:28:2 By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Ps:28:2 e)ne/gkate tO=| kuri/O| do/Xan o)no/mati au)tou=, proskunE/sate tO=| kuri/O| e)n au)lE=| a(gi/a| au)tou=.
Ps:28:2 enenkate tO kyriO doXan onomati autu, proskynEsate tO kyriO en aulE hagia autu.
Ps:28:2 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF N3M_DSN RD_GSM VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N1_DSF A1A_DSF RD_GSM
Ps:28:2 to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to name with regard to he/she/it/same to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Ps:28:2 do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) name (dat) him/it/same (gen) do-WORSHIP/MAKE-you(pl)-OBEISANCE! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed holy ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Ps:28:2 Ps_28:2_1 Ps_28:2_2 Ps_28:2_3 Ps_28:2_4 Ps_28:2_5 Ps_28:2_6 Ps_28:2_7 Ps_28:2_8 Ps_28:2_9 Ps_28:2_10 Ps_28:2_11 Ps_28:2_12 Ps_28:2_13
Ps:28:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:28:3 φωνὴ κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησεν, κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν.
Ps:28:3 The voice of the Lord is upon the waters: the God of glory has thundered: the Lord is upon many waters. (Psalm 29:3 Brenton)
Ps:28:3 Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi! (Psalm 29:3 BT_4)
Ps:28:3 φωνὴ κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησεν, κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν.
Ps:28:3 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ps:28:3 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Bóg  Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Dużo
Ps:28:3 fOnE\ kuri/ou e)pi\ tO=n u(da/tOn, o( Teo\s tE=s do/XEs e)bro/ntEsen, ku/rios e)pi\ u(da/tOn pollO=n.
Ps:28:3 fOnE kyriu epi tOn hydatOn, ho Teos tEs doXEs ebrontEsen, kyrios epi hydatOn pollOn.
Ps:28:3 N1_NSF N2_GSM P RA_GPN N3T_GPN RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1S_GSF VAI_AAI3S N2_NSM P N3T_GPN A1_GPN
Ps:28:3 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water the god [see theology] the glory/awesomeness ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water much
Ps:28:3 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) waters (gen) the (nom) god (nom) the (gen) glory/awesomeness (gen)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) waters (gen) many (gen)
Ps:28:3 Ps_28:3_1 Ps_28:3_2 Ps_28:3_3 Ps_28:3_4 Ps_28:3_5 Ps_28:3_6 Ps_28:3_7 Ps_28:3_8 Ps_28:3_9 Ps_28:3_10 Ps_28:3_11 Ps_28:3_12 Ps_28:3_13 Ps_28:3_14
Ps:28:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:28:4 φωνὴ κυρίου ἐν ἰσχύι, φωνὴ κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ.
Ps:28:4 The voice of the Lord is mighty; the voice of the Lord is full of majesty. (Psalm 29:4 Brenton)
Ps:28:4 Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa! (Psalm 29:4 BT_4)
Ps:28:4 φωνὴ κυρίου ἐν ἰσχύι, φωνὴ κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ.
Ps:28:4 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν  
Ps:28:4 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:28:4 fOnE\ kuri/ou e)n i)sCHu/i, fOnE\ kuri/ou e)n megaloprepei/a|.
Ps:28:4 fOnE kyriu en isCHyi, fOnE kyriu en megaloprepeia.
Ps:28:4 N1_NSF N2_GSM P N3U_DSF N1_NSF N2_GSM P N1A_DSF
Ps:28:4 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ps:28:4 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) strength (dat) sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)  
Ps:28:4 Ps_28:4_1 Ps_28:4_2 Ps_28:4_3 Ps_28:4_4 Ps_28:4_5 Ps_28:4_6 Ps_28:4_7 Ps_28:4_8
Ps:28:4 x x x x x x x x
Ps:28:5 φωνὴ κυρίου συντρίβοντος κέδρους, καὶ συντρίψει κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου
Ps:28:5 There is the voice of the Lord who breaks the cedars; the Lord will break the cedars of Libanus. (Psalm 29:5 Brenton)
Ps:28:5 Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, (Psalm 29:5 BT_4)
Ps:28:5 φωνὴ κυρίου συντρίβοντος κέδρους, καὶ συντρίψει κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου
Ps:28:5 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)   καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Ps:28:5 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Ps:28:5 fOnE\ kuri/ou suntri/bontos ke/drous, kai\ suntri/PSei ku/rios ta\s ke/drous tou= *liba/nou
Ps:28:5 fOnE kyriu syntribontos kedrus, kai syntriPSei kyrios tas kedrus tu libanu
Ps:28:5 N1_NSF N2_GSM V1_PAPGSM N2_APF C VF_FAI3S N2_NSM RA_APF N2_APF RA_GSM N2_GSM
Ps:28:5 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon
Ps:28:5 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while BREAK-ing (gen)   and he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
Ps:28:5 Ps_28:5_1 Ps_28:5_2 Ps_28:5_3 Ps_28:5_4 Ps_28:5_5 Ps_28:5_6 Ps_28:5_7 Ps_28:5_8 Ps_28:5_9 Ps_28:5_10 Ps_28:5_11
Ps:28:5 x x x x x x x x x x x
Ps:28:6 καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίβανον, καὶ ὁ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοκερώτων.
Ps:28:6 And he will beat them small, even Libanus itself, like a calf; and the beloved one is as a young unicorn. (Psalm 29:6 Brenton)
Ps:28:6 sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół. (Psalm 29:6 BT_4)
Ps:28:6 καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίβανον, καὶ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοκερώτων.
Ps:28:6 καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μονό·κερω[τ]ς, -ωτος, ὁ
Ps:28:6 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jak/jak Cielęcia/wół Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie By kochać Jak/jak Syn Jednorożec [Padów. żubr albo nosorożec]
Ps:28:6 kai\ leptunei= au)ta\s O(s to\n mo/sCHon to\n *li/banon, kai\ o( E)gapEme/nos O(s ui(o\s monokerO/tOn.
Ps:28:6 kai leptynei autas hOs ton mosCHon ton libanon, kai ho EgapEmenos hOs hyios monokerOtOn.
Ps:28:6 C VF2_FAI3S RD_APF C RA_ASM N2_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_NSM VM_XMPNSM C N2_NSM N3T_GPM
Ps:28:6 and also, even, namely ć he/she/it/same as/like the calf/ox the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely the to love as/like son unicorn [poss. aurochs or rhinoceros]
Ps:28:6 and   them/same (acc) as/like the (acc) calf/ox (acc) the (acc) frankincense (acc); incense (acc) and the (nom) having-been-LOVE-ed (nom) as/like son (nom) unicorns (gen)
Ps:28:6 Ps_28:6_1 Ps_28:6_2 Ps_28:6_3 Ps_28:6_4 Ps_28:6_5 Ps_28:6_6 Ps_28:6_7 Ps_28:6_8 Ps_28:6_9 Ps_28:6_10 Ps_28:6_11 Ps_28:6_12 Ps_28:6_13 Ps_28:6_14
Ps:28:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:28:7 φωνὴ κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός,
Ps:28:7 There is a voice of the Lord who divides a flame of fire. (Psalm 29:7 Brenton)
Ps:28:7 Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, (Psalm 29:7 BT_4)
Ps:28:7 φωνὴ κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός,
Ps:28:7 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   φλόξ, -ογός, ἡ πῦρ, -ρός, τό
Ps:28:7 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Płomień Ogień
Ps:28:7 fOnE\ kuri/ou diako/ptontos flo/ga puro/s,
Ps:28:7 fOnE kyriu diakoptontos floga pyros,
Ps:28:7 N1_NSF N2_GSM V1_PAPGSM N3G_ASF N3_GSN
Ps:28:7 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć flame fire
Ps:28:7 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   flame (acc) fire (gen)
Ps:28:7 Ps_28:7_1 Ps_28:7_2 Ps_28:7_3 Ps_28:7_4 Ps_28:7_5
Ps:28:7 x x x x x
Ps:28:8 φωνὴ κυρίου συσσείοντος ἔρημον, καὶ συσσείσει κύριος τὴν ἔρημον Καδης.
Ps:28:8 A voice of the Lord who shakes the wilderness; the Lord will shake the wilderness of Cades. (Psalm 29:8 Brenton)
Ps:28:8 głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz. (Psalm 29:8 BT_4)
Ps:28:8 φωνὴ κυρίου συσσείοντος ἔρημον, καὶ συσσείσει κύριος τὴν ἔρημον Καδης.
Ps:28:8 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συσ·σείω [LXX] (συν+σει-, συν+σει·σ-, συν+σει·σ-, -, -, -) ἔρημος -ον καί συσ·σείω [LXX] (συν+σει-, συν+σει·σ-, συν+σει·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον  
Ps:28:8 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Odludzie I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Odludzie
Ps:28:8 fOnE\ kuri/ou sussei/ontos e)/rEmon, kai\ sussei/sei ku/rios tE\n e)/rEmon *kadEs.
Ps:28:8 fOnE kyriu sysseiontos erEmon, kai sysseisei kyrios tEn erEmon kadEs.
Ps:28:8 N1_NSF N2_GSM V1_PAPGSM N2_ASF C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASF N2_ASF N_GS
Ps:28:8 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? wilderness and also, even, namely to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the wilderness ć
Ps:28:8 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while ???-ing (gen) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Ps:28:8 Ps_28:8_1 Ps_28:8_2 Ps_28:8_3 Ps_28:8_4 Ps_28:8_5 Ps_28:8_6 Ps_28:8_7 Ps_28:8_8 Ps_28:8_9 Ps_28:8_10
Ps:28:8 x x x x x x x x x x
Ps:28:9 φωνὴ κυρίου καταρτιζομένου ἐλάφους, καὶ ἀποκαλύψει δρυμούς· καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν.
Ps:28:9 The voice of the Lord strengthens the hinds, and will uncover the thickets: and in his temple every one speaks of his glory. (Psalm 29:9 Brenton)
Ps:28:9 Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy: a w Jego pałacu wszystko woła: «Chwała!» (Psalm 29:9 BT_4)
Ps:28:9 φωνὴ κυρίου καταρτιζομένου ἐλάφους, καὶ ἀποκαλύψει δρυμούς· καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν.
Ps:28:9 φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-)   καί ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)   καί ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Ps:28:9 Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poprawiać naprawę I też, nawet, mianowicie Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jakiś/jakikolwiek By mówić/opowiadaj Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Ps:28:9 fOnE\ kuri/ou katartiDZome/nou e)la/fous, kai\ a)pokalu/PSei drumou/s· kai\ e)n tO=| naO=| au)tou= pa=s tis le/gei do/Xan.
Ps:28:9 fOnE kyriu katartiDZomenu elafus, kai apokalyPSei drymus· kai en tO naO autu pas tis legei doXan.
Ps:28:9 N1_NSF N2_GSM V1_PMPGSM N2_APM C VF_FAI3S N2_APM C P RA_DSM N2_DSM RD_GSM A3_NSM RI_NSM V1_PAI3S N1S_ASF
Ps:28:9 sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to put right mend ć and also, even, namely apocalypse; to uncover/reveal ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple he/she/it/same every all, each, every, the whole of some/any to say/tell glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Ps:28:9 sound/voice (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-REPAIR-ed (gen)   and apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical)   and in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) him/it/same (gen) every (nom|voc) some/any (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Ps:28:9 Ps_28:9_1 Ps_28:9_2 Ps_28:9_3 Ps_28:9_4 Ps_28:9_5 Ps_28:9_6 Ps_28:9_7 Ps_28:9_8 Ps_28:9_9 Ps_28:9_10 Ps_28:9_11 Ps_28:9_12 Ps_28:9_13 Ps_28:9_14 Ps_28:9_15 Ps_28:9_16
Ps:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:28:10 κύριος τὸν κατακλυσμὸν κατοικιεῖ, καὶ καθίεται κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:28:10 The Lord will dwell on the waterflood: and the Lord will sit a king for ever. (Psalm 29:10 Brenton)
Ps:28:10 Pan zasiadł na tronie nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki. (Psalm 29:10 BT_4)
Ps:28:10 κύριος τὸν κατακλυσμὸν κατοικιεῖ, καὶ καθίεται κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:28:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:28:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potopu/powódź [zobacz kataklizm] By osiedlać I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:28:10 ku/rios to\n kataklusmo\n katoikiei=, kai\ kaTi/etai ku/rios basileu\s ei)s to\n ai)O=na.
Ps:28:10 kyrios ton kataklysmon katoikiei, kai kaTietai kyrios basileus eis ton aiOna.
Ps:28:10 N2_NSM RA_ASM N2_ASM VF2_FAI3S C V7_PPI3S N2_NSM N3V_NSM P RA_ASM N3W_ASM
Ps:28:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the deluge/flood [see cataclysm] to domicile and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:28:10 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) deluge/flood (acc) he/she/it-will-DOMICILE, you(sg)-will-be-DOMICILE-ed (classical) and he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) king (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ps:28:10 Ps_28:10_1 Ps_28:10_2 Ps_28:10_3 Ps_28:10_4 Ps_28:10_5 Ps_28:10_6 Ps_28:10_7 Ps_28:10_8 Ps_28:10_9 Ps_28:10_10 Ps_28:10_11
Ps:28:10 x x x x x x x x x x x
Ps:28:11 κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει, κύριος εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
Ps:28:11 The Lord will give strength to his people; the Lord will bless his people with peace. (Psalm 29:11 Brenton)
Ps:28:11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem. (Psalm 29:11 BT_4)
Ps:28:11 κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει, κύριος εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
Ps:28:11 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
Ps:28:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Siła Ludzie On/ona/to/to samo By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
Ps:28:11 ku/rios i)sCHu\n tO=| laO=| au)tou= dO/sei, ku/rios eu)logE/sei to\n lao\n au)tou= e)n ei)rE/nE|.
Ps:28:11 kyrios isCHyn tO laO autu dOsei, kyrios eulogEsei ton laon autu en eirEnE.
Ps:28:11 N2_NSM N3U_ASF RA_DSM N2_DSM RD_GSM VF_FAI3S N2_NSM VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N1_DSF
Ps:28:11 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. strength the people he/she/it/same to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
Ps:28:11 lord (nom); a lord ([Adj] nom) strength (acc) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) peace (dat)
Ps:28:11 Ps_28:11_1 Ps_28:11_2 Ps_28:11_3 Ps_28:11_4 Ps_28:11_5 Ps_28:11_6 Ps_28:11_7 Ps_28:11_8 Ps_28:11_9 Ps_28:11_10 Ps_28:11_11 Ps_28:11_12 Ps_28:11_13
Ps:28:11 x x x x x x x x x x x x x