Iz:33:1 Οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς, ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐκ ἀθετεῖ· ἁλώσονται οἱ ἀθετοῦντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐπὶ ἱματίου οὕτως ἡττηθήσονται.
Iz:33:1 Woe to them that afflict you; but no one makes you miserable: and he that deals perfidiously with you does not deal perfidiously: they that deal perfidiously shall be taken and given up, and as a moth on a garment, so shall they be spoiled. (Isaiah 33:1 Brenton)
Iz:33:1 Biada ci, łupieżco, tyś sam nie złupiony, i tobie, grabieżco, sameś nie ograbiony! Kiedy skończysz łupić, wtedy ciebie złupią, gdy grabież zakończysz, ograbią też ciebie. (Iz 33:1 BT_4)
Iz:33:1 Οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς, ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους, καὶ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐκ ἀθετεῖ· ἁλώσονται οἱ ἀθετοῦντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐπὶ ἱματίου οὕτως ἡττηθήσονται.
Iz:33:1 οὐαί ὁ ἡ τό ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ταλαίπωρος -ον καί ὁ ἡ τό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) καί ὡς σή[τ]ς, -ητός, ὁ ἐπί ἱμάτιον, -ου, τό οὕτως/οὕτω ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-)
Iz:33:1 Nieszczęście By cierpieć Ty Ty zaś Nie jeden (nic, nikt) By czynić/rób Marny I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Ty ??? Przed przydechem mocnym By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] By chwytać By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ćma Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubierająca część garderoby, płaszcz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By tracić
Iz:33:1 *ou)ai\ toi=s talaipOrou=sin u(ma=s, u(ma=s de\ ou)dei\s poiei= talaipO/rous, kai\ o( a)TetO=n u(ma=s ou)k a)Tetei=· a(lO/sontai oi( a)Tetou=ntes kai\ paradoTE/sontai kai\ O(s sE\s e)pi\ i(mati/ou ou(/tOs E(ttETE/sontai.
Iz:33:1 uai tois talaipOrusin hymas, hymas de udeis poiei talaipOrus, kai ho aTetOn hymas uk aTetei· halOsontai hoi aTetuntes kai paradoTEsontai kai hOs sEs epi himatiu hutOs hEttETEsontai.
Iz:33:1 I RA_DPM V2_PAI3P RP_AP RP_AP x A3_NSM V2_PAI3S A1B_APM C RA_NSM V2_PAPNSM RP_AP D V2_PAI3S VF_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM C VC_FPI3P C D A1_GSF P N2N_GSN D VC_FPI3P
Iz:33:1 woe the to suffer you you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not one (nothing, no one) to do/make miserable and also, even, namely the to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] you οὐχ before rough breathing to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] to catch the to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine and also, even, namely as/like moth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing clothing garment, cloak thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lose
Iz:33:1 woe the (dat) they-are-SUFFER-ing, while SUFFER-ing (dat) you(pl) (acc) you(pl) (acc) Yet not one (nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! miserable ([Adj] acc) and the (nom) while REPUDIATE-ing (nom) you(pl) (acc) not he/she/it-is-REPUDIATE-ing, you(sg)-are-being-REPUDIATE-ed (classical), be-you(sg)-REPUDIATE-ing! they-will-be-CATCH-ed the (nom) while REPUDIATE-ing (nom|voc) and they-will-be-Hand OVER-ed and as/like moth (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) clothing (gen) thusly/like this they-will-be-LOSE-ed
Iz:33:1 Iz_33:1_1 Iz_33:1_2 Iz_33:1_3 Iz_33:1_4 Iz_33:1_5 Iz_33:1_6 Iz_33:1_7 Iz_33:1_8 Iz_33:1_9 Iz_33:1_10 Iz_33:1_11 Iz_33:1_12 Iz_33:1_13 Iz_33:1_14 Iz_33:1_15 Iz_33:1_16 Iz_33:1_17 Iz_33:1_18 Iz_33:1_19 Iz_33:1_20 Iz_33:1_21 Iz_33:1_22 Iz_33:1_23 Iz_33:1_24 Iz_33:1_25 Iz_33:1_26 Iz_33:1_27
Iz:33:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:2 κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν· ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν, ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεως.
Iz:33:2 Lord, have mercy upon us; for we have trusted in thee: the seed of the rebellious is gone to destruction, but our deliverance was in a time of affliction. (Isaiah 33:2 Brenton)
Iz:33:2 Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie mamy nadzieję! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem w czas ucisku. (Iz 33:2 BT_4)
Iz:33:2 κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν· ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν, δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεως.
Iz:33:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γάρ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ
Iz:33:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By okazać miłosierdzie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dla odtąd, jak By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie zaś Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność
Iz:33:2 ku/rie, e)le/Eson E(ma=s, e)pi\ soi\ ga\r pepoi/Tamen· e)genE/TE to\ spe/rma tO=n a)peiTou/ntOn ei)s a)pO/leian, E( de\ sOtEri/a E(mO=n e)n kairO=| Tli/PSeOs.
Iz:33:2 kyrie, eleEson hEmas, epi soi gar pepoiTamen· egenETE to sperma tOn apeiTuntOn eis apOleian, hE de sOtEria hEmOn en kairO TliPSeOs.
Iz:33:2 N2_VSM VA_AAD2S RP_AP P RP_DS x VX_XAI1P VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RA_GPM V2_PAPGPM P N1A_ASF RA_NSF x N1A_NSF RP_GP P N2_DSM N3I_GSF
Iz:33:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to show mercy I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub for since, as to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to become become, happen the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the to disobey when related to the gospel, to disbelieve into (+acc) annihilation, destruction the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] salvation/deliverance; saving I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty
Iz:33:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) for we-have-PERSUADE/CONVINCE-ed he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) the (gen) let-them-be-DISOBEY-ing! (classical), while DISOBEY-ing (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc) the (nom) Yet salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) us (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen)
Iz:33:2 Iz_33:2_1 Iz_33:2_2 Iz_33:2_3 Iz_33:2_4 Iz_33:2_5 Iz_33:2_6 Iz_33:2_7 Iz_33:2_8 Iz_33:2_9 Iz_33:2_10 Iz_33:2_11 Iz_33:2_12 Iz_33:2_13 Iz_33:2_14 Iz_33:2_15 Iz_33:2_16 Iz_33:2_17 Iz_33:2_18 Iz_33:2_19 Iz_33:2_20 Iz_33:2_21
Iz:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:3 διὰ φωνὴν τοῦ φόβου σου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου, καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη.
Iz:33:3 By reason of the terrible sound the nations were dismayed for fear of thee, and the heathen were scattered. (Isaiah 33:3 Brenton)
Iz:33:3 Na głos Twej groźby uciekają ludy, gdy się podniesiesz, pierzchają narody. (Iz 33:3 BT_4)
Iz:33:3 διὰ φωνὴν τοῦ φόβου σου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου, καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη.
Iz:33:3 διά φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:33:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ty; twój/twój(sg) By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Naród [zobacz etniczny]
Iz:33:3 dia\ fOnE\n tou= fo/bou sou e)Xe/stEsan laoi\ a)po\ tou= fo/bou sou, kai\ diespa/rEsan ta\ e)/TnE.
Iz:33:3 dia fOnEn tu fobu su eXestEsan laoi apo tu fobu su, kai diesparEsan ta eTnE.
Iz:33:3 P N1_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS VHI_AAI3P N2_NPM P RA_GSM N2_GSM RP_GS C VDI_API3P RA_APN N3E_APN
Iz:33:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sound/voice cries the fear [see phobia]; to fear you; your/yours(sg) to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fear [see phobia]; to fear you; your/yours(sg) and also, even, namely to scatter the nation [see ethnic]
Iz:33:3 because of (+acc), through (+gen) sound/voice (acc) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed peoples (nom|voc) away from (+gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-were-SCATTER-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Iz:33:3 Iz_33:3_1 Iz_33:3_2 Iz_33:3_3 Iz_33:3_4 Iz_33:3_5 Iz_33:3_6 Iz_33:3_7 Iz_33:3_8 Iz_33:3_9 Iz_33:3_10 Iz_33:3_11 Iz_33:3_12 Iz_33:3_13 Iz_33:3_14 Iz_33:3_15
Iz:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:4 νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σκῦλα ὑμῶν μικροῦ καὶ μεγάλου· ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀκρίδας, οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν.
Iz:33:4 And now shall the spoils of your small and great be gathered: as if one should gather locusts, so shall they mock you. (Isaiah 33:4 Brenton)
Iz:33:4 Zbierać będą łupy, jak się zbiera szarańczę, rzucać się na nie jak mrowie koników polnych. (Iz 33:4 BT_4)
Iz:33:4 νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σκῦλα ὑμῶν μικροῦ καὶ μεγάλου· ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀκρίδας, οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν.
Iz:33:4 νῦν δέ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μικρός -ά -όν καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὕτως/οὕτω ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:33:4 Teraz zaś By zbierać się razem Łup Ty Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Wielki Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By zbierać się razem Szarańcza thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Ty
Iz:33:4 nu=n de\ sunaCHTE/setai ta\ sku=la u(mO=n mikrou= kai\ mega/lou· o(\n tro/pon e)a/n tis sunaga/gE| a)kri/das, ou(/tOs e)mpai/Xousin u(mi=n.
Iz:33:4 nyn de synaCHTEsetai ta skyla hymOn mikru kai megalu· hon tropon ean tis synagagE akridas, hutOs empaiXusin hymin.
Iz:33:4 D x VQ_FPI3S RA_NPN N2N_NPN RP_GP A1A_GSM C A1_GSM RR_ASM N2_ASM C RI_NSM VB_AAS3S N3D_APF D VF_FAI3P RP_DP
Iz:33:4 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to gather together the spoil you small [see micro] and also, even, namely great who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to gather together locust thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to mock in sport deride, jeer you
Iz:33:4 now Yet he/she/it-will-be-GATHER TOGETHER-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) you(pl) (gen) small ([Adj] gen) and great ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) if-ever some/any (nom) he/she/it-should-GATHER TOGETHER, you(sg)-should-be-GATHER TOGETHER-ed locusts (acc) thusly/like this they-will-MOCK IN SPORT-, going-to-MOCK IN SPORT (fut ptcp) (dat) you(pl) (dat)
Iz:33:4 Iz_33:4_1 Iz_33:4_2 Iz_33:4_3 Iz_33:4_4 Iz_33:4_5 Iz_33:4_6 Iz_33:4_7 Iz_33:4_8 Iz_33:4_9 Iz_33:4_10 Iz_33:4_11 Iz_33:4_12 Iz_33:4_13 Iz_33:4_14 Iz_33:4_15 Iz_33:4_16 Iz_33:4_17 Iz_33:4_18
Iz:33:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:5 ἅγιος ὁ θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς, ἐνεπλήσθη Σιων κρίσεως καὶ δικαιοσύνης.
Iz:33:5 The God who dwells on high is holy: Sion is filled with judgment and righteousness. (Isaiah 33:5 Brenton)
Iz:33:5 Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości! Napełni On Syjon prawem i sprawiedliwością. (Iz 33:5 BT_4)
Iz:33:5 ἅγιος θεὸς κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς, ἐνεπλήσθη Σιων κρίσεως καὶ δικαιοσύνης.
Iz:33:5 ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὑψηλός -ή -όν ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) Σιών, ἡ κρίσις, -εως, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:33:5 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Syjon Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:33:5 a(/gios o( Teo\s o( katoikO=n e)n u(PSEloi=s, e)neplE/sTE *siOn kri/seOs kai\ dikaiosu/nEs.
Iz:33:5 hagios ho Teos ho katoikOn en hyPSElois, eneplEsTE siOn kriseOs kai dikaiosynEs.
Iz:33:5 A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P A1_DPM VSI_API3S N_NSM N3I_GSF C N1_GSF
Iz:33:5 dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the god [see theology] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated to satisfy fill up Zion judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:33:5 holy ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) he/she/it-was-SATISFY-ed Zion (indecl) judgment (gen) and righteousness (gen)
Iz:33:5 Iz_33:5_1 Iz_33:5_2 Iz_33:5_3 Iz_33:5_4 Iz_33:5_5 Iz_33:5_6 Iz_33:5_7 Iz_33:5_8 Iz_33:5_9 Iz_33:5_10 Iz_33:5_11 Iz_33:5_12
Iz:33:5 x x x x x x x x x x x x
Iz:33:6 ἐν νόμῳ παραδοθήσονται, ἐν θησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν, ἐκεῖ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον· οὗτοί εἰσιν θησαυροὶ δικαιοσύνης.
Iz:33:6 They shall be delivered up to the law: our salvation is our treasure: there are wisdom and knowledge and piety toward the Lord; these are the treasures of righteousness. (Isaiah 33:6 Brenton)
Iz:33:6 I zawita trwały pokój w jego czasach. Zasobem sił zbawczych - mądrość i wiedza, jego skarbem jest bojaźń Pańska. (Iz 33:6 BT_4)
Iz:33:6 ἐν νόμῳ παραδοθήσονται, ἐν θησαυροῖς σωτηρία ἡμῶν, ἐκεῖ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον· οὗτοί εἰσιν θησαυροὶ δικαιοσύνης.
Iz:33:6 ἐν νόμος, -ου, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐν θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ σοφία, -ας, ἡ καί   καί εὐ·σέβεια, -ας, ἡ πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θησαυρός, -οῦ, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:33:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ja Tam Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pobożność Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Skarb Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:33:6 e)n no/mO| paradoTE/sontai, e)n TEsauroi=s E( sOtEri/a E(mO=n, e)kei= sofi/a kai\ e)pistE/mE kai\ eu)se/beia pro\s to\n ku/rion· ou(=toi/ ei)sin TEsauroi\ dikaiosu/nEs.
Iz:33:6 en nomO paradoTEsontai, en TEsaurois hE sOtEria hEmOn, ekei sofia kai epistEmE kai eusebeia pros ton kyrion· hutoi eisin TEsauroi dikaiosynEs.
Iz:33:6 P N2_DSM VC_FPI3P P N2_DPM RA_NSF N1A_NSF RP_GP D N1A_NSF C N1_NSF C N1A_NSF P RA_ASM N2_ASM RD_NPM V9_PAI3P N2_NPM N1_GSF
Iz:33:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure the salvation/deliverance; saving I there sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ć and also, even, namely godliness toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be treasure righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:33:6 in/among/by (+dat) law (dat) they-will-be-Hand OVER-ed in/among/by (+dat) treasures (dat) the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) us (gen) there sapience (nom|voc) and   and godliness (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are treasures (nom|voc) righteousness (gen)
Iz:33:6 Iz_33:6_1 Iz_33:6_2 Iz_33:6_3 Iz_33:6_4 Iz_33:6_5 Iz_33:6_6 Iz_33:6_7 Iz_33:6_8 Iz_33:6_9 Iz_33:6_10 Iz_33:6_11 Iz_33:6_12 Iz_33:6_13 Iz_33:6_14 Iz_33:6_15 Iz_33:6_16 Iz_33:6_17 Iz_33:6_18 Iz_33:6_19 Iz_33:6_20 Iz_33:6_21
Iz:33:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:7 ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν αὐτοὶ φοβηθήσονται· οὓς ἐφοβεῖσθε, φοβηθήσονται ἀφ’ ὑμῶν· ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες εἰρήνην πικρῶς κλαίοντες παρακαλοῦντες εἰρήνην.
Iz:33:7 Behold now, these shall be terrified with fear of you: those whom ye feared shall cry out because of you: messengers shall be sent, bitterly weeping, entreating for peace. (Isaiah 33:7 Brenton)
Iz:33:7 Oto wysłani na zwiady wołają z zewnątrz, płaczą gorzko wysłannicy pokoju. (Iz 33:7 BT_4)
Iz:33:7 ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν αὐτοὶ φοβηθήσονται· οὓς ἐφοβεῖσθε, φοβηθήσονται ἀφ’ ὑμῶν· ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες εἰρήνην πικρῶς κλαίοντες παρακαλοῦντες εἰρήνην.
Iz:33:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ἐν ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅς ἥ ὅ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄγγελος, -ου, ὁ γάρ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ πικρῶς κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ
Iz:33:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Ty On/ona/to/to samo By bać się Kto/, który/, który By bać się By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Dla odtąd, jak zamawiać By uważać godny Pokój ??? By płakać By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Pokój
Iz:33:7 i)dou\ dE\ e)n tO=| fo/bO| u(mO=n au)toi\ fobETE/sontai· ou(\s e)fobei=sTe, fobETE/sontai a)f’ u(mO=n· a)/ggeloi ga\r a)postalE/sontai a)Xiou=ntes ei)rE/nEn pikrO=s klai/ontes parakalou=ntes ei)rE/nEn.
Iz:33:7 idu dE en tO fobO hymOn autoi fobETEsontai· hus efobeisTe, fobETEsontai af’ hymOn· angeloi gar apostalEsontai aXiuntes eirEnEn pikrOs klaiontes parakaluntes eirEnEn.
Iz:33:7 I x P RA_DSM N2_DSM RP_GP RD_NPM VC_FPI3P RR_APM V2I_IMI2P VC_FPI3P P RP_GP N2_NPM x VD_FPI3P V4_PAPNPM N1_ASF D V1_PAPNPM V2_PAPNPM N1_ASF
Iz:33:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fear [see phobia] you he/she/it/same to fear who/whom/which to fear to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) for since, as to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to deem worthy peace ??? to weep to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with peace
Iz:33:7 be-you(sg)-SEE-ed! indeed in/among/by (+dat) the (dat) fear (dat) you(pl) (gen) they/same (nom) they-will-be-FEAR-ed who/whom/which (acc) you(pl)-were-being-FEAR-ed they-will-be-FEAR-ed away from (+gen) you(pl) (gen) messengers/angels (nom|voc) for they-will-be-ORDER FORTH-ed while DEEM-ing-WORTHY (nom|voc) peace (acc) ??? while WEEP-ing (nom|voc) while PETITION-ing (nom|voc) peace (acc)
Iz:33:7 Iz_33:7_1 Iz_33:7_2 Iz_33:7_3 Iz_33:7_4 Iz_33:7_5 Iz_33:7_6 Iz_33:7_7 Iz_33:7_8 Iz_33:7_9 Iz_33:7_10 Iz_33:7_11 Iz_33:7_12 Iz_33:7_13 Iz_33:7_14 Iz_33:7_15 Iz_33:7_16 Iz_33:7_17 Iz_33:7_18 Iz_33:7_19 Iz_33:7_20 Iz_33:7_21 Iz_33:7_22
Iz:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:8 ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί· πέπαυται ὁ φόβος τῶν ἐθνῶν, καὶ ἡ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται, καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους.
Iz:33:8 For the ways of these shall be made desolate: the terror of the nations has been made to cease, and the covenant with these is taken away, and ye shall by no means deem them men. (Isaiah 33:8 Brenton)
Iz:33:8 Opustoszały drogi, przechodniów zabrakło na ścieżkach. Wróg zerwał układy, odrzucił świadków, nie zważał na nikogo. (Iz 33:8 BT_4)
Iz:33:8 ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί· πέπαυται φόβος τῶν ἐθνῶν, καὶ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται, καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους.
Iz:33:8 ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) γάρ ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁδός, -οῦ, ἡ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό πρός οὗτος αὕτη τοῦτο δια·θήκη, -ης, ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Iz:33:8 By leżeć odłogiem Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drogi {Sposobu}/droga By przestawać Obawa [zobacz fobię] Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Konwencja By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo Ludzki
Iz:33:8 e)rEmOTE/sontai ga\r ai( tou/tOn o(doi/· pe/pautai o( fo/bos tO=n e)TnO=n, kai\ E( pro\s tou/tous diaTE/kE ai)/retai, kai\ ou) mE\ logi/sEsTe au)tou\s a)nTrO/pous.
Iz:33:8 erEmOTEsontai gar hai tutOn hodoi· pepautai ho fobos tOn eTnOn, kai hE pros tutus diaTEkE airetai, kai u mE logisEsTe autus anTrOpus.
Iz:33:8 VC_FPI3P x RA_NPF RD_GPM N2_NPF VM_XMI3S RA_NSM N2_NSM RA_GPN N3E_GPN C RA_NSF P RD_APM N1_NSF V1_PPI3S C D D VF2_FMI2P RD_APM N2_APM
Iz:33:8 to lay waste for since, as the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] way/road to cease the fear [see phobia] the nation [see ethnic] and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] covenant to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same human
Iz:33:8 they-will-be-LAY-ed-WASTE for the (nom) these (gen) ways/roads (nom|voc) he/she/it-has-been-CEASE-ed the (nom) fear (nom) the (gen) nations (gen) and the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) these (acc) covenant (nom|voc) he/she/it-is-being-LIFT/PICK-ed-UP and not not you(pl)-should-be-LOGICALLY SPEAK-ed them/same (acc) humans (acc)
Iz:33:8 Iz_33:8_1 Iz_33:8_2 Iz_33:8_3 Iz_33:8_4 Iz_33:8_5 Iz_33:8_6 Iz_33:8_7 Iz_33:8_8 Iz_33:8_9 Iz_33:8_10 Iz_33:8_11 Iz_33:8_12 Iz_33:8_13 Iz_33:8_14 Iz_33:8_15 Iz_33:8_16 Iz_33:8_17 Iz_33:8_18 Iz_33:8_19 Iz_33:8_20 Iz_33:8_21 Iz_33:8_22
Iz:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:9 ἐπένθησεν ἡ γῆ, ᾐσχύνθη ὁ Λίβανος, ἕλη ἐγένετο ὁ Σαρων· φανερὰ ἔσται ἡ Γαλιλαία καὶ ὁ Κάρμηλος.
Iz:33:9 The land mourns; Libanus is ashamed: Saron is become marshes; Galilee shall be laid bare, and Chermel. (Isaiah 33:9 Brenton)
Iz:33:9 Kraj ma żałosny wygląd, marnieje; Liban przestał się zielenić, obumiera; Saron - podobny do pustyni, a Baszan i Karmel są ogołocone. (Iz 33:9 BT_4)
Iz:33:9 ἐπένθησεν γῆ, ᾐσχύνθη Λίβανος, ἕλη ἐγένετο Σαρων· φανερὰ ἔσται Γαλιλαία καὶ Κάρμηλος.
Iz:33:9 πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Σαρ(ρ)ων v.l. Ἀσσάρων, -ῶνος, ὁ; σαρόω (σαρ(ο)-, -, -, -, σεσαρω-, -) φανερός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό  
Iz:33:9 By smucić się Ziemi/ziemia By zawstydzać Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By stawać się stawaj się, zdarzaj się Sharon [prosty z]; do zamiatanego czysty Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste] By być Galilea [okręg z]; galilejski I też, nawet, mianowicie
Iz:33:9 e)pe/nTEsen E( gE=, E)|sCHu/nTE o( *li/banos, e(/lE e)ge/neto o( *sarOn· fanera\ e)/stai E( *galilai/a kai\ o( *ka/rmElos.
Iz:33:9 epenTEsen hE gE, EsCHynTE ho libanos, helE egeneto ho sarOn· fanera estai hE galilaia kai ho karmElos.
Iz:33:9 VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF VCI_API3S RA_NSM N2_NSM N3E_APN VBI_AMI3S RA_NSM N_NSM A1A_APN VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF C RA_NSM N2_NSM
Iz:33:9 to grieve the earth/land to put to shame the frankincense; incense white gum, also Lebanon ć to become become, happen the Sharon [plain of]; to swept clean manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident] to be the Galilee [district of]; Galilean and also, even, namely the ć
Iz:33:9 he/she/it-GRIEVE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-was-PUT-ed-TO-SHAME the (nom) frankincense (nom); incense (nom)   he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) Sharon (nom|voc); while SWEPT CLEAN-ing (nom) manifest ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be the (nom) Galilee    (nom|voc); Galilean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom)  
Iz:33:9 Iz_33:9_1 Iz_33:9_2 Iz_33:9_3 Iz_33:9_4 Iz_33:9_5 Iz_33:9_6 Iz_33:9_7 Iz_33:9_8 Iz_33:9_9 Iz_33:9_10 Iz_33:9_11 Iz_33:9_12 Iz_33:9_13 Iz_33:9_14 Iz_33:9_15 Iz_33:9_16 Iz_33:9_17
Iz:33:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:10 νῦν ἀναστήσομαι, λέγει κύριος, νῦν δοξασθήσομαι, νῦν ὑψωθήσομαι·
Iz:33:10 Now will I arise, saith the Lord, now will I be glorified; now will I be exalted. (Isaiah 33:10 Brenton)
Iz:33:10 «Teraz powstanę - mówi Pan - teraz się podniosę, teraz stanę wysoko. (Iz 33:10 BT_4)
Iz:33:10 νῦν ἀναστήσομαι, λέγει κύριος, νῦν δοξασθήσομαι, νῦν ὑψωθήσομαι·
Iz:33:10 νῦν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νῦν δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) νῦν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Iz:33:10 Teraz By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Teraz By chwalić/wychwalaj/chwałę Teraz By podnosić/ustalony wysoko
Iz:33:10 nu=n a)nastE/somai, le/gei ku/rios, nu=n doXasTE/somai, nu=n u(PSOTE/somai·
Iz:33:10 nyn anastEsomai, legei kyrios, nyn doXasTEsomai, nyn hyPSOTEsomai·
Iz:33:10 D VF_FMI1S V1_PAI3S N2_NSM D VS_FPI1S D VC_FPI1S
Iz:33:10 now to stand up put up, raise, resurrect to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. now to glorify/extol/praise now to elevate/set high
Iz:33:10 now I-will-be-STand-ed-UP he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) now I-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed now I-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH
Iz:33:10 Iz_33:10_1 Iz_33:10_2 Iz_33:10_3 Iz_33:10_4 Iz_33:10_5 Iz_33:10_6 Iz_33:10_7 Iz_33:10_8
Iz:33:10 x x x x x x x x
Iz:33:11 νῦν ὄψεσθε, νῦν αἰσθηθήσεσθε· ματαία ἔσται ἡ ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν, πῦρ ὑμᾶς κατέδεται.
Iz:33:11 Now shall ye see, now shall ye perceive; the strength of your breath, shall be vain; fire shall devour you. (Isaiah 33:11 Brenton)
Iz:33:11 Poczniecie siano, zrodzicie słomę, me tchnienie jak ogień was pożre. (Iz 33:11 BT_4)
Iz:33:11 νῦν ὄψεσθε, νῦν αἰσθηθήσεσθε· ματαία ἔσται ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν, πῦρ ὑμᾶς κατέδεται.
Iz:33:11 νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) νῦν αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) μάταιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πῦρ, -ρός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -)
Iz:33:11 Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Teraz By spostrzegać Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By być Siła Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty Ogień Ty By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj
Iz:33:11 nu=n o)/PSesTe, nu=n ai)sTETE/sesTe· matai/a e)/stai E( i)sCHu\s tou= pneu/matos u(mO=n, pu=r u(ma=s kate/detai.
Iz:33:11 nyn oPSesTe, nyn aisTETEsesTe· mataia estai hE isCHys tu pneumatos hymOn, pyr hymas katedetai.
Iz:33:11 D VF_FMI2P D VC_FMI2P A1A_NPN VF_FMI3S RA_NSF N3_NSF RA_GSN N3M_GSN RP_GP N3_ASN RP_AP VF_FMI3S
Iz:33:11 now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), now to perceive foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless to be the strength the spirit breath, spiritual utterance, wind you fire you to devour be eaten away, eat away
Iz:33:11 now you(pl)-will-be-SEE-ed now you(pl)-will-be-PERCEIVE-ed foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be the (nom) strength (nom) the (gen) spirit (gen) you(pl) (gen) fire (nom|acc|voc) you(pl) (acc) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed
Iz:33:11 Iz_33:11_1 Iz_33:11_2 Iz_33:11_3 Iz_33:11_4 Iz_33:11_5 Iz_33:11_6 Iz_33:11_7 Iz_33:11_8 Iz_33:11_9 Iz_33:11_10 Iz_33:11_11 Iz_33:11_12 Iz_33:11_13 Iz_33:11_14
Iz:33:11 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:12 καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένη.
Iz:33:12 And the nations shall be burnt up; as a thorn in the field cast out and burnt up. (Isaiah 33:12 Brenton)
Iz:33:12 Staną się ludy wypalonym wapnem, jak ścięte ciernie w ogniu spłoną. (Iz 33:12 BT_4)
Iz:33:12 καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένη.
Iz:33:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὡς ἄκανθα, -ης, ἡ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Iz:33:12 I też, nawet, mianowicie By być Naród [zobacz etniczny] Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Jak/jak Cierń (roślina {fabryka} ciernia) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By podrzucać/rzut/spadają z łomotem I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Iz:33:12 kai\ e)/sontai e)/TnE katakekaume/na O(s a)/kanTa e)n a)grO=| e)rrimme/nE kai\ katakekaume/nE.
Iz:33:12 kai esontai eTnE katakekaumena hOs akanTa en agrO errimmenE kai katakekaumenE.
Iz:33:12 C VF_FMI3P N3E_NPN VM_XMPNPN D N1A_ASF P N2_DSM VPI_XPPNSF C VM_XPPNSF
Iz:33:12 and also, even, namely to be nation [see ethnic] to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). as/like thorn (thorn plant) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field to toss/fling/dump and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Iz:33:12 and they-will-be nations (nom|acc|voc) having-been-BURNED UP-ed (nom|acc|voc) as/like thorn (nom|voc) in/among/by (+dat) field (dat) having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (nom|voc) and having-been-BURNED UP-ed (nom|voc)
Iz:33:12 Iz_33:12_1 Iz_33:12_2 Iz_33:12_3 Iz_33:12_4 Iz_33:12_5 Iz_33:12_6 Iz_33:12_7 Iz_33:12_8 Iz_33:12_9 Iz_33:12_10 Iz_33:12_11
Iz:33:12 x x x x x x x x x x x
Iz:33:13 ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἃ ἐποίησα, γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου.
Iz:33:13 They that are afar off shall hear what I have done; they that draw nigh shall know my strength. (Isaiah 33:13 Brenton)
Iz:33:13 Słuchajcie, najdalsi, co uczyniłem, poznajcie, najbliżsi, mą siłę!» (Iz 33:13 BT_4)
Iz:33:13 ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἐποίησα, γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου.
Iz:33:13 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό πόρρω·θεν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:33:13 By słyszeć ??? Kto/, który/, który By czynić/rób By wiedzieć to jest rozpoznaj. Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Siła Ja
Iz:33:13 a)kou/sontai oi( po/rrOTen a(/ e)poi/Esa, gnO/sontai oi( e)ggi/DZontes tE\n i)sCHu/n mou.
Iz:33:13 akusontai hoi porrOTen ha epoiEsa, gnOsontai hoi engiDZontes tEn isCHyn mu.
Iz:33:13 VF_FMI3P RA_NPM D RR_APN VAI_AAI1S VF_FMI3P RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N3_ASF RP_GS
Iz:33:13 to hear the ??? who/whom/which to do/make to know i.e. recognize. the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the strength I
Iz:33:13 they-will-be-HEAR-ed the (nom) ??? who/whom/which (nom|acc) I-DO/MAKE-ed they-will-be-KNOW-ed the (nom) while NEAR-ing (nom|voc) the (acc) strength (acc) me (gen)
Iz:33:13 Iz_33:13_1 Iz_33:13_2 Iz_33:13_3 Iz_33:13_4 Iz_33:13_5 Iz_33:13_6 Iz_33:13_7 Iz_33:13_8 Iz_33:13_9 Iz_33:13_10 Iz_33:13_11
Iz:33:13 x x x x x x x x x x x
Iz:33:14 ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι, λήμψεται τρόμος τοὺς ἀσεβεῖς· τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ὅτι πῦρ καίεται; τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον;
Iz:33:14 The sinners in Sion have departed; trembling shall seize the ungodly. Who will tell you that a fire is kindled? Who will tell you of the eternal place? (Isaiah 33:14 Brenton)
Iz:33:14 Grzesznicy na Syjonie się zlękli, bezbożnych chwyciło drżenie: «Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?» (Iz 33:14 BT_4)
Iz:33:14 ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι, λήμψεται τρόμος τοὺς ἀσεβεῖς· τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ὅτι πῦρ καίεται; τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον;
Iz:33:14 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἐν Σιών, ἡ ἄ·νομος -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τρόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον
Iz:33:14 By uwalniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Na zewnątrz prawa By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Drżenie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Ponieważ/tamto Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Miejsce aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Iz:33:14 a)pe/stEsan oi( e)n *siOn a)/nomoi, lE/mPSetai tro/mos tou\s a)sebei=s· ti/s a)naggelei= u(mi=n o(/ti pu=r kai/etai; ti/s a)naggelei= u(mi=n to\n to/pon to\n ai)O/nion;
Iz:33:14 apestEsan hoi en siOn anomoi, lEmPSetai tromos tus asebeis· tis anangelei hymin hoti pyr kaietai; tis anangelei hymin ton topon ton aiOnion;
Iz:33:14 VHI_AAI3P RA_NPM P N_DSF A1B_NPM VF_FMI3S N2_NSM RA_APM A3H_APM RI_NSM VF2_FAI3S RP_DP C N3_ASN V1_PPI3S RI_NSM VF2_FAI3S RP_DP RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1B_ASM
Iz:33:14 to disengage the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion outside the law to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand trembling the ungodly; to be impious commit sacrilege who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report you because/that fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report you the place the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Iz:33:14 they-DISENGAGE-ed the (nom) in/among/by (+dat) Zion (indecl) outside the law ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed trembling (nom) the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) you(pl) (dat) because/that fire (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-CALCINATED-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) you(pl) (dat) the (acc) place (acc) the (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:33:14 Iz_33:14_1 Iz_33:14_2 Iz_33:14_3 Iz_33:14_4 Iz_33:14_5 Iz_33:14_6 Iz_33:14_7 Iz_33:14_8 Iz_33:14_9 Iz_33:14_10 Iz_33:14_11 Iz_33:14_12 Iz_33:14_13 Iz_33:14_14 Iz_33:14_15 Iz_33:14_16 Iz_33:14_17 Iz_33:14_18 Iz_33:14_19 Iz_33:14_20 Iz_33:14_21 Iz_33:14_22
Iz:33:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:15 πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ, λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν, μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων, βαρύνων τὰ ὦτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος, καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν,
Iz:33:15 He that walks in righteousness, speaking rightly, hating transgression and iniquity, and shaking his hands from gifts, stopping his ears that he should not hear the judgment of blood, shutting his eyes that he should not see injustice. (Isaiah 33:15 Brenton)
Iz:33:15 Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku, kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć - (Iz 33:15 BT_4)
Iz:33:15 πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ, λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν, μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων, βαρύνων τὰ ὦτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος, καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν,
Iz:33:15 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁδός, -οῦ, ἡ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀπο·σείω [LXX] (απο+σει-, -, -, -, -, -) ἀπό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἵνα μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κρίσις, -εως, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό καμμύω (καμμυ-, καμμυ·σ-, καμμυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἵνα μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ
Iz:33:15 By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By mówić Prosto Drogi {Sposobu}/droga Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Bezprawie I też, nawet, mianowicie Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Ręka Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dar By obciążać Ucho żeby / ażeby / bo Nie Niechętny; by słyszeć Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Krew By mrugać drugi (jak mrugnięcie oka) mrugaj, by zamykać się albo blisko oczy Oko żeby / ażeby / bo Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zły uczynki
Iz:33:15 poreuo/menos e)n dikaiosu/nE|, lalO=n eu)Tei=an o(do/n, misO=n a)nomi/an kai\ a)diki/an kai\ ta\s CHei=ras a)poseio/menos a)po\ dO/rOn, baru/nOn ta\ O)=ta i(/na mE\ a)kou/sE| kri/sin ai(/matos, kammu/On tou\s o)fTalmou\s i(/na mE\ i)/dE| a)diki/an,
Iz:33:15 poreuomenos en dikaiosynE, lalOn euTeian hodon, misOn anomian kai adikian kai tas CHeiras aposeiomenos apo dOrOn, barynOn ta Ota hina mE akusE krisin haimatos, kammyOn tus ofTalmus hina mE idE adikian,
Iz:33:15 V1_PMPNSM P N1_DSF V2_PAPNSM A3U_ASF N2_ASF V2_PAPNSM N1A_ASF C N1A_ASF C RA_APF N3_APF V1_PMPNSM P N2N_GPN V1_PAPNSM RA_APN N3T_ASN C D VA_AAS3S N3I_ASF N3M_GSN V1_PAPNSM RA_APM N2_APM C D VB_AAS3S N1A_ASF
Iz:33:15 to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to speak straight way/road to destest dislike, detest, hate, abominate lawlessness and also, even, namely wrongdoing and also, even, namely the hand to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gift to weigh down the ear so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not unwilling; to hear judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit blood to wink second (like the wink of an eye) nictitate, to shut or close the eyes the eye so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wrongdoing
Iz:33:15 while being-GO-ed (nom) in/among/by (+dat) righteousness (dat) while SPEAK-ing (nom) straight ([Adj] acc) way/road (acc) while DESTEST-ing (nom) lawlessness (acc) and wrongdoing (acc) and the (acc) hands (acc) while being-???-ed (nom) away from (+gen) gifts (gen) while WEIGH-ing-DOWN (nom) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) so that / in order to /because not unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed judgment (acc) blood (gen) while WINK-ing (nom) the (acc) eyes (acc) so that / in order to /because not he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed wrongdoing (acc)
Iz:33:15 Iz_33:15_1 Iz_33:15_2 Iz_33:15_3 Iz_33:15_4 Iz_33:15_5 Iz_33:15_6 Iz_33:15_7 Iz_33:15_8 Iz_33:15_9 Iz_33:15_10 Iz_33:15_11 Iz_33:15_12 Iz_33:15_13 Iz_33:15_14 Iz_33:15_15 Iz_33:15_16 Iz_33:15_17 Iz_33:15_18 Iz_33:15_19 Iz_33:15_20 Iz_33:15_21 Iz_33:15_22 Iz_33:15_23 Iz_33:15_24 Iz_33:15_25 Iz_33:15_26 Iz_33:15_27 Iz_33:15_28 Iz_33:15_29 Iz_33:15_30 Iz_33:15_31
Iz:33:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:16 οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς· ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν.
Iz:33:16 he shall dwell in a high cave of a strong rock: bread shall be given him, and his water shall be sure. (Isaiah 33:16 Brenton)
Iz:33:16 ten będzie mieszkał na wysokościach, twierdze na skałach będą jego schronieniem; dostarczą mu chleba, wody mu nie zbraknie. (Iz 33:16 BT_4)
Iz:33:16 οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς· ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν.
Iz:33:16 οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὑψηλός -ή -όν σπήλαιον, -ου, τό πέτρα, -ας, ἡ ἰσχυρός -ά -όν ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πιστός -ή -όν
Iz:33:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony Kryjówka Skała Potężny silny, potężny, silny, Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo By dawać I też, nawet, mianowicie Woda On/ona/to/to samo Wierny trusthworthy
Iz:33:16 ou(=tos oi)kE/sei e)n u(PSElO=| spElai/O| pe/tras i)sCHura=s· a)/rtos au)tO=| doTE/setai, kai\ to\ u(/dOr au)tou= pisto/n.
Iz:33:16 hutos oikEsei en hyPSElO spElaiO petras isCHyras· artos autO doTEsetai, kai to hydOr autu piston.
Iz:33:16 RD_NSM VF_FAI3S P A1_DSM N2N_DSN N1A_GSF A1A_GSF N2_NSM RD_DSM VC_FPI3S C RA_NSN N3_NSN RD_GSM A1_ASM
Iz:33:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated hideout rock mighty forceful, powerful, strong, bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same to give and also, even, namely the water he/she/it/same faithful trusthworthy
Iz:33:16 this (nom) he/she/it-will-DWELL, you(sg)-will-be-DWELL-ed (classical) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) hideout (dat) rock (gen), rocks (acc) mighty ([Adj] acc, gen) bread (nom) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-GIVE-ed and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) him/it/same (gen) faithful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:33:16 Iz_33:16_1 Iz_33:16_2 Iz_33:16_3 Iz_33:16_4 Iz_33:16_5 Iz_33:16_6 Iz_33:16_7 Iz_33:16_8 Iz_33:16_9 Iz_33:16_10 Iz_33:16_11 Iz_33:16_12 Iz_33:16_13 Iz_33:16_14 Iz_33:16_15
Iz:33:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:17 βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόρρωθεν.
Iz:33:17 Ye shall see a king with glory: your eyes shall behold a land from afar. (Isaiah 33:17 Brenton)
Iz:33:17 Oczy twe ujrzą króla w całej jego krasie, zobaczą krainę bardzo rozległą. (Iz 33:17 BT_4)
Iz:33:17 βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόρρωθεν.
Iz:33:17 βασιλεύς, -έως, ὁ μετά δόξα, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόρρω·θεν
Iz:33:17 Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Oko Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia ???
Iz:33:17 basile/a meta\ do/XEs o)/PSesTe, kai\ oi( o)fTalmoi\ u(mO=n o)/PSontai gE=n po/rrOTen.
Iz:33:17 basilea meta doXEs oPSesTe, kai hoi ofTalmoi hymOn oPSontai gEn porrOTen.
Iz:33:17 N3V_ASM P N1S_GSF VF_FMI2P C RA_NPM N2_NPM RP_GP VF_FMI3P N1_ASF D
Iz:33:17 king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the eye you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), earth/land ???
Iz:33:17 king (acc) after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen) you(pl)-will-be-SEE-ed and the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) they-will-be-SEE-ed earth/land (acc) ???
Iz:33:17 Iz_33:17_1 Iz_33:17_2 Iz_33:17_3 Iz_33:17_4 Iz_33:17_5 Iz_33:17_6 Iz_33:17_7 Iz_33:17_8 Iz_33:17_9 Iz_33:17_10 Iz_33:17_11
Iz:33:17 x x x x x x x x x x x
Iz:33:18 ἡ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον· ποῦ εἰσιν οἱ γραμματικοί; ποῦ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες; ποῦ ἐστιν ὁ ἀριθμῶν τοὺς τρεφομένους
Iz:33:18 Your soul shall meditate terror. Where are the scribes? where are the counsellors, where is he that numbers them that are growing up, (Isaiah 33:18 Brenton)
Iz:33:18 Serce twe grozę będzie wspominać: «Gdzie ten, co liczył? Gdzie ten, co ważył? Gdzie ten, co spisywał twierdze?» (Iz 33:18 BT_4)
Iz:33:18 ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον· ποῦ εἰσιν οἱ γραμματικοί; ποῦ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες; ποῦ ἐστιν ἀριθμῶν τοὺς τρεφομένους
Iz:33:18 ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-)
Iz:33:18 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty By nawiedzać wszędzie {skończony} Obawa [zobacz fobię] Gdzie By iść; by być Gdzie By iść; by być Do rady Gdzie By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się By żywić się
Iz:33:18 E( PSuCHE\ u(mO=n meletE/sei fo/bon· pou= ei)sin oi( grammatikoi/; pou= ei)sin oi( sumbouleu/ontes; pou= e)stin o( a)riTmO=n tou\s trefome/nous
Iz:33:18 hE PSyCHE hymOn meletEsei fobon· pu eisin hoi grammatikoi; pu eisin hoi symbuleuontes; pu estin ho ariTmOn tus trefomenus
Iz:33:18 RA_NSF N1_NSF RP_GP VF_FAI3S N2_ASM D V9_PAI3P RA_NPM A1_NPM D V9_PAI3P RA_NPM V1_PAPNPM D V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RA_APM V1_PMPAPM
Iz:33:18 the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you to obsess over fear [see phobia] where to go; to be the ć where to go; to be the to council where to be the number [see arithmetic]; to count the to feed
Iz:33:18 the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(pl) (gen) he/she/it-will-OBSESS-OVER, you(sg)-will-be-OBSESS-ed-OVER (classical) fear (acc) where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom)   where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) while COUNCIL-ing (nom|voc) where he/she/it-is the (nom) numbers (gen); while COUNT-ing (nom) the (acc) while being-FEED-ed (acc)
Iz:33:18 Iz_33:18_1 Iz_33:18_2 Iz_33:18_3 Iz_33:18_4 Iz_33:18_5 Iz_33:18_6 Iz_33:18_7 Iz_33:18_8 Iz_33:18_9 Iz_33:18_10 Iz_33:18_11 Iz_33:18_12 Iz_33:18_13 Iz_33:18_14 Iz_33:18_15 Iz_33:18_16 Iz_33:18_17 Iz_33:18_18 Iz_33:18_19
Iz:33:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:19 μικρὸν καὶ μέγαν λαόν; ᾧ οὐ συνεβουλεύσαντο οὐδὲ ᾔδει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος, καὶ οὐκ ἔστιν τῷ ἀκούοντι σύνεσις.
Iz:33:19 even the small and great people? with whom he took not counsel, neither did he understand a people of deep speech, so that a despised people should not hear, and there is no understanding to him that hears. (Isaiah 33:19 Brenton)
Iz:33:19 Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niewyraźnej mowie, nie do uchwycenia uchem, o bełkotliwym i niezrozumiałym języku. (Iz 33:19 BT_4)
Iz:33:19 μικρὸν καὶ μέγαν λαόν; οὐ συνεβουλεύσαντο οὐδὲ ᾔδει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος, καὶ οὐκ ἔστιν τῷ ἀκούοντι σύνεσις.
Iz:33:19 μικρός -ά -όν καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) οὐδέ (οὐ δέ) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)   ὥστε μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ
Iz:33:19 Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Wielki Ludzie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do rady ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Tak tamto Nie Niechętny; by słyszeć Ludzie By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By słyszeć Wglądu/orientacja
Iz:33:19 mikro\n kai\ me/gan lao/n; O(=| ou) sunebouleu/santo ou)de\ E)/|dei baTu/fOnon O(/ste mE\ a)kou=sai lao\s pefaulisme/nos, kai\ ou)k e)/stin tO=| a)kou/onti su/nesis.
Iz:33:19 mikron kai megan laon; hO u synebuleusanto ude Edei baTyfOnon hOste mE akusai laos pefaulismenos, kai uk estin tO akuonti synesis.
Iz:33:19 A1A_ASM C A1P_ASM N2_ASM RR_DSM D VAI_AMI3P C VXI_XAI3S A1_ASM C D VA_AAN N2_NSM VM_XMPNSM C D V9_PAI3S RA_DSM V1_PAPDSM N3I_NSF
Iz:33:19 small [see micro] and also, even, namely great people who/whom/which οὐχ before rough breathing to council οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with ć so that not unwilling; to hear people to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to hear insight/discernment
Iz:33:19 small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and great ([Adj] acc) people (acc) who/whom/which (dat) not they-were-COUNCIL-ed neither/nor he/she/it-had-PERCEIVE-ed   so that not unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) people (nom) having-been-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE (nom) and not he/she/it-is the (dat) while HEAR-ing (dat) insight/discernment (nom)
Iz:33:19 Iz_33:19_1 Iz_33:19_2 Iz_33:19_3 Iz_33:19_4 Iz_33:19_5 Iz_33:19_6 Iz_33:19_7 Iz_33:19_8 Iz_33:19_9 Iz_33:19_10 Iz_33:19_11 Iz_33:19_12 Iz_33:19_13 Iz_33:19_14 Iz_33:19_15 Iz_33:19_16 Iz_33:19_17 Iz_33:19_18 Iz_33:19_19 Iz_33:19_20 Iz_33:19_21
Iz:33:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:20 ἰδοὺ Σιων ἡ πόλις τὸ σωτήριον ἡμῶν· οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ιερουσαλημ, πόλις πλουσία, σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδὲ μὴ κινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσιν.
Iz:33:20 Behold the city of Sion, our refuge: thine eyes shall behold Jerusalem, a rich city, tabernacles which shall not be shaken, neither shall the pins of her tabernacle be moved for ever, neither shall her cords be at all broken: (Isaiah 33:20 Brenton)
Iz:33:20 Patrz na Syjon, miasto naszych świąt! Twe oczy oglądać będą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot nieprzenośny, którego kołków nie wyrwą nigdy ani się żaden jego powróz nie urwie. (Iz 33:20 BT_4)
Iz:33:20 ἰδοὺ Σιων πόλις τὸ σωτήριον ἡμῶν· οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ιερουσαλημ, πόλις πλουσία, σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδὲ μὴ κινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσιν.
Iz:33:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σιών, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ πλούσιος -ία -ον σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό σχοινίον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
Iz:33:20 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syjon Miasto Oszczędność Ja Oko Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jerozolima [miasto z] Miasto Obfity Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Nie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By umieszczać w ruchu Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
Iz:33:20 i)dou\ *siOn E( po/lis to\ sOtE/rion E(mO=n· oi( o)fTalmoi/ sou o)/PSontai *ierousalEm, po/lis plousi/a, skEnai\ ai(\ ou) mE\ seisTO=sin, ou)de\ mE\ kinETO=sin oi( pa/ssaloi tE=s skEnE=s au)tE=s ei)s to\n ai)O=na CHro/non, ou)de\ ta\ sCHoini/a au)tE=s ou) mE\ diarragO=sin.
Iz:33:20 idu siOn hE polis to sOtErion hEmOn· hoi ofTalmoi su oPSontai ierusalEm, polis plusia, skEnai hai u mE seisTOsin, ude mE kinETOsin hoi passaloi tEs skEnEs autEs eis ton aiOna CHronon, ude ta sCHoinia autEs u mE diarragOsin.
Iz:33:20 I N_NSF RA_NSF N3I_NSF RA_NSN N2N_NSN RP_GP RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P N_ASF N3I_ASF A1A_NPN N1_NPF RR_NPF D D VC_APS3P C D VC_APS3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM C RA_APN N2N_APN RD_GSF D D VD_APS3P
Iz:33:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zion the city the saving I the eye you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jerusalem [city of] city abundant tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth who/whom/which οὐχ before rough breathing not to shake quake, jar, wag, wave οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to set in motion the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the cordage cord, rope, halter, line, tether he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
Iz:33:20 be-you(sg)-SEE-ed! Zion (indecl) the (nom) city (nom) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-SEE-ed Jerusalem (indecl) city (nom) abundant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) tents (nom|voc) who/whom/which (nom) not not they-should-be-SHAKE-ed neither/nor not they-should-be-SET-ed-IN-MOTION the (nom)   the (gen) tent (gen) her/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) neither/nor the (nom|acc) ropes (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not not they-should-be-RUPTURE-ed
Iz:33:20 Iz_33:20_1 Iz_33:20_2 Iz_33:20_3 Iz_33:20_4 Iz_33:20_5 Iz_33:20_6 Iz_33:20_7 Iz_33:20_8 Iz_33:20_9 Iz_33:20_10 Iz_33:20_11 Iz_33:20_12 Iz_33:20_13 Iz_33:20_14 Iz_33:20_15 Iz_33:20_16 Iz_33:20_17 Iz_33:20_18 Iz_33:20_19 Iz_33:20_20 Iz_33:20_21 Iz_33:20_22 Iz_33:20_23 Iz_33:20_24 Iz_33:20_25 Iz_33:20_26 Iz_33:20_27 Iz_33:20_28 Iz_33:20_29 Iz_33:20_30 Iz_33:20_31 Iz_33:20_32 Iz_33:20_33 Iz_33:20_34 Iz_33:20_35 Iz_33:20_36 Iz_33:20_37 Iz_33:20_38
Iz:33:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:21 ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου μέγα ὑμῖν· τόπος ὑμῖν ἔσται, ποταμοὶ καὶ διώρυγες πλατεῖς καὶ εὐρύχωροι· οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδόν, οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον ἐλαῦνον.
Iz:33:21 for the name of the Lord is great to you: ye shall have a place, even rivers and wide and spacious channels: thou shalt not go this way, neither a vessel with oars go thereby. (Isaiah 33:21 Brenton)
Iz:33:21 Bo właśnie tam mamy Pana potężnego, zamiast rzek o szerokich odnogach. Nie dotrze tam okręt poruszany wiosłami ani się okazalszy statek nie przeprawi: (Iz 33:21 BT_4)
Iz:33:21 ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου μέγα ὑμῖν· τόπος ὑμῖν ἔσται, ποταμοὶ καὶ διώρυγες πλατεῖς καὶ εὐρύχωροι· οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδόν, οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον ἐλαῦνον.
Iz:33:21 ὅτι ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποταμός, -οῦ, ὁ καί διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί εὐρύ·χωρος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πλοῖον, -ου, τό ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -)
Iz:33:21 Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Ty Miejsce Ty By być Rzeka I też, nawet, mianowicie ??? Szeroko I też, nawet, mianowicie Obszerny obszerny ??? Przed przydechem mocnym By iść To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drogi {Sposobu}/droga ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By iść Statek Do pchanego przez wiatr
Iz:33:21 o(/ti to\ o)/noma kuri/ou me/ga u(mi=n· to/pos u(mi=n e)/stai, potamoi\ kai\ diO/ruges platei=s kai\ eu)ru/CHOroi· ou) poreu/sE| tau/tEn tE\n o(do/n, ou)de\ poreu/setai ploi=on e)lau=non.
Iz:33:21 hoti to onoma kyriu mega hymin· topos hymin estai, potamoi kai diOryges plateis kai euryCHOroi· u poreusE tautEn tEn hodon, ude poreusetai ploion elaunon.
Iz:33:21 C RA_NSN N3M_NSN N2_GSM A1P_NSN RP_DP N2_NSM RP_DP VF_FMI3S N2_NPM C N3G_NPF A3U_NPM C A1B_NPM D VF_FMI3S RD_ASF RA_ASF N2_ASF C VF_FMI3S N2N_NSN V1_PAPNSN
Iz:33:21 because/that the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. great you place you to be river and also, even, namely ??? wide and also, even, namely spacious capacious οὐχ before rough breathing to go this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the way/road οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to go ship to pushed by wind
Iz:33:21 because/that the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) great ([Adj] nom|acc|voc) you(pl) (dat) place (nom) you(pl) (dat) he/she/it-will-be rivers (nom|voc) and ???s (nom|voc) wide ([Adj] acc, nom|voc) and spacious ([Adj] nom|voc) not you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed this (acc) the (acc) way/road (acc) neither/nor he/she/it-will-be-GO-ed ship (nom|acc|voc) while PUSHED BY WIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Iz:33:21 Iz_33:21_1 Iz_33:21_2 Iz_33:21_3 Iz_33:21_4 Iz_33:21_5 Iz_33:21_6 Iz_33:21_7 Iz_33:21_8 Iz_33:21_9 Iz_33:21_10 Iz_33:21_11 Iz_33:21_12 Iz_33:21_13 Iz_33:21_14 Iz_33:21_15 Iz_33:21_16 Iz_33:21_17 Iz_33:21_18 Iz_33:21_19 Iz_33:21_20 Iz_33:21_21 Iz_33:21_22 Iz_33:21_23 Iz_33:21_24
Iz:33:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:22 ὁ γὰρ θεός μου μέγας ἐστίν, οὐ παρελεύσεταί με κύριος· κριτὴς ἡμῶν κύριος, ἄρχων ἡμῶν κύριος, βασιλεὺς ἡμῶν κύριος, οὗτος ἡμᾶς σώσει.
Iz:33:22 for the name of the Lord is great to you: ye shall have a place, even rivers and wide and spacious channels: thou shalt not go this way, neither a vessel with oars go thereby. (Isaiah 33:21 Brenton)
Iz:33:22 Bo właśnie tam mamy Pana potężnego, zamiast rzek o szerokich odnogach. Nie dotrze tam okręt poruszany wiosłami ani się okazalszy statek nie przeprawi: (Iz 33:21 BT_4)
Iz:33:22 γὰρ θεός μου μέγας ἐστίν, οὐ παρελεύσεταί με κύριος· κριτὴς ἡμῶν κύριος, ἄρχων ἡμῶν κύριος, βασιλεὺς ἡμῶν κύριος, οὗτος ἡμᾶς σώσει.
Iz:33:22 ὁ ἡ τό γάρ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κριτής, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Iz:33:22 Dla odtąd, jak Bóg  Ja Wielki By być ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sądź [zobacz krytyka] Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Władca; początek; by zaczynać się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Iz:33:22 o( ga\r Teo/s mou me/gas e)sti/n, ou) pareleu/setai/ me ku/rios· kritE\s E(mO=n ku/rios, a)/rCHOn E(mO=n ku/rios, basileu\s E(mO=n ku/rios, ou(=tos E(ma=s sO/sei.
Iz:33:22 ho gar Teos mu megas estin, u pareleusetai me kyrios· kritEs hEmOn kyrios, arCHOn hEmOn kyrios, basileus hEmOn kyrios, hutos hEmas sOsei.
Iz:33:22 RA_NSM x N2_NSM RP_GS A1P_NSM V9_PAI3S D VF_FMI3S RP_AS N2_NSM N1M_NSM RP_GP N2_NSM N3_NSM RP_GP N2_NSM N3V_NSM RP_GP N2_NSM RD_NSM RP_AP VF_FAI3S
Iz:33:22 the for since, as god [see theology] I great to be οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. judge [see critic] I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ruler; beginning; to begin I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Iz:33:22 the (nom) for god (nom) me (gen) great ([Adj] nom) he/she/it-is not he/she/it-will-be-PASS BY-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) judge (nom) us (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) us (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) king (nom) us (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) this (nom) us (acc) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical)
Iz:33:22 Iz_33:22_1 Iz_33:22_2 Iz_33:22_3 Iz_33:22_4 Iz_33:22_5 Iz_33:22_6 Iz_33:22_7 Iz_33:22_8 Iz_33:22_9 Iz_33:22_10 Iz_33:22_11 Iz_33:22_12 Iz_33:22_13 Iz_33:22_14 Iz_33:22_15 Iz_33:22_16 Iz_33:22_17 Iz_33:22_18 Iz_33:22_19 Iz_33:22_20 Iz_33:22_21 Iz_33:22_22
Iz:33:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:23 ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου, ὅτι οὐκ ἐνίσχυσεν· ὁ ἱστός σου ἔκλινεν, οὐ χαλάσει τὰ ἱστία· οὐκ ἀρεῖ σημεῖον, ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν· τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσιν.
Iz:33:23 Thy cords are broken, for they had no strength: thy meat has given way, it shall not spread the sails, it shall not bear a signal, until it be given up for plunder; therefore shall many lame men take spoil. (Isaiah 33:23 Brenton)
Iz:33:23 1 jego liny obwisną, nie utrzymają prosto swego masztu, nie rozwiną żagla. (Iz 33:23 BT_4)
Iz:33:23 ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου, ὅτι οὐκ ἐνίσχυσεν· ἱστός σου ἔκλινεν, οὐ χαλάσει τὰ ἱστία· οὐκ ἀρεῖ σημεῖον, ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν· τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσιν.
Iz:33:23 ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σχοινίον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χαλάω (χαλ(α)-, χαλα·σ-, χαλα·σ-, -, -, χαλασ·θ-) ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σημεῖον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1]   τοί·νυν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ χωλός -ή -όν   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:33:23 By drzeć się Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wzmacniać się Ty; twój/twój(sg) By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] ??? Przed przydechem mocnym Do niżej/puszczonego wolno spuszczany ??? Przed przydechem mocnym By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Znak Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Dlatego dlatego, wtedy Dużo Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego By czynić/rób
Iz:33:23 e)rra/gEsan ta\ sCHoini/a sou, o(/ti ou)k e)ni/sCHusen· o( i(sto/s sou e)/klinen, ou) CHala/sei ta\ i(sti/a· ou)k a)rei= sEmei=on, e(/Os ou(= paradoTE=| ei)s pronomE/n· toi/nun polloi\ CHOloi\ pronomE\n poiE/sousin.
Iz:33:23 erragEsan ta sCHoinia su, hoti uk enisCHysen· ho histos su eklinen, u CHalasei ta histia· uk arei sEmeion, heOs hu paradoTE eis pronomEn· toinyn polloi CHOloi pronomEn poiEsusin.
Iz:33:23 VDI_API3P RA_APN N2N_APN RP_GS C D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS V1I_IAI3S D VF_FAI3S RA_APN N2N_APN D VF2_FAI3S N2N_ASN C RR_GSM VC_APS3S P N1_ASF x A1_NPM A1_NPM N1_ASF VF_FAI3P
Iz:33:23 to rend the cordage cord, rope, halter, line, tether you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to strengthen the ć you; your/yours(sg) to bend/wane [see incline, decline, recline] οὐχ before rough breathing to lower/let loose let down the ć οὐχ before rough breathing to lift/pick up take up, tote, raise sign until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) ć therefore therefore, then much halt archaic for lame ć to do/make
Iz:33:23 they-were-REND-ed the (nom|acc) ropes (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that not he/she/it-STRENGTHEN-ed the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed not he/she/it-will-LOWER/LET-LOOSE, you(sg)-will-be-LOWER/LET-ed-LOOSE (classical) the (nom|acc)   not he/she/it-will-LIFT/PICK-UP, you(sg)-will-be-LIFT/PICK-ed-UP (classical) sign (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-be-Hand OVER-ed into (+acc)   therefore many (nom) halt ([Adj] nom|voc)   they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat)
Iz:33:23 Iz_33:23_1 Iz_33:23_2 Iz_33:23_3 Iz_33:23_4 Iz_33:23_5 Iz_33:23_6 Iz_33:23_7 Iz_33:23_8 Iz_33:23_9 Iz_33:23_10 Iz_33:23_11 Iz_33:23_12 Iz_33:23_13 Iz_33:23_14 Iz_33:23_15 Iz_33:23_16 Iz_33:23_17 Iz_33:23_18 Iz_33:23_19 Iz_33:23_20 Iz_33:23_21 Iz_33:23_22 Iz_33:23_23 Iz_33:23_24 Iz_33:23_25 Iz_33:23_26 Iz_33:23_27 Iz_33:23_28
Iz:33:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:33:24 καὶ οὐ μὴ εἴπῃ Κοπιῶ ὁ λαὸς ὁ ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς· ἀφέθη γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία.
Iz:33:24 And the people dwelling among them shall by no means say, I am in pain: for their sin shall be forgiven them. (Isaiah 33:24 Brenton)
Iz:33:24 Żaden mieszkaniec nie powie: «Jestem chory». Lud, który mieszka w Jeruzalem, dostąpi odpuszczenia swoich nieprawości. (Iz 33:24 BT_4)
Iz:33:24 καὶ οὐ μὴ εἴπῃ Κοπιῶ λαὸς ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς· ἀφέθη γὰρ αὐτοῖς ἁμαρτία.
Iz:33:24 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Iz:33:24 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By mówić/opowiadaj By trudzić się Ludzie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By pozwalać iść z Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Iz:33:24 kai\ ou) mE\ ei)/pE| *kopiO= o( lao\s o( e)noikO=n e)n au)toi=s· a)fe/TE ga\r au)toi=s E( a(marti/a.
Iz:33:24 kai u mE eipE kopiO ho laos ho enoikOn en autois· afeTE gar autois hE hamartia.
Iz:33:24 C D D VB_AAS3S V3_PAI1S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RD_DPM VC_FPI3S x RD_DPM RA_NSF N1A_NSF
Iz:33:24 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to say/tell to toil the people the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to let go of for since, as he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Iz:33:24 and not not he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed I-am-TOIL-ing, be-you(sg)-being-TOIL-ed!, I-should-be-TOIL-ing the (nom) people (nom) the (nom) while DWELL-ing-IN (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-was-LET-ed-GO-OF for them/same (dat) the (nom) sin (nom|voc)
Iz:33:24 Iz_33:24_1 Iz_33:24_2 Iz_33:24_3 Iz_33:24_4 Iz_33:24_5 Iz_33:24_6 Iz_33:24_7 Iz_33:24_8 Iz_33:24_9 Iz_33:24_10 Iz_33:24_11 Iz_33:24_12 Iz_33:24_13 Iz_33:24_14 Iz_33:24_15 Iz_33:24_16
Iz:33:24 x x x x x x x x x x x x x x x x