Ez:15:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:15:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 15:1 Brenton)
Ez:15:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 15:1 BT_4)
Ez:15:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:15:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:15:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:15:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:15:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:15:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:15:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:15:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:15:1 Ez_15:1_1 Ez_15:1_2 Ez_15:1_3 Ez_15:1_4 Ez_15:1_5 Ez_15:1_6 Ez_15:1_7
Ez:15:1 x x x x x x x
Ez:15:2 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, τί ἂν γένοιτο τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐκ πάντων τῶν ξύλων τῶν κλημάτων τῶν ὄντων ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ;
Ez:15:2 And thou, son of man--of all the wood, of the branches that are among the trees of the forest, what shall be made of the wood of the vine? (Ezekiel 15:2 Brenton)
Ez:15:2 «Synu człowieczy, czymże drzewo winorośli jest lepsze od jakiegokolwiek drzewa liściastego, które jest wśród drzew w lesie? (Ez 15:2 BT_4)
Ez:15:2 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, τί ἂν γένοιτο τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐκ πάντων τῶν ξύλων τῶν κλημάτων τῶν ὄντων ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ;
Ez:15:2 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό κλῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό
Ez:15:2 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Winorośl Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Gałąź By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Ez:15:2 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ti/ a)/n ge/noito to\ Xu/lon tE=s a)mpe/lou e)k pa/ntOn tO=n Xu/lOn tO=n klEma/tOn tO=n o)/ntOn e)n toi=s Xu/lois tou= drumou=;
Ez:15:2 kai sy, hyie anTrOpu, ti an genoito to Xylon tEs ampelu ek pantOn tOn XylOn tOn klEmatOn tOn ontOn en tois Xylois tu drymu;
Ez:15:2 C RP_NS N2_VSM N2_GSM RI_ASN x VB_AMO3S RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N2_GSF P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RA_GPN N3M_GPN RA_GPN V9_PAPGPN P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM
Ez:15:2 and also, even, namely you son human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ever (if ever) to become become, happen the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the grapevine out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the branch the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć
Ez:15:2 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) who/what/why (nom|acc) ever he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (gen) grapevine (gen) out of (+gen) all (gen) the (gen) trees/wooden things (gen) the (gen) branches (gen) the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) in/among/by (+dat) the (dat) trees/wooden things (dat) the (gen)
Ez:15:2 Ez_15:2_1 Ez_15:2_2 Ez_15:2_3 Ez_15:2_4 Ez_15:2_5 Ez_15:2_6 Ez_15:2_7 Ez_15:2_8 Ez_15:2_9 Ez_15:2_10 Ez_15:2_11 Ez_15:2_12 Ez_15:2_13 Ez_15:2_14 Ez_15:2_15 Ez_15:2_16 Ez_15:2_17 Ez_15:2_18 Ez_15:2_19 Ez_15:2_20 Ez_15:2_21 Ez_15:2_22 Ez_15:2_23 Ez_15:2_24
Ez:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:15:3 εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς ξύλον τοῦ ποιῆσαι εἰς ἐργασίαν; εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς πάσσαλον τοῦ κρεμάσαι ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος;
Ez:15:3 Will they take wood of it to make it fit for work? will they take of it a peg to hang any vessel upon it? (Ezekiel 15:3 Brenton)
Ez:15:3 Czy weźmie się z niego drewno, by uczynić jakiś przedmiot? Czy użyje się go do zrobienia kołka, aby na nim zawiesić jakiekolwiek naczynie? (Ez 15:3 BT_4)
Ez:15:3 εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς ξύλον τοῦ ποιῆσαι εἰς ἐργασίαν; εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς πάσσαλον τοῦ κρεμάσαι ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος;
Ez:15:3 εἰ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ἐργασία, -ας, ἡ εἰ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό
Ez:15:3 Jeżeli By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy Jeżeli By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie
Ez:15:3 ei) lE/mPSontai e)X au)tE=s Xu/lon tou= poiE=sai ei)s e)rgasi/an; ei) lE/mPSontai e)X au)tE=s pa/ssalon tou= krema/sai e)p’ au)to\n pa=n skeu=os;
Ez:15:3 ei lEmPSontai eX autEs Xylon tu poiEsai eis ergasian; ei lEmPSontai eX autEs passalon tu kremasai ep’ auton pan skeuos;
Ez:15:3 C VF_FMI3P P RD_GSF N2N_ASN RA_GSN VA_AAN P N1A_ASF C VF_FMI3P P RD_GSF N2_ASM RA_GSN VA_AAN P RD_ASM A3_ASN N3E_ASN
Ez:15:3 if to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the to do/make into (+acc) business/pursuits if to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same ć the to hung up suspended upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of vessel
Ez:15:3 if they-will-be-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) her/it/same (gen) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) into (+acc) business/pursuits (acc) if they-will-be-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) her/it/same (gen) the (gen) to-HUNG UP, he/she/it-happens-to-HUNG UP (opt), you(sg)-are-being-HUNG UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc)
Ez:15:3 Ez_15:3_1 Ez_15:3_2 Ez_15:3_3 Ez_15:3_4 Ez_15:3_5 Ez_15:3_6 Ez_15:3_7 Ez_15:3_8 Ez_15:3_9 Ez_15:3_10 Ez_15:3_11 Ez_15:3_12 Ez_15:3_13 Ez_15:3_14 Ez_15:3_15 Ez_15:3_16 Ez_15:3_17 Ez_15:3_18 Ez_15:3_19 Ez_15:3_20
Ez:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:15:4 πάρεξ πυρὶ δέδοται εἰς ἀνάλωσιν, τὴν κατ’ ἐνιαυτὸν κάθαρσιν ἀπ’ αὐτῆς ἀναλίσκει τὸ πῦρ, καὶ ἐκλείπει εἰς τέλος· μὴ χρήσιμον ἔσται εἰς ἐργασίαν;
Ez:15:4 It is only given to the fire to be consumed; the fire consumes that which is yearly pruned of it, and it is utterly gone. Will it be useful for any work? (Ezekiel 15:4 Brenton)
Ez:15:4 Oto w ogień się wrzuca je na spalenie. Obydwa jego końce ogień już strawił, a środek został nadpalony. Czy przyda się jeszcze na co? (Ez 15:4 BT_4)
Ez:15:4 πάρεξ πυρὶ δέδοται εἰς ἀνάλωσιν, τὴν κατ’ ἐνιαυτὸν κάθαρσιν ἀπ’ αὐτῆς ἀναλίσκει τὸ πῦρ, καὶ ἐκλείπει εἰς τέλος· μὴ χρήσιμον ἔσται εἰς ἐργασίαν;
Ez:15:4 πῦρ, -ρός, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό μή χρήσιμος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἐργασία, -ας, ἡ
Ez:15:4 Ogień By dawać Do (+przyspieszenie) By zużywać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zużywać się Ogień I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Nie Zdolny by być pomagany By być Do (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy
Ez:15:4 pa/reX puri\ de/dotai ei)s a)na/lOsin, tE\n kat’ e)niauto\n ka/Tarsin a)p’ au)tE=s a)nali/skei to\ pu=r, kai\ e)klei/pei ei)s te/los· mE\ CHrE/simon e)/stai ei)s e)rgasi/an;
Ez:15:4 pareX pyri dedotai eis analOsin, tEn kat’ eniauton kaTarsin ap’ autEs analiskei to pyr, kai ekleipei eis telos· mE CHrEsimon estai eis ergasian;
Ez:15:4 P N3_DSN VM_XMI3S P N3I_ASF RA_ASF P N2_ASM N3I_ASF P RD_GSF V1_PAI3S RA_NSN N3_NSN C V1_PAI3S P N3E_ASN D A1_NSN VF_FMI3S P N1A_ASF
Ez:15:4 ć fire to give into (+acc) to consume the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to consume the fire and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) into (+acc) end (event, consummation) not able to be availed to be into (+acc) business/pursuits
Ez:15:4 fire (dat) he/she/it-has-been-GIVE-ed into (+acc) they-should-be-CONSUME-ing the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) away from (+gen) her/it/same (gen) he/she/it-is-CONSUME-ing, you(sg)-are-being-CONSUME-ed (classical) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) and he/she/it-is-FAIL-ing, you(sg)-are-being-FAIL-ed (classical) into (+acc) end (nom|acc|voc) not able to be availed ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be into (+acc) business/pursuits (acc)
Ez:15:4 Ez_15:4_1 Ez_15:4_2 Ez_15:4_3 Ez_15:4_4 Ez_15:4_5 Ez_15:4_6 Ez_15:4_7 Ez_15:4_8 Ez_15:4_9 Ez_15:4_10 Ez_15:4_11 Ez_15:4_12 Ez_15:4_13 Ez_15:4_14 Ez_15:4_15 Ez_15:4_16 Ez_15:4_17 Ez_15:4_18 Ez_15:4_19 Ez_15:4_20 Ez_15:4_21 Ez_15:4_22 Ez_15:4_23
Ez:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:15:5 οὐδὲ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοκλήρου οὐκ ἔσται εἰς ἐργασίαν. μὴ ὅτι ἐὰν καὶ πῦρ αὐτὸ ἀναλώσῃ εἰς τέλος, εἰ ἔσται ἔτι εἰς ἐργασίαν;
Ez:15:5 Not even while it is yet whole will it be useful for any work: if the fire shall have utterly consumed it, will it still be fit for work? (Ezekiel 15:5 Brenton)
Ez:15:5 Oto gdy jeszcze było nietknięte, już nie nadawało się do obróbki; tym mniej się nada do obróbki, gdy ogień je strawił, a ono spłonęło. (Ez 15:5 BT_4)
Ez:15:5 οὐδὲ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοκλήρου οὐκ ἔσται εἰς ἐργασίαν. μὴ ὅτι ἐὰν καὶ πῦρ αὐτὸ ἀναλώσῃ εἰς τέλος, εἰ ἔσται ἔτι εἰς ἐργασίαν;
Ez:15:5 οὐδέ (οὐ δέ) ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁλό·κληρος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἐργασία, -ας, ἡ μή ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) καί πῦρ, -ρός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι εἰς[1] ἐργασία, -ας, ἡ
Ez:15:5 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo By być Cały lotted ??? Przed przydechem mocnym By być Do (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy Nie Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I też, nawet, mianowicie Ogień On/ona/to/to samo By zużywać się Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Jeżeli By być Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) Biznesowe/gonitwy
Ez:15:5 ou)de\ e)/ti au)tou= o)/ntos o(loklE/rou ou)k e)/stai ei)s e)rgasi/an. mE\ o(/ti e)a\n kai\ pu=r au)to\ a)nalO/sE| ei)s te/los, ei) e)/stai e)/ti ei)s e)rgasi/an;
Ez:15:5 ude eti autu ontos holoklEru uk estai eis ergasian. mE hoti ean kai pyr auto analOsE eis telos, ei estai eti eis ergasian;
Ez:15:5 C D RD_GSN V9_PAPGSN A1B_GSN D VF_FMI3S P N1A_ASF D C C C N3_NSN RD_ASN VA_AAS3S P N3E_ASN C VF_FMI3S D P N1A_ASF
Ez:15:5 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) yet/still he/she/it/same to be whole-lotted οὐχ before rough breathing to be into (+acc) business/pursuits not because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and also, even, namely fire he/she/it/same to consume into (+acc) end (event, consummation) if to be yet/still into (+acc) business/pursuits
Ez:15:5 neither/nor yet/still him/it/same (gen) while being (gen) whole-lotted ([Adj] gen) not he/she/it-will-be into (+acc) business/pursuits (acc) not because/that if-ever and fire (nom|acc|voc) it/same (nom|acc) you(sg)-will-be-CONSUME-ed, he/she/it-should-CONSUME, you(sg)-should-be-CONSUME-ed into (+acc) end (nom|acc|voc) if he/she/it-will-be yet/still into (+acc) business/pursuits (acc)
Ez:15:5 Ez_15:5_1 Ez_15:5_2 Ez_15:5_3 Ez_15:5_4 Ez_15:5_5 Ez_15:5_6 Ez_15:5_7 Ez_15:5_8 Ez_15:5_9 Ez_15:5_10 Ez_15:5_11 Ez_15:5_12 Ez_15:5_13 Ez_15:5_14 Ez_15:5_15 Ez_15:5_16 Ez_15:5_17 Ez_15:5_18 Ez_15:5_19 Ez_15:5_20 Ez_15:5_21 Ez_15:5_22 Ez_15:5_23
Ez:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:15:6 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ὃν τρόπον τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, ὃ δέδωκα αὐτὸ τῷ πυρὶ εἰς ἀνάλωσιν, οὕτως δέδωκα τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ.
Ez:15:6 Therefore say, Thus saith the Lord, As the vine-tree among the trees of the forest, which I have given up to the fire to be consumed, so have I given up the inhabitants of Jerusalem. (Ezekiel 15:6 Brenton)
Ez:15:6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: podobnie jak z drzewem winorośli, które jest wśród drzew w lesie, a które wrzuciłem w ogień na spalenie, tak postąpię z mieszkańcami Jerozolimy. (Ez 15:6 BT_4)
Ez:15:6 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ὃν τρόπον τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, δέδωκα αὐτὸ τῷ πυρὶ εἰς ἀνάλωσιν, οὕτως δέδωκα τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ.
Ez:15:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό εἰς[1] ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) οὕτως/οὕτω δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ez:15:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Winorośl W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Ogień Do (+przyspieszenie) By zużywać się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By dawać By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Ez:15:6 dia\ tou=to ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *(\on tro/pon to\ Xu/lon tE=s a)mpe/lou e)n toi=s Xu/lois tou= drumou=, o(\ de/dOka au)to\ tO=| puri\ ei)s a)na/lOsin, ou(/tOs de/dOka tou\s katoikou=ntas *ierousalEm.
Ez:15:6 dia tuto eipon tade legei kyrios on tropon to Xylon tEs ampelu en tois Xylois tu drymu, ho dedOka auto tO pyri eis analOsin, hutOs dedOka tus katoikuntas ierusalEm.
Ez:15:6 P RD_ASN VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RR_ASM N2_ASM RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N2_GSF P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM RR_ASN VX_XAI1S RD_ASN RA_DSN N3_DSN P N3I_ASF D VX_XAI1S RA_APM V2_PAPAPM N_ASF
Ez:15:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the grapevine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć who/whom/which to give he/she/it/same the fire into (+acc) to consume thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to give the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of]
Ez:15:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (gen) grapevine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) trees/wooden things (dat) the (gen) who/whom/which (nom|acc) I-have-GIVE-ed it/same (nom|acc) the (dat) fire (dat) into (+acc) they-should-be-CONSUME-ing thusly/like this I-have-GIVE-ed the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl)
Ez:15:6 Ez_15:6_1 Ez_15:6_2 Ez_15:6_3 Ez_15:6_4 Ez_15:6_5 Ez_15:6_6 Ez_15:6_7 Ez_15:6_8 Ez_15:6_9 Ez_15:6_10 Ez_15:6_11 Ez_15:6_12 Ez_15:6_13 Ez_15:6_14 Ez_15:6_15 Ez_15:6_16 Ez_15:6_17 Ez_15:6_18 Ez_15:6_19 Ez_15:6_20 Ez_15:6_21 Ez_15:6_22 Ez_15:6_23 Ez_15:6_24 Ez_15:6_25 Ez_15:6_26 Ez_15:6_27 Ez_15:6_28 Ez_15:6_29
Ez:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:15:7 καὶ δώσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπ’ αὐτούς· ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται, καὶ πῦρ αὐτοὺς καταφάγεται, καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ στηρίσαι με τὸ πρόσωπόν μου ἐπ’ αὐτούς.
Ez:15:7 And I will set my face against them; they shall go forth of the fire, and yet fire shall devour them; and they shall know that I am the Lord, when I have set my face against them. (Ezekiel 15:7 Brenton)
Ez:15:7 Oblicze moje zwracam przeciwko nim; ognia uszli, lecz ogień ich strawi, i poznacie, że Ja jestem Pan, kiedy oblicze moje zwrócę przeciwko nim. (Ez 15:7 BT_4)
Ez:15:7 καὶ δώσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπ’ αὐτούς· ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται, καὶ πῦρ αὐτοὺς καταφάγεται, καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ στηρίσαι με τὸ πρόσωπόν μου ἐπ’ αὐτούς.
Ez:15:7 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πῦρ, -ρός, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:15:7 I też, nawet, mianowicie By dawać Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ogień By wychodzić I też, nawet, mianowicie Ogień On/ona/to/to samo By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Ja Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:15:7 kai\ dO/sO to\ pro/sOpo/n mou e)p’ au)tou/s· e)k tou= puro\s e)Xeleu/sontai, kai\ pu=r au)tou\s katafa/getai, kai\ e)pignO/sontai o(/ti e)gO\ ku/rios e)n tO=| stEri/sai me to\ pro/sOpo/n mou e)p’ au)tou/s.
Ez:15:7 kai dOsO to prosOpon mu ep’ autus· ek tu pyros eXeleusontai, kai pyr autus katafagetai, kai epignOsontai hoti egO kyrios en tO stErisai me to prosOpon mu ep’ autus.
Ez:15:7 C VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_APM P RA_GSN N3_GSN VF_FMI3P C N3_NSN RD_APM VF_FMI3S C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_APM
Ez:15:7 and also, even, namely to give the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the fire to come out and also, even, namely fire he/she/it/same to devour be eaten away, eat away and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated I the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:15:7 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) out of (+gen) the (gen) fire (gen) they-will-be-COME-ed-OUT and fire (nom|acc|voc) them/same (acc) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed and they-will-be-RECOGNIZE-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-SUPPORTED, be-you(sg)-SUPPORTED-ed!, he/she/it-happens-to-SUPPORTED (opt) me (acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:15:7 Ez_15:7_1 Ez_15:7_2 Ez_15:7_3 Ez_15:7_4 Ez_15:7_5 Ez_15:7_6 Ez_15:7_7 Ez_15:7_8 Ez_15:7_9 Ez_15:7_10 Ez_15:7_11 Ez_15:7_12 Ez_15:7_13 Ez_15:7_14 Ez_15:7_15 Ez_15:7_16 Ez_15:7_17 Ez_15:7_18 Ez_15:7_19 Ez_15:7_20 Ez_15:7_21 Ez_15:7_22 Ez_15:7_23 Ez_15:7_24 Ez_15:7_25 Ez_15:7_26 Ez_15:7_27 Ez_15:7_28 Ez_15:7_29
Ez:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:15:8 καὶ δώσω τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν ἀνθ’ ὧν παρέπεσον παραπτώματι, λέγει κύριος.
Ez:15:8 And I will give up the land to ruin, because they have utterly transgressed, saith the Lord. (Ezekiel 15:8 Brenton)
Ez:15:8 Zamienię ten kraj w pustkowie, bo dopuścili się wiarołomstwa» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 15:8 BT_4)
Ez:15:8 καὶ δώσω τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν ἀνθ’ ὧν παρέπεσον παραπτώματι, λέγει κύριος.
Ez:15:8 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) παράπτωμα[τ], -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:15:8 I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Zniszczenie Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Do ??? Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:15:8 kai\ dO/sO tE\n gE=n ei)s a)fanismo\n a)nT’ O(=n pare/peson paraptO/mati, le/gei ku/rios.
Ez:15:8 kai dOsO tEn gEn eis afanismon anT’ hOn parepeson paraptOmati, legei kyrios.
Ez:15:8 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF P N2_ASM P RR_GPM VBI_AAI3P N3M_DSN V1_PAI3S N2_NSM
Ez:15:8 and also, even, namely to give the earth/land into (+acc) destruction against (+gen) who/whom/which to ??? false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:15:8 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) into (+acc) destruction (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) I-???-ed, they-???-ed false step (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:15:8 Ez_15:8_1 Ez_15:8_2 Ez_15:8_3 Ez_15:8_4 Ez_15:8_5 Ez_15:8_6 Ez_15:8_7 Ez_15:8_8 Ez_15:8_9 Ez_15:8_10 Ez_15:8_11 Ez_15:8_12
Ez:15:8 x x x x x x x x x x x x