Sdz(A):17:1 καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εφραιμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχα.
Sdz(A):17:1 And there was a man of mount Ephraim, and his name was Michaias. (Judges 17:1 Brenton)
Sdz(A):17:1 W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajehu. (Sdz 17:1 BT_4)
Sdz(A):17:1 Καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εφραιμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχα.
Sdz(A):17:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Sdz(A):17:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Sdz(A):17:1 *kai\ e)ge/neto a)nE\r e)X o)/rous *efraim, kai\ o)/noma au)tO=| *miCHa.
Sdz(A):17:1 kai egeneto anEr eX orus efraim, kai onoma autO miCHa.
Sdz(A):17:1 C VBI_AMI3S N3_NSM P N3E_GSN N_GSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM
Sdz(A):17:1 and also, even, namely to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels mount Ephraim and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć
Sdz(A):17:1 and he/she/it-was-BECOME-ed man, husband (nom) out of (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)  
Sdz(A):17:1 Sdz(A)_17:1_1 Sdz(A)_17:1_2 Sdz(A)_17:1_3 Sdz(A)_17:1_4 Sdz(A)_17:1_5 Sdz(A)_17:1_6 Sdz(A)_17:1_7 Sdz(A)_17:1_8 Sdz(A)_17:1_9 Sdz(A)_17:1_10
Sdz(A):17:1 x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:2 καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου τοὺς λημφθέντας σοι καὶ ἐξώρκισας καὶ εἶπας ἐν τοῖς ὠσίν μου, ἰδοὺ τὸ ἀργύριον παρ’ ἐμοί, ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Εὐλογημένος ὁ υἱός μου τῷ κυρίῳ.
Sdz(A):17:2 And he said to his mother, The eleven hundred pieces of silver which thou tookest of thyself, and about which thou cursedst me, and spokest in my ears, behold, the silver is with me; I took it: and his mother said, Blessed be my son of the Lord. (Judges 17:2 Brenton)
Sdz(A):17:2 Rzekł on do swojej matki: «Tysiąc sto syklów srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem - oto srebro to jest u mnie, to ja właśnie je wziąłem». I rzekła jego matka: «Niech syn mój będzie błogosławiony przez Pana!» (Sdz 17:2 BT_4)
Sdz(A):17:2 καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου τοὺς λημφθέντας σοι καὶ ἐξώρκισας καὶ εἶπας ἐν τοῖς ὠσίν μου, ἰδοὺ τὸ ἀργύριον παρ’ ἐμοί, ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. καὶ εἶπεν μήτηρ αὐτοῦ Εὐλογημένος υἱός μου τῷ κυρίῳ.
Sdz(A):17:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χίλιοι -αι -α καί ἑκατόν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐξ·ορκίζω (εξ+ορκιζ-, εξ+ορκι(ε)·[σ]-, εξ+ορκι·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):17:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo Tysiąc I też, nawet, mianowicie Sto Kawałek srebra By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By egzorcyzmować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kawałek srebra fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo By błogosławić Syn Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):17:2 kai\ ei)=pen tE=| mEtri\ au)tou= *CHili/ous kai\ e(kato\n a)rguri/ou tou\s lEmfTe/ntas soi kai\ e)XO/rkisas kai\ ei)=pas e)n toi=s O)si/n mou, i)dou\ to\ a)rgu/rion par’ e)moi/, e)gO\ e)/labon au)to/. kai\ ei)=pen E( mE/tEr au)tou= *eu)logEme/nos o( ui(o/s mou tO=| kuri/O|.
Sdz(A):17:2 kai eipen tE mEtri autu CHilius kai hekaton argyriu tus lEmfTentas soi kai eXOrkisas kai eipas en tois Osin mu, idu to argyrion par’ emoi, egO elabon auto. kai eipen hE mEtEr autu eulogEmenos ho hyios mu tO kyriO.
Sdz(A):17:2 C VBI_AAI3S RA_DSF N3_DSF RD_GSM A1_APM C M N2N_GSN RA_APM VV_APPAPM RP_DS C VAI_AAI2S C VAI_AAI2S P RA_DPN N3T_DPN RP_GS I RA_ASN N2N_ASN P RP_DS RP_NS VBI_AAI1S RD_ASN C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM VM_XPPNSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSM N2_DSM
Sdz(A):17:2 and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same thousand and also, even, namely hundred piece of silver the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to exorcise and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the piece of silver frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same to bless the son I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):17:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) thousand (acc) and hundred piece of silver (gen) the (acc) upon being-TAKE HOLD OF-ed (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-EXORCISE-ed and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) me (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) I (nom) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed it/same (nom|acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) having-been-BLESS-ed (nom) the (nom) son (nom) me (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Sdz(A):17:2 Sdz(A)_17:2_1 Sdz(A)_17:2_2 Sdz(A)_17:2_3 Sdz(A)_17:2_4 Sdz(A)_17:2_5 Sdz(A)_17:2_6 Sdz(A)_17:2_7 Sdz(A)_17:2_8 Sdz(A)_17:2_9 Sdz(A)_17:2_10 Sdz(A)_17:2_11 Sdz(A)_17:2_12 Sdz(A)_17:2_13 Sdz(A)_17:2_14 Sdz(A)_17:2_15 Sdz(A)_17:2_16 Sdz(A)_17:2_17 Sdz(A)_17:2_18 Sdz(A)_17:2_19 Sdz(A)_17:2_20 Sdz(A)_17:2_21 Sdz(A)_17:2_22 Sdz(A)_17:2_23 Sdz(A)_17:2_24 Sdz(A)_17:2_25 Sdz(A)_17:2_26 Sdz(A)_17:2_27 Sdz(A)_17:2_28 Sdz(A)_17:2_29 Sdz(A)_17:2_30 Sdz(A)_17:2_31 Sdz(A)_17:2_32 Sdz(A)_17:2_33 Sdz(A)_17:2_34 Sdz(A)_17:2_35 Sdz(A)_17:2_36 Sdz(A)_17:2_37 Sdz(A)_17:2_38 Sdz(A)_17:2_39
Sdz(A):17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:3 καὶ ἀπέδωκεν τοὺς χιλίους καὶ ἑκατὸν τοῦ ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἁγιασμῷ ἡγίασα τὸ ἀργύριον τῷ κυρίῳ ἐκ τῆς χειρός μου κατὰ μόνας τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ νῦν ἐπιστρέψω αὐτά σοι καὶ ἀποδώσω σοι αὐτό.
Sdz(A):17:3 And he restored the eleven hundred pieces of silver to his mother; and his mother said, I had wholly consecrated the money to the Lord out of my hand for my son, to make a graven and a molten image, and now I will restore it to thee. (Judges 17:3 Brenton)
Sdz(A):17:3 Zwrócił więc swej matce tysiąc sto syklów srebra, na co rzekła matka: «Zaprawdę, srebro to poświęciłam Panu; z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję». (Sdz 17:3 BT_4)
Sdz(A):17:3 καὶ ἀπέδωκεν τοὺς χιλίους καὶ ἑκατὸν τοῦ ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν μήτηρ αὐτοῦ Ἁγιασμῷ ἡγίασα τὸ ἀργύριον τῷ κυρίῳ ἐκ τῆς χειρός μου κατὰ μόνας τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ νῦν ἐπιστρέψω αὐτά σοι καὶ ἀποδώσω σοι αὐτό.
Sdz(A):17:3 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α καί ἑκατόν ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιασμός, -οῦ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   καί νῦν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):17:3 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Tysiąc I też, nawet, mianowicie Sto Kawałek srebra Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matka On/ona/to/to samo Uświęcenie (świętość, uświęcenie) By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Kawałek srebra Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Teraz By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo
Sdz(A):17:3 kai\ a)pe/dOken tou\s CHili/ous kai\ e(kato\n tou= a)rguri/ou tE=| mEtri\ au)tou=, kai\ ei)=pen E( mE/tEr au)tou= *(agiasmO=| E(gi/asa to\ a)rgu/rion tO=| kuri/O| e)k tE=s CHeiro/s mou kata\ mo/nas tou= poiE=sai glupto\n kai\ CHOneuto/n, kai\ nu=n e)pistre/PSO au)ta/ soi kai\ a)podO/sO soi au)to/.
Sdz(A):17:3 kai apedOken tus CHilius kai hekaton tu argyriu tE mEtri autu, kai eipen hE mEtEr autu agiasmO hEgiasa to argyrion tO kyriO ek tEs CHeiros mu kata monas tu poiEsai glypton kai CHOneuton, kai nyn epistrePSO auta soi kai apodOsO soi auto.
Sdz(A):17:3 C VAI_AAI3S RA_APM A1A_APM C M RA_GSN N2N_GSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM N2_DSM VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RA_DSM N2_DSM P RA_GSF N3_GSF RP_GS P A1_APF RA_GSN VA_AAN A1_ASN C A1_ASN C D VF_FAI1S RD_APN RP_DS C VF_FAI1S RP_DS RD_ASN
Sdz(A):17:3 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the thousand and also, even, namely hundred the piece of silver the mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the mother he/she/it/same sanctification (holiness, sanctification) to consecrate sanctify, hallow, become holy the piece of silver the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the hand I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the to do/make ć and also, even, namely ć and also, even, namely now to turn around he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same
Sdz(A):17:3 and he/she/it-GIVE BACK-ed the (acc) thousand (acc) and hundred the (gen) piece of silver (gen) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) sanctification (dat) I-CONSECRATE-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) out of (+gen) the (gen) hand (gen) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)   and   and now I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND they/them/same (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) it/same (nom|acc)
Sdz(A):17:3 Sdz(A)_17:3_1 Sdz(A)_17:3_2 Sdz(A)_17:3_3 Sdz(A)_17:3_4 Sdz(A)_17:3_5 Sdz(A)_17:3_6 Sdz(A)_17:3_7 Sdz(A)_17:3_8 Sdz(A)_17:3_9 Sdz(A)_17:3_10 Sdz(A)_17:3_11 Sdz(A)_17:3_12 Sdz(A)_17:3_13 Sdz(A)_17:3_14 Sdz(A)_17:3_15 Sdz(A)_17:3_16 Sdz(A)_17:3_17 Sdz(A)_17:3_18 Sdz(A)_17:3_19 Sdz(A)_17:3_20 Sdz(A)_17:3_21 Sdz(A)_17:3_22 Sdz(A)_17:3_23 Sdz(A)_17:3_24 Sdz(A)_17:3_25 Sdz(A)_17:3_26 Sdz(A)_17:3_27 Sdz(A)_17:3_28 Sdz(A)_17:3_29 Sdz(A)_17:3_30 Sdz(A)_17:3_31 Sdz(A)_17:3_32 Sdz(A)_17:3_33 Sdz(A)_17:3_34 Sdz(A)_17:3_35 Sdz(A)_17:3_36 Sdz(A)_17:3_37 Sdz(A)_17:3_38 Sdz(A)_17:3_39 Sdz(A)_17:3_40 Sdz(A)_17:3_41 Sdz(A)_17:3_42
Sdz(A):17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:4 καὶ ἀπέδωκεν τὸ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ ἔλαβεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ διακοσίους τοῦ ἀργυρίου καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τῷ χωνευτῇ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ Μιχα.
Sdz(A):17:4 But he returned the silver to his mother, and his mother took two hundred pieces of silver, and gave them to a silversmith, and he made it a graven and a molten image; and it was in the house of Michaias. (Judges 17:4 Brenton)
Sdz(A):17:4 Ale on zwrócił owo srebro swojej matce. Matka zaś wziąwszy dwieście syklów srebra, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mikajehu. (Sdz 17:4 BT_4)
Sdz(A):17:4 καὶ ἀπέδωκεν τὸ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ· καὶ ἔλαβεν μήτηρ αὐτοῦ διακοσίους τοῦ ἀργυρίου καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τῷ χωνευτῇ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ Μιχα.
Sdz(A):17:4 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·κόσιοι -αι -α ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
Sdz(A):17:4 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Kawałek srebra Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Matka On/ona/to/to samo Dwieście Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Sdz(A):17:4 kai\ a)pe/dOken to\ a)rgu/rion tE=| mEtri\ au)tou=· kai\ e)/laben E( mE/tEr au)tou= diakosi/ous tou= a)rguri/ou kai\ e)/dOken au)to\ tO=| CHOneutE=|, kai\ e)poi/Esen au)to\ glupto\n kai\ CHOneuto/n, kai\ e)ge/neto e)n tO=| oi)/kO| *miCHa.
Sdz(A):17:4 kai apedOken to argyrion tE mEtri autu· kai elaben hE mEtEr autu diakosius tu argyriu kai edOken auto tO CHOneutE, kai epoiEsen auto glypton kai CHOneuton, kai egeneto en tO oikO miCHa.
Sdz(A):17:4 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM A1A_APM RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S RD_ASN RA_DSM N1M_DSM C VAI_AAI3S RD_ASN A1_ASN C A1_ASN C VBI_AMI3S P RA_DSM N2_DSM N_GSM
Sdz(A):17:4 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the piece of silver the mother he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the mother he/she/it/same two hundred the piece of silver and also, even, namely to give he/she/it/same the ć and also, even, namely to do/make he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house ć
Sdz(A):17:4 and he/she/it-GIVE BACK-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) two hundred (acc) the (gen) piece of silver (gen) and he/she/it-GIVE-ed it/same (nom|acc) the (dat)   and he/she/it-DO/MAKE-ed it/same (nom|acc)   and   and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat)  
Sdz(A):17:4 Sdz(A)_17:4_1 Sdz(A)_17:4_2 Sdz(A)_17:4_3 Sdz(A)_17:4_4 Sdz(A)_17:4_5 Sdz(A)_17:4_6 Sdz(A)_17:4_7 Sdz(A)_17:4_8 Sdz(A)_17:4_9 Sdz(A)_17:4_10 Sdz(A)_17:4_11 Sdz(A)_17:4_12 Sdz(A)_17:4_13 Sdz(A)_17:4_14 Sdz(A)_17:4_15 Sdz(A)_17:4_16 Sdz(A)_17:4_17 Sdz(A)_17:4_18 Sdz(A)_17:4_19 Sdz(A)_17:4_20 Sdz(A)_17:4_21 Sdz(A)_17:4_22 Sdz(A)_17:4_23 Sdz(A)_17:4_24 Sdz(A)_17:4_25 Sdz(A)_17:4_26 Sdz(A)_17:4_27 Sdz(A)_17:4_28 Sdz(A)_17:4_29 Sdz(A)_17:4_30 Sdz(A)_17:4_31 Sdz(A)_17:4_32
Sdz(A):17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:5 καὶ ὁ ἀνὴρ Μιχα, αὐτῷ οἶκος θεοῦ· καὶ ἐποίησεν εφουδ καὶ θεραφιν καὶ ἐνέπλησεν τὴν χεῖρα ἑνὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς ἱερέα. –
Sdz(A):17:5 And the house of Michaias was to him the house of God, and he made an ephod and theraphin, and he consecrated one of his sons, and he became to him a priest. (Judges 17:5 Brenton)
Sdz(A):17:5 Mika miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem. (Sdz 17:5 BT_4)
Sdz(A):17:5 καὶ ἀνὴρ Μιχα, αὐτῷ οἶκος θεοῦ· καὶ ἐποίησεν εφουδ καὶ θεραφιν καὶ ἐνέπλησεν τὴν χεῖρα ἑνὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς ἱερέα.
Sdz(A):17:5 καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ  
Sdz(A):17:5 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ręka Jeden Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Duchowny  
Sdz(A):17:5 kai\ o( a)nE\r *miCHa, au)tO=| oi)=kos Teou=· kai\ e)poi/Esen efoud kai\ Terafin kai\ e)ne/plEsen tE\n CHei=ra e(no\s tO=n ui(O=n au)tou=, kai\ e)genE/TE au)tO=| ei)s i(ere/a.
Sdz(A):17:5 kai ho anEr miCHa, autO oikos Teu· kai epoiEsen efud kai Terafin kai eneplEsen tEn CHeira henos tOn hyiOn autu, kai egenETE autO eis hierea.
Sdz(A):17:5 C RA_NSM N3_NSM N_NSM RD_DSM N2_NSM N2_GSM C VAI_AAI3S N_ASN C N_ASN C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF A3_GSM RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VCI_API3S RD_DSM P N3V_ASM
Sdz(A):17:5 and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć he/she/it/same house god [see theology] and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely ć and also, even, namely to satisfy fill up the hand one the son he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) priest  
Sdz(A):17:5 and the (nom) man, husband (nom)   him/it/same (dat) house (nom) god (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed   and   and he/she/it-SATISFY-ed the (acc) hand (acc) one (gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc) priest (acc)  
Sdz(A):17:5 Sdz(A)_17:5_1 Sdz(A)_17:5_2 Sdz(A)_17:5_3 Sdz(A)_17:5_4 Sdz(A)_17:5_5 Sdz(A)_17:5_6 Sdz(A)_17:5_7 Sdz(A)_17:5_8 Sdz(A)_17:5_9 Sdz(A)_17:5_10 Sdz(A)_17:5_11 Sdz(A)_17:5_12 Sdz(A)_17:5_13 Sdz(A)_17:5_14 Sdz(A)_17:5_15 Sdz(A)_17:5_16 Sdz(A)_17:5_17 Sdz(A)_17:5_18 Sdz(A)_17:5_19 Sdz(A)_17:5_20 Sdz(A)_17:5_21 Sdz(A)_17:5_22 Sdz(A)_17:5_23 Sdz(A)_17:5_24 Sdz(A)_17:5_25 Sdz(A)_17:5_26
Sdz(A):17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:6 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει.
Sdz(A):17:6 And in those days there was no king in Israel; every man did that which was right in his own eyes. (Judges 17:6 Brenton)
Sdz(A):17:6 Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. (Sdz 17:6 BT_4)
Sdz(A):17:6 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει.
Sdz(A):17:6 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(A):17:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By czynić/rób
Sdz(A):17:6 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais ou)k E)=n basileu\s e)n *israEl· a)nE\r to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s au)tou= e)poi/ei.
Sdz(A):17:6 en tais hEmerais ekeinais uk En basileus en israEl· anEr to agaTon en ofTalmois autu epoiei.
Sdz(A):17:6 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF D V9_IAI3S N3V_NSM P N_DSM N3_NSM RA_ASN A1_ASN P N2_DPM RD_GSM V2I_IAI3S
Sdz(A):17:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that οὐχ before rough breathing to be king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same to do/make
Sdz(A):17:6 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) not he/she/it-was king (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) man, husband (nom) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-DO/MAKE-ing
Sdz(A):17:6 Sdz(A)_17:6_1 Sdz(A)_17:6_2 Sdz(A)_17:6_3 Sdz(A)_17:6_4 Sdz(A)_17:6_5 Sdz(A)_17:6_6 Sdz(A)_17:6_7 Sdz(A)_17:6_8 Sdz(A)_17:6_9 Sdz(A)_17:6_10 Sdz(A)_17:6_11 Sdz(A)_17:6_12 Sdz(A)_17:6_13 Sdz(A)_17:6_14 Sdz(A)_17:6_15 Sdz(A)_17:6_16
Sdz(A):17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:7 καὶ ἐγένετο παιδάριον ἐκ Βηθλεεμ δήμου Ιουδα ἐκ τῆς συγγενείας Ιουδα, καὶ αὐτὸς Λευίτης, καὶ αὐτὸς παρῴκει ἐκεῖ.
Sdz(A):17:7 And there was a young man in Bethleem of the tribe of Juda, and he was a Levite, and he was sojourning there. (Judges 17:7 Brenton)
Sdz(A):17:7 Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia Judy. Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz. (Sdz 17:7 BT_4)
Sdz(A):17:7 Καὶ ἐγένετο παιδάριον ἐκ Βηθλεεμ δήμου Ιουδα ἐκ τῆς συγγενείας Ιουδα, καὶ αὐτὸς Λευίτης, καὶ αὐτὸς παρῴκει ἐκεῖ.
Sdz(A):17:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἐκ Βηθλέεμ, ἡ δῆμος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ
Sdz(A):17:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziecka/młody niewolnik Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Betlejem Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Judasz/Juda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Lewita I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam
Sdz(A):17:7 *kai\ e)ge/neto paida/rion e)k *bETleem dE/mou *iouda e)k tE=s suggenei/as *iouda, kai\ au)to\s *leui/tEs, kai\ au)to\s parO/|kei e)kei=.
Sdz(A):17:7 kai egeneto paidarion ek bETleem dEmu iuda ek tEs syngeneias iuda, kai autos leuitEs, kai autos parOkei ekei.
Sdz(A):17:7 C VBI_AMI3S N2N_NSN P N_GS N2_GSM N_GSF P RA_GSF N1A_GSF N_GSF C RD_NSM N1M_NSM C RD_NSM V2I_IAI3S D
Sdz(A):17:7 and also, even, namely to become become, happen child/young slave out of (+gen) ἐξ before vowels Bethlehem assembly district, country, land, township, inhabitants, Judas/Judah out of (+gen) ἐξ before vowels the relative Judas/Judah and also, even, namely he/she/it/same Levite and also, even, namely he/she/it/same to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there
Sdz(A):17:7 and he/she/it-was-BECOME-ed child/young slave (nom|acc|voc) out of (+gen) Bethlehem (indecl) assembly (gen) Judas/Judah (gen, voc) out of (+gen) the (gen) relative (gen), relatives (acc) Judas/Judah (gen, voc) and he/it/same (nom) Levite (nom) and he/it/same (nom) he/she/it-was-DWELL-ing--NEAR there
Sdz(A):17:7 Sdz(A)_17:7_1 Sdz(A)_17:7_2 Sdz(A)_17:7_3 Sdz(A)_17:7_4 Sdz(A)_17:7_5 Sdz(A)_17:7_6 Sdz(A)_17:7_7 Sdz(A)_17:7_8 Sdz(A)_17:7_9 Sdz(A)_17:7_10 Sdz(A)_17:7_11 Sdz(A)_17:7_12 Sdz(A)_17:7_13 Sdz(A)_17:7_14 Sdz(A)_17:7_15 Sdz(A)_17:7_16 Sdz(A)_17:7_17 Sdz(A)_17:7_18
Sdz(A):17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:8 καὶ ἐπορεύθη ὁ ἀνὴρ ἐκ τῆς πόλεως Ιουδα ἐκ Βηθλεεμ παροικεῖν οὗ ἐὰν εὕρῃ, καὶ ἐγενήθη εἰς ὄρος Εφραιμ ἕως οἴκου Μιχα τοῦ ποιῆσαι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Sdz(A):17:8 And the man departed from Bethleem the city of Juda to sojourn in whatever place he might find; and he came as far as mount Ephraim, and to the house of Michaias to accomplish his journey. (Judges 17:8 Brenton)
Sdz(A):17:8 Człowiek ten opuścił miasto Betlejem w Judzie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. (Sdz 17:8 BT_4)
Sdz(A):17:8 καὶ ἐπορεύθη ἀνὴρ ἐκ τῆς πόλεως Ιουδα ἐκ Βηθλεεμ παροικεῖν οὗ ἐὰν εὕρῃ, καὶ ἐγενήθη εἰς ὄρος Εφραιμ ἕως οἴκου Μιχα τοῦ ποιῆσαι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Sdz(A):17:8 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ Βηθλέεμ, ἡ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):17:8 I też, nawet, mianowicie By iść Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Judasz/Juda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Betlejem By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Wchodź Efraim Aż; świtaj Dom; by mieszkać By czynić/rób Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Sdz(A):17:8 kai\ e)poreu/TE o( a)nE\r e)k tE=s po/leOs *iouda e)k *bETleem paroikei=n ou(= e)a\n eu(/rE|, kai\ e)genE/TE ei)s o)/ros *efraim e(/Os oi)/kou *miCHa tou= poiE=sai tE\n o(do\n au)tou=.
Sdz(A):17:8 kai eporeuTE ho anEr ek tEs poleOs iuda ek bETleem paroikein hu ean heurE, kai egenETE eis oros efraim heOs oiku miCHa tu poiEsai tEn hodon autu.
Sdz(A):17:8 C VCI_API3S RA_NSM N3_NSM P RA_GSF N3I_GSF N_GSF P N_GS V2_PAN RR_GSM C VB_AAS3S C VCI_API3S P N3E_ASN N_GSM P N2_GSM N_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N2_ASF RD_GSM
Sdz(A):17:8 and also, even, namely to go the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the city Judas/Judah out of (+gen) ἐξ before vowels Bethlehem to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find and also, even, namely to become become, happen into (+acc) mount Ephraim until; dawn house; to dwell ć the to do/make the way/road he/she/it/same
Sdz(A):17:8 and he/she/it-was-GO-ed the (nom) man, husband (nom) out of (+gen) the (gen) city (gen) Judas/Judah (gen, voc) out of (+gen) Bethlehem (indecl) to-be-DWELL-ing--NEAR where; who/whom/which (gen) if-ever he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) mount (nom|acc|voc) Ephraim (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen)
Sdz(A):17:8 Sdz(A)_17:8_1 Sdz(A)_17:8_2 Sdz(A)_17:8_3 Sdz(A)_17:8_4 Sdz(A)_17:8_5 Sdz(A)_17:8_6 Sdz(A)_17:8_7 Sdz(A)_17:8_8 Sdz(A)_17:8_9 Sdz(A)_17:8_10 Sdz(A)_17:8_11 Sdz(A)_17:8_12 Sdz(A)_17:8_13 Sdz(A)_17:8_14 Sdz(A)_17:8_15 Sdz(A)_17:8_16 Sdz(A)_17:8_17 Sdz(A)_17:8_18 Sdz(A)_17:8_19 Sdz(A)_17:8_20 Sdz(A)_17:8_21 Sdz(A)_17:8_22 Sdz(A)_17:8_23 Sdz(A)_17:8_24 Sdz(A)_17:8_25 Sdz(A)_17:8_26 Sdz(A)_17:8_27
Sdz(A):17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:9 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχα Πόθεν ἔρχῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Λευίτης ἐγώ εἰμι ἐκ Βηθλεεμ Ιουδα, καὶ ἐγὼ πορεύομαι παροικεῖν οὗ ἐὰν εὕρω.
Sdz(A):17:9 And Michaias said to him, Whence comest thou? and he said to him, I am a Levite of Bethleem Juda, and I go to sojourn in any place I may find. (Judges 17:9 Brenton)
Sdz(A):17:9 Wtedy Mika rzekł do niego: «Skąd przychodzisz?» Odpowiedział mu: «Jestem lewitą z Betlejem judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać». (Sdz 17:9 BT_4)
Sdz(A):17:9 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχα Πόθεν ἔρχῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Λευίτης ἐγώ εἰμι ἐκ Βηθλεεμ Ιουδα, καὶ ἐγὼ πορεύομαι παροικεῖν οὗ ἐὰν εὕρω.
Sdz(A):17:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ Βηθλέεμ, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Sdz(A):17:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Skąd; by pić By przychodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Lewita Ja By iść; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Betlejem Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Ja By iść By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować
Sdz(A):17:9 kai\ ei)=pen au)tO=| *miCHa *po/Ten e)/rCHE|; kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *leui/tEs e)gO/ ei)mi e)k *bETleem *iouda, kai\ e)gO\ poreu/omai paroikei=n ou(= e)a\n eu(/rO.
Sdz(A):17:9 kai eipen autO miCHa poTen erCHE; kai eipen pros auton leuitEs egO eimi ek bETleem iuda, kai egO poreuomai paroikein hu ean heurO.
Sdz(A):17:9 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D V1_PMS2S C VBI_AAI3S P RD_ASM N1M_NSM RP_NS V9_PAI1S P N_GS N_GSF C RP_NS V1_PMI1S V2_PAN RR_GSM C VB_AAS1S
Sdz(A):17:9 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć from where; to drink to come and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Levite I to go; to be out of (+gen) ἐξ before vowels Bethlehem Judas/Judah and also, even, namely I to go to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find
Sdz(A):17:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Levite (nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am out of (+gen) Bethlehem (indecl) Judas/Judah (gen, voc) and I (nom) I-am-being-GO-ed to-be-DWELL-ing--NEAR where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND
Sdz(A):17:9 Sdz(A)_17:9_1 Sdz(A)_17:9_2 Sdz(A)_17:9_3 Sdz(A)_17:9_4 Sdz(A)_17:9_5 Sdz(A)_17:9_6 Sdz(A)_17:9_7 Sdz(A)_17:9_8 Sdz(A)_17:9_9 Sdz(A)_17:9_10 Sdz(A)_17:9_11 Sdz(A)_17:9_12 Sdz(A)_17:9_13 Sdz(A)_17:9_14 Sdz(A)_17:9_15 Sdz(A)_17:9_16 Sdz(A)_17:9_17 Sdz(A)_17:9_18 Sdz(A)_17:9_19 Sdz(A)_17:9_20 Sdz(A)_17:9_21 Sdz(A)_17:9_22 Sdz(A)_17:9_23
Sdz(A):17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχα Κάθου μετ’ ἐμοῦ καὶ γενοῦ μοι εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα, καὶ ἐγὼ δώσω σοι δέκα ἀργυρίου εἰς ἡμέρας καὶ ζεῦγος ἱματίων καὶ τὰ πρὸς τὸ ζῆν σου. καὶ ἐπορεύθη ὁ Λευίτης
Sdz(A):17:10 And Michaias said to him, Dwell with me, and be to me a father and a priest; and I will give thee ten pieces of silver by the year, and a change of raiment, and thy living. (Judges 17:10 Brenton)
Sdz(A):17:10 «Zostań u mnie - rzekł do niego Mika - i bądź mi ojcem i kapłanem, za to dam ci każdego roku dziesięć srebrników, gotowe szaty i wyżywienie». Lewita poszedł z nim. (Sdz 17:10 BT_4)
Sdz(A):17:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχα Κάθου μετ’ ἐμοῦ καὶ γενοῦ μοι εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα, καὶ ἐγὼ δώσω σοι δέκα ἀργυρίου εἰς ἡμέρας καὶ ζεῦγος ἱματίων καὶ τὰ πρὸς τὸ ζῆν σου. καὶ ἐπορεύθη Λευίτης
Sdz(A):17:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δέκα ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ καί ζεῦγο·ς, -ους, τό ἱμάτιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Sdz(A):17:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By siedzieć; by umieszczać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Ojciec I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Duchowny I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziesięć Kawałek srebra Do (+przyspieszenie) Dzień I też, nawet, mianowicie Jarzma/para Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Lewita
Sdz(A):17:10 kai\ ei)=pen au)tO=| *miCHa *ka/Tou met’ e)mou= kai\ genou= moi ei)s pate/ra kai\ ei)s i(ere/a, kai\ e)gO\ dO/sO soi de/ka a)rguri/ou ei)s E(me/ras kai\ DZeu=gos i(mati/On kai\ ta\ pro\s to\ DZE=n sou. kai\ e)poreu/TE o( *leui/tEs
Sdz(A):17:10 kai eipen autO miCHa kaTu met’ emu kai genu moi eis patera kai eis hierea, kai egO dOsO soi deka argyriu eis hEmeras kai DZeugos himatiOn kai ta pros to DZEn su. kai eporeuTE ho leuitEs
Sdz(A):17:10 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM V1_PMD2S P RP_GS C VB_AMD2S RP_DS P N3_ASM C P N3V_ASM C RP_NS VF_FAI1S RP_DS M N2N_GSN P N1A_APF C N3E_ASN N2N_GPN C RA_APN P RA_ASN V3_PAN RP_GS C VCI_API3S RA_NSM N1M_NSM
Sdz(A):17:10 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to sit; to set after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to become become, happen I into (+acc) father and also, even, namely into (+acc) priest and also, even, namely I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub ten piece of silver into (+acc) day and also, even, namely yoke/pair clothing garment, cloak and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) you; your/yours(sg) and also, even, namely to go the Levite
Sdz(A):17:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   be-you(sg)-being-SIT-ed!; be-you(sg)-SET-ed! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and be-you(sg)-BECOME-ed! me (dat) into (+acc) father (acc) and into (+acc) priest (acc) and I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) ten piece of silver (gen) into (+acc) day (gen), days (acc) and yoke/pair (nom|acc|voc) clothings (gen) and the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-be-EXISTS-ing you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-was-GO-ed the (nom) Levite (nom)
Sdz(A):17:10 Sdz(A)_17:10_1 Sdz(A)_17:10_2 Sdz(A)_17:10_3 Sdz(A)_17:10_4 Sdz(A)_17:10_5 Sdz(A)_17:10_6 Sdz(A)_17:10_7 Sdz(A)_17:10_8 Sdz(A)_17:10_9 Sdz(A)_17:10_10 Sdz(A)_17:10_11 Sdz(A)_17:10_12 Sdz(A)_17:10_13 Sdz(A)_17:10_14 Sdz(A)_17:10_15 Sdz(A)_17:10_16 Sdz(A)_17:10_17 Sdz(A)_17:10_18 Sdz(A)_17:10_19 Sdz(A)_17:10_20 Sdz(A)_17:10_21 Sdz(A)_17:10_22 Sdz(A)_17:10_23 Sdz(A)_17:10_24 Sdz(A)_17:10_25 Sdz(A)_17:10_26 Sdz(A)_17:10_27 Sdz(A)_17:10_28 Sdz(A)_17:10_29 Sdz(A)_17:10_30 Sdz(A)_17:10_31 Sdz(A)_17:10_32 Sdz(A)_17:10_33 Sdz(A)_17:10_34 Sdz(A)_17:10_35 Sdz(A)_17:10_36
Sdz(A):17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:11 καὶ ἤρξατο παροικεῖν παρὰ τῷ ἀνδρί, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ τὸ παιδάριον ὡς εἷς τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
Sdz(A):17:11 And the Levite went and began to dwell with the man; and the young man was to him as one of his sons. (Judges 17:11 Brenton)
Sdz(A):17:11 Spodobało się owemu lewicie zamieszkać z tym mężem i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów. (Sdz 17:11 BT_4)
Sdz(A):17:11 καὶ ἤρξατο παροικεῖν παρὰ τῷ ἀνδρί, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ τὸ παιδάριον ὡς εἷς τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
Sdz(A):17:11 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) παρά ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):17:11 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Dziecka/młody niewolnik Jak/jak Jeden Syn On/ona/to/to samo
Sdz(A):17:11 kai\ E)/rXato paroikei=n para\ tO=| a)ndri/, kai\ e)genE/TE au)tO=| to\ paida/rion O(s ei(=s tO=n ui(O=n au)tou=.
Sdz(A):17:11 kai ErXato paroikein para tO andri, kai egenETE autO to paidarion hOs heis tOn hyiOn autu.
Sdz(A):17:11 C VAI_AMI3S V2_PAN P RA_DSM N3_DSM C VCI_API3S RD_DSM RA_NSN N2N_NSN C A3_NSM RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Sdz(A):17:11 and also, even, namely to begin to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same the child/young slave as/like one the son he/she/it/same
Sdz(A):17:11 and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-DWELL-ing--NEAR frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) man, husband (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) as/like one (nom) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):17:11 Sdz(A)_17:11_1 Sdz(A)_17:11_2 Sdz(A)_17:11_3 Sdz(A)_17:11_4 Sdz(A)_17:11_5 Sdz(A)_17:11_6 Sdz(A)_17:11_7 Sdz(A)_17:11_8 Sdz(A)_17:11_9 Sdz(A)_17:11_10 Sdz(A)_17:11_11 Sdz(A)_17:11_12 Sdz(A)_17:11_13 Sdz(A)_17:11_14 Sdz(A)_17:11_15 Sdz(A)_17:11_16
Sdz(A):17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:12 καὶ ἐνέπλησεν Μιχα τὴν χεῖρα τοῦ Λευίτου, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ τὸ παιδάριον εἰς ἱερέα καὶ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ Μιχα.
Sdz(A):17:12 And Michaias consecrated the Levite, and he became to him a priest, and he was in the house of Michaias. (Judges 17:12 Brenton)
Sdz(A):17:12 Mika wprowadził w czynności kapłańskie owego lewitę, tak że ów młodzieniec był dla niego kapłanem i mieszkał w domu Miki. (Sdz 17:12 BT_4)
Sdz(A):17:12 καὶ ἐνέπλησεν Μιχα τὴν χεῖρα τοῦ Λευίτου, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ τὸ παιδάριον εἰς ἱερέα καὶ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ Μιχα.
Sdz(A):17:12 καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
Sdz(A):17:12 I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ręka Lewita I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Dziecka/młody niewolnik Do (+przyspieszenie) Duchowny I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Sdz(A):17:12 kai\ e)ne/plEsen *miCHa tE\n CHei=ra tou= *leui/tou, kai\ e)genE/TE au)tO=| to\ paida/rion ei)s i(ere/a kai\ E)=n e)n tO=| oi)/kO| *miCHa.
Sdz(A):17:12 kai eneplEsen miCHa tEn CHeira tu leuitu, kai egenETE autO to paidarion eis hierea kai En en tO oikO miCHa.
Sdz(A):17:12 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RA_GSM N1M_GSM C VCI_API3S RD_DSM RA_NSN N2N_NSN P N3V_ASM C V9_IAI3S P RA_DSM N2_DSM N_GSM
Sdz(A):17:12 and also, even, namely to satisfy fill up ć the hand the Levite and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same the child/young slave into (+acc) priest and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house ć
Sdz(A):17:12 and he/she/it-SATISFY-ed   the (acc) hand (acc) the (gen) Levite (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) into (+acc) priest (acc) and he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) house (dat)  
Sdz(A):17:12 Sdz(A)_17:12_1 Sdz(A)_17:12_2 Sdz(A)_17:12_3 Sdz(A)_17:12_4 Sdz(A)_17:12_5 Sdz(A)_17:12_6 Sdz(A)_17:12_7 Sdz(A)_17:12_8 Sdz(A)_17:12_9 Sdz(A)_17:12_10 Sdz(A)_17:12_11 Sdz(A)_17:12_12 Sdz(A)_17:12_13 Sdz(A)_17:12_14 Sdz(A)_17:12_15 Sdz(A)_17:12_16 Sdz(A)_17:12_17 Sdz(A)_17:12_18 Sdz(A)_17:12_19 Sdz(A)_17:12_20
Sdz(A):17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):17:13 καὶ εἶπεν Μιχα Νῦν ἔγνων ὅτι ἠγαθοποίησέν με κύριος, ὅτι ἐγενήθη μοι ὁ Λευίτης εἰς ἱερέα.
Sdz(A):17:13 And Michaias said, Now I know that the Lord will do me good, because a Levite has become my priest. (Judges 17:13 Brenton)
Sdz(A):17:13 Rzekł wówczas Mika: «Teraz wiem, że mi Pan będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana». (Sdz 17:13 BT_4)
Sdz(A):17:13 καὶ εἶπεν Μιχα Νῦν ἔγνων ὅτι ἠγαθοποίησέν με κύριος, ὅτι ἐγενήθη μοι Λευίτης εἰς ἱερέα.
Sdz(A):17:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   νῦν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἀγαθο·ποιέω (αγαθοποι(ε)-, αγαθοποιη·σ-, αγαθοποιη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] ἱερεύς, -έως, ὁ
Sdz(A):17:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Teraz By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By robić dobry hacer kolejki nadziemnej well-to-do, Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Lewita Do (+przyspieszenie) Duchowny
Sdz(A):17:13 kai\ ei)=pen *miCHa *nu=n e)/gnOn o(/ti E)gaTopoi/Ese/n me ku/rios, o(/ti e)genE/TE moi o( *leui/tEs ei)s i(ere/a.
Sdz(A):17:13 kai eipen miCHa nyn egnOn hoti EgaTopoiEsen me kyrios, hoti egenETE moi ho leuitEs eis hierea.
Sdz(A):17:13 C VBI_AAI3S N_NSM D VZI_AAI1S C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM C VCI_API3S RP_DS RA_NSM N1M_NSM P N3V_ASM
Sdz(A):17:13 and also, even, namely to say/tell ć now to know i.e. recognize. because/that to do good hacer el bien, I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to become become, happen I the Levite into (+acc) priest
Sdz(A):17:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   now I-KNOW-ed because/that he/she/it-DO-ed-GOOD me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) the (nom) Levite (nom) into (+acc) priest (acc)
Sdz(A):17:13 Sdz(A)_17:13_1 Sdz(A)_17:13_2 Sdz(A)_17:13_3 Sdz(A)_17:13_4 Sdz(A)_17:13_5 Sdz(A)_17:13_6 Sdz(A)_17:13_7 Sdz(A)_17:13_8 Sdz(A)_17:13_9 Sdz(A)_17:13_10 Sdz(A)_17:13_11 Sdz(A)_17:13_12 Sdz(A)_17:13_13 Sdz(A)_17:13_14 Sdz(A)_17:13_15 Sdz(A)_17:13_16
Sdz(A):17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x